IC Pen – odpowiedź na potrzebę elektronicznego gromadzenia i wymiany informacji pomiędzy urzędnikami. Informatyzacja instytucji publicznych bez wymogu przeprowadzania kosztownych szkoleń czy zapamiętywania złożonych instrukcji działania i procedur organizacyjnych.


ZastosowanieSystem IC Pen to rozwiązanie, które łączy w sobie prostotę użytkowania z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Implementacja IC Pen i technologii długopisu cyfrowego nie wymusza zmiany dotychczasowego stylu pracy umożliwiając jednoczesne generowanie czasu poświęcany dotąd na czasochłonne i męczące czynności.

Różnorodność obowiązujących przepisów prawnych oraz hierarchiczność administracji publicznej stały się przyczyną złożoności prowadzonej dokumentacji. Obecnie instytucje publiczne dążą do wprowadzenia elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją, które usprawniłyby wykonywanie codziennej pracy, jednak ogranicza je szereg uwarunkowań prawnych oraz wypracowany system pracy. Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za dokument elektroniczny uznaje się „stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.”

Takie ustawodawstwo nie musi wiązać się z rewolucyjnymi zmianami w działalności instytucji publicznych oraz w przyjętych do tej pory normach pracy. Informatyzacja instytucji stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla zminimalizowanie czynności utrudniających codzienną pracę urzędników.

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE