Proste rozwiązanie w trosce o Twój spokój w procesie wprowadzenia i obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!


„IC Pen to rozwiązanie, które bez radykalnych zmian w organizacji placówek pozwoli na sprawne i bezpieczne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi” 


Zastosowanie

Aktualnie największym wyzwaniem dla pracowników ochrony zdrowia jest obowiązek wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przejście na EDM nie musi jednak oznaczać rewolucji w sposobie zarządzania placówką, ale może stanowić filar rozwoju placówek ochrony zdrowia oraz podnieść standardy opieki medycznej w Polsce. Najistotniejsze jest jednak wybranie optymalnej metody implementacji oraz możliwie najbardziej intuicyjnego i nieskomplikowanego sposobu dalszego prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Technologia długopisu cyfrowego nie wymusza zmiany codziennych przyzwyczajeń oraz umożliwia zastosowanie technologii wszędzie tam, gdzie istnieje obawa o negatywne efekty wykluczenia cyfrowego. Możliwości systemu IC Pen nie sprowadzają się jedynie do gromadzenia danych, ale także ich analizy w ramach rozbudowanego modułu analitycznego, a funkcje kontrolne umożliwiają przegląd zebranych danych oraz wykluczenie i poprawę błędów.

Pierwotny termin wprowadzenia elektronicznego systemu gromadzenia danych ustalony na 1 sierpnia 2014 roku okazał się być niewystarczającym dla spełnienia wszystkich prawnie określonych kryteriów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wymogowi elektronicznego gromadzenia i przetwarzania będzie poddana dokumentacja indywidualna. Dokonano również klasyfikacji prowadzonej dokumentacji na wewnętrzną przypisaną do ośrodka i zewnętrzną, którą otrzymuje pacjent, a zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008r. „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat(…)” z wyjątkami dotyczącymi m.in. archiwizowania skierowań (5 lat) czy dokumentacji medycznej dzieci do lat dwóch (22 lata).

Oznacza to, że już od 2017 roku szereg dokumentów sporządzanych w placówce ochrony zdrowia będzie musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w elektronicznym systemie informacji.

 

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE