Długopis cyfrowy umożliwiając jednoczesne tworzenie elektronicznego odpowiednika papierowego dokumentu rozwiązuje kwestię przepisywania ocen do elektronicznego dziennika. Informacje o uczniu wystarczy zapisać odręcznie w klasycznym dzienniku, a po przesłaniu ich do systemu dane zostaną automatycznie udostępnione upoważnionym osobom.


ZastosowanieSystem IC Pen oraz technologia długopisu cyfrowego umożliwiają nie tylko gromadzenie danych, ale i analizę oraz kontrolę przebiegu ich tworzenia. Dzięki temu każdy stworzony dokument może być rozpatrywany w ramach wielu aspektów umożliwiając poprawę popełnianych błędów oraz ich skuteczne eliminowanie w przyszłości. Funkcje te umożliwiają podnoszenie standardów edukacyjnych – pedagog może błyskawicznie sprawdzić pracę, zanalizować ją i skupić się na omawianiu zagadnień z uczniem.

IC Pen jest również rozwiązaniem kwestii podwójnej dokumentacji ucznia – papierowej, której zachowanie wynika z regulacji prawnych oraz elektronicznej, która usprawnia komunikację pomiędzy pedagogami, a rodzicami i opiekunami uczniów. Całkowita rezygnacja z jednej z form dziennika szkolnego jest albo niemożliwa, albo odbiegająca od światowych standardów. Dzięki możliwości symultanicznego tworzenia papierowej wersji dokumentu oraz jej elektronicznego odpowiednika, nauczyciele nie będą zmuszeni poświęcać czasu na ręczne przepisywanie ocen do komputera, a rodzice otrzymają informację o uczniu w czasie rzeczywistym.

IC Pen posiada funkcję tworzenia od podstaw funkcjonalnych ankiet, sprawdzianów czy testów umożliwiając jednocześnie import gotowych projektów. W przypadku testów zamkniętej odpowiedzi system może automatycznie sprawdzić wypełniony długopisem cyfrowym dokument. Po przeniesieniu do systemu arkusze z pytaniami, które wymagają rozszerzonej odpowiedzi ucznia mogą podlegają analizie z możliwością dokonywania poprawek i adnotacji.

Informatyzacja placówek oświatowych stanowi szansę na podniesienie standardów edukacyjnych i pozytywnie wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy pedagogami a rodzicami czy opiekunami uczniów. Taka zmiana ułatwi wymianę poglądów, ale poprawi również warunki pracy pedagogów, którzy obecnie poświęcają czas na ręczne przepisywanie ocen czy adnotacji do elektronicznych dzienników. 

Zobacz rozwiązania dla edukacji oparte na technologii cyfrowego długopisu

 

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE