Placówki ochrony zdrowia

W Polsce długopisy cyfrowe i system IC Pen zostały z powodzeniem wdrożone m.in. w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II czy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

System IC Pen w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie

O Kliencie:

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie to wysokospecjalistyczna placówka, w której na opiekę mogą liczyć zarówno pacjentki zdrowe, jak i te przewlekle chore. Szpital posiada honorowy tytuł Ośrodka Przyjaznego Kobiecie, przyznawany przez czytelniczki miesięcznika „Twój Styl”. Zdobył także I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2010 w kategorii szpitale monospecjalistyczne.
Jest to jeden z pierwszych szpitali, w którym wprowadzono system rooming-in (zdrowe dzieci przebywają w jednej sali z mamą). Szpital świadczy usługi z zakresu III-go stopnia referencyjności. Według trzystopniowej skali jest to najlepszy, najwyższy stopień wyspecjalizowania szpitala.

Po co cyfrowe długopisy w polskich szpitalach?

Informatyczna rewolucja obejmuje kolejne polskie szpitale. A czas goni – już od 2017 roku zgodnie z ustawą wprowadzającą Elektroniczną Dokumentację Medyczną szereg dokumentów sporządzanych w placówce ochrony zdrowia będzie musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w elektronicznym systemie informacji. Proces opieki nad pacjentem wymaga prowadzenia wielu dokumentów przypisanych do konkretnego punktu ośrodka lub przekazywanych pomiędzy nimi. Zatem, największym wyzwaniem stojącym przed kadrą zarządzającą jest wybór optymalnej metody informatyzacji placówek. W odpowiedzi na to wyzwanie Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie na wzór placówek Europy Zachodniej, za sprawą firmy IC Solutions oraz CompuGroup Medical, wprowadził długopisy cyfrowe.

 

ugopisy cyfrowe oraz technologia IC Pen w warszawskim szpitalu wspomagają przede wszystkim proces podpisywania zgód przez pacjentów na czynności medyczne. Osoba czekająca na zabieg wypełniając dokumenty papierowe, tworzy jednocześnie ich cyfrową wersję. Pełna informacja o pacjencie tworzona jest więc bez konieczności przepisywania czy skanowania ankiet medycznych.

Kto i kiedy podpisał zgodę? Przewaga długopisów nad skanerem

Proces leczenia ma charakter dynamiczny, dlatego też zgody podpisywane przez pacjentów muszą uwzględniać poszczególne elementy procesu leczenia. Konieczne dla poszanowania

 praw pacjenta i poczucia bezpieczeństwa lekarzy jest udokumentowanie faktu zapoznania się z przebiegiem leczenia przez pacjenta oraz wyrażenia na nie zgody. Technologia IC Pen odpowiada na potrzebę osadzenia w czasie wypisania danego dokumentu. W jaki sposób? Długopis cyfrowy prócz obrazu formularza, jaki jest wypełniany, zapisuje dokładną godzinę, jak i dane biometryczne, takie jak nacisk i prędkość pisania czy kąt nachylenia. Zatem sprawdzenie, czy zgodę pozyskano przed danym zabiegiem lub leczeniem, a także zweryfikowanie prawdziwości podpisu nie stanowi problemu.

 

System IC Pen w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

​Długopisy cyfrowe mają wiele zastosowań w służbie zdrowia, które usprawniają i przyspieszają organizację pracy lekarzy i innego personelu. Wśród klientów firmy IC Solutions, dostawcy systemu IC Pen, jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Bank Tkanek w Katowicach. Rozwiązanie oparte na długopisach cyfrowych jest stosowane przy rejestracji dawców oraz przy wypełnianiu formularzy przy pozyskiwaniu organów.

 

 

O Kliencie:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przygotowuje bezpieczne i wysokiej jakości składniki krwi. Przez ponad 60 lat swojej działalności pobrało 2,5 miliona litrów krwi, od ponad 4,5 miliona krwiodawców.

Jest największą placówką służby krwi w kraju. Rocznie pobiera około 100 tys. donacji (oddań krwi), co stanowi ponad 10% poboru w Polsce. Centrum zaopatruje w krew i jej składniki 125 szpitali i klinik województwa śląskiego. Organizuje najwięcej wyjazdowych akcji pobierania krwi w Polsce, wykorzystując do tego celu cztery specjalistyczne ambulanse.

Bank Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach powstał w 1969 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa - dr hab. n. med. Sław Polaka.

​Od początku istnienia przygotowano ponad 100 000 różnych biostatycznych przeszczepów allo i ksenogennych oraz przeszczepów biowitalnych.

Rejestracja dawców

​Jeszcze niedawno, rejestracja pacjentów chcących oddać krew przebiegała w tradycyjny sposób – każdy z dawców musiał wypełnić papierowy kwestionariusz, dotyczący jego stanu zdrowia, który następnie trafiał do recepcji, gdzie był ręcznie przepisywany na komputer. Rozwiązanie to było uciążliwe i czasochłonne, w związku z czym spróbowano je zastąpić terminalami, przy pomocy których pacjent sam wprowadzał dane do systemu. Jednak ze względu na, w dalszym ciągu powszechne w Polsce, zjawisko wykluczenia cyfrowego, w RCKiK pojawiało się coraz mniej dawców – osobom starszym korzystanie z komputera nastręcza wiele trudności, a właśnie ludzie dojrzali stanowią największy odsetek dawców. Postanowiono wtedy zastosować do rejestracji pacjentów system oparty na długopisach cyfrowych – IC Pen. Pozwoliło to na połączenie zalet obu poprzednio stosowanych rozwiązań, z jednoczesnym zniwelowaniem ich wad – ręcznie wypełniane formularze papierowe są digitalizowane automatycznie, bez konieczności ich przepisywania, a brak umiejętności korzystania z komputera przestał być dla dawców przeszkodą przy rejestracji.

 

Formularze wypełniane przy pozyskiwaniu organów

​Oprócz stacji krwiodawstwa, katowickie Centrum zajmuje się również pozyskiwaniem organów do transplantacji. W czasie procesu pobierania organów wypełniane są formularze, na których zaznacza się, jakie organy zostały pobrane, a także wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, urazy, kolczyki, tatuaże, itp. Ze względu na fakt, że taki proces przebiega w bardzo zanieczyszczonym otoczeniu, nie jest możliwe zastosowanie standardowych urządzeń elektronicznych, takich jak tablet czy laptop. Stąd pomysł zastosowania długopisów cyfrowych do wypełniania tychże formularzy. Pozwoliło to na znaczne przyspieszenie obiegu dokumentów, który zachodzi w związku z każdym procesem pobierania organów – informacje na temat dawcy trafiają bezpośrednio do systemu, gdzie ma do nich wgląd osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie przyjęcia organów do Banku Tkanek. Wcześniej każdy wypełniony formularz był odsyłany do osób decyzyjnych standardowymi metodami, co powodowało znaczne wydłużenie cennego czasu, który upływał od pozyskania organu do przyjęcia go do Banku, skąd mógł być przekazany do transplantacji.

 

 

 

Rozwiązania oparte na długopisach cyfrowych stanowią doskonałe narzędzia dla służby zdrowia, przede wszystkim ze względu na prostotę użycia oraz szybkość pozyskiwania i bezpieczeństwo danych. W efekcie na wdrożeniu takiego systemu zyskują wszyscy – zarówno lekarze, jak i pacjenci.

Rozwiązanie uznane za granicą

Technologię długopisu cyfrowego zastosowano również w większości placówek medycznych we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto znalazła się ona w prestiżowym brytyjskim zestawieniu Top10 Healthcare Innovation. W Polsce Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) pierwotnie miała obowiązywać wszystkie placówki medyczne od 1 sierpnia 2014 roku. Termin ten został przedłużony do 2018 roku, dlatego obecnie największą uwagę przywiązuje się do rozwiązań, które w możliwie najmniej inwazyjny sposób pozwolą na wypełnienie ustawowego obowiązku.

Observatoire HTAP, będące częścią Oddziału Pulmonologii w Szpitalu Antoine Béclère, Paryż - zespół z Observatoire HTAP zdecydował się na zbieranie danych od pacjentów przy użyciu rozwiązania opartego na długopisie cyfrowym. Podczas konsultacji, lekarze korzystają z długopisów cyfrowych do wypełniania papierowych formularzy, a następnie umieszczają długopis w stacji dokującej, z której nowe informacje są błyskawicznie przesyłane do głównej bazy danych. Co miesiąc centrum przesyła zautomatyzowany raport, oparty na informacjach zebranych od każdego z lekarzy uczestniczących w programie, do wszystkich szpitali w sieci.

Miejscowości we Francji, w których wykorzystywana jest technologia długopisu cyfrowego Anoto

Livemore Optometry Group, Kalifornia – jedna z większych i szybciej rozwijających się praktyk optometrycznych korzysta dziś z długopisu cyfrowego, aby sprawnie wprowadzań dane i tworzyć elektroniczną dokumentację pacjentów. Pracownicy wypełniając dokumenty papierowe tworzą jednocześnie ich cyfrową wersję, co umożliwia jej następne archiwizowanie i katalogizacja. Doktor Steven Faith, pracownik praktyki optometrycznej stwierdził, że ciężko jest poświęcić uwagę pacjentowi jednocześnie wypełniając kartę pacjenta w komputerze. Wdrożenie technologii długopisu cyfrowego spowodowało znaczną optymalizację procesu wyszukiwania kart pacjenta i danych niezbędnych do podjęcia koniecznych kroków medycznych. Pełna informacja o pacjencie tworzona jest więc bez konieczności przepisywania czy skanowania ankiet medycznych.

 

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE