Opieka i Pomoc Społeczna

Długopisy cyfrowe wspierają pracę opiekunów jednostek pomocy społecznej w procesie tworzenia dokumentacji. System szczególnie sprawdza się, gdy pracownik nie ma łatwego dostępu do komputera lub tabletu, np. jest w mieszkaniu osoby, której świadczone są usługi opiekuńcze. System IC Pen jest wykorzystywany m.in. w Domu Pomocy Społecznej "Syrena" w Warszawie

Rejestracja rzeczywistego czasu poświęconego pacjentowi w DPS Syrena, dzięki systemowi  IC Pen

Ośrodki Pomocy Społecznej w swojej codzienności mierzą się z wieloma wyzwaniami, m.in. potrzebą dokumentowania i kontroli czynności opiekuńczych wykonywanych przez pracowniów socjalnych i pielęgniarzy.

Wyzwanie

Aby zadania z zakresu pomocy społecznej były prawidłowo wypełniane potrzebne jest rzetelne dokumentowanie czynności opiekuńczych oraz czasu poświęcanego pacjentowi.  Jak stawić czoła wyżej wymienionym wyzwaniom, a równocześnie nie utonąć w morzu biurokracji? Pracowników Domu Pomocy Społecznej Syrena w Warszawie wspiera w tym system IC Pen oraz długopisy cyfrowe.

Rozwiązanie

System IC Pen od maja 2016 r. jest wykorzystywany przez personel Domu Pomocy Społecznej Syrena w Warszawie. Celem wdrożenia technologii było usprawnienie pracy pracowników oraz sprawdzenie efektywności ich pracy. System IC Pen jest rozwiązaniem dedykowanym dla gromadzenia danych z arkuszy papierowych, pozwalając na jednoczesne tworzenie ich elektronicznego odpowiednika podlegającego analizie.

Pracownicy są wyposażeni w długopisy cyfrowe, identyfikatory oraz drukowane cotygodniowo Karty kontrolne. Przy drzwiach do pokoju każdego mieszkańca DPS Syrena umieszczony został znacznik wejścia/wyjścia. Pracownicy, rozpoczynając pracę, logują długopis, dotykając identyfikatora, następnie, rozpoczynając pracę u poszczególnych podopiecznych, zaznaczają pole „wejścia” na znaczniku. Wykonanie każdej czynności opiekuńczej potwierdzane jest podpisem na Karcie kontrolnej. Po zakończenia dnia pracy dane z długopisów są zgrywane za pomocą stacji dokujących i przesyłane na serwer IC Pen w DPS Syrena

Efekt

Dzięki systemowi IC Pen tworzenie dokumentacji elektronicznej jest możliwe w momencie powstawania papierowego dokumentu. W przypadku sporządzanych przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych w terenie pozwoliłoby to zaoszczędzić aż 1/2 czasu pracy – obecnie z 8- godzinnego dnia pracy, pracownik socjalny spędza 4 godziny w terenie robiąc ręczne notatki ze spotkań, a kolejne 4h zajmuje mu digitalizacja wywiadów. Kolejną korzyścią korzystania z długopisów cyfrowych jest mierzalność procesów, polegająca na faktycznej rejestracji rzeczywistego czasu poświęconego podpowiecznemu. Szczegółowy raport może być przedstawiony kadrze zarządzającej oraz rodzinom pacjenta. Pozytywne efekty wdrożenia systemu IC Pen są zatem dostępne dla wszystkich: zarówno podopiecznych i ich rodzin, jak i pracowników socjalnych oraz dyrekcji

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE