„IC Pen to idealna technologia dla sektora ochrony zdrowia. Najważniejszym atutem tego rozwiązania jest prostota użytkowania oraz funkcjonalny system zabezpieczenia zapisywanych danych”.


ZastosowanieNiejednokrotnie uwaga lekarza oraz personelu medycznego musi skupiać się na wielu czynnościach jednocześnie. Kolejne etapy udzielania pomocy i leczenia pacjenta wymagają szczególnej troski i zaangażowania, co sprawia, że wypełnianie formalności i tworzenie często złożonej dokumentacji pacjenta zakłóca naturalny tryb pracy lub nie odbywa się synchronicznie.

Proces opieki nad pacjentem obejmuje szereg dokumentów przypisanych do konkretnego punktu ośrodka lub przekazywanych pomiędzy nimi. Ustawodawca wprowadził wymóg przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczna obowiązujący wszystkie placówki ochrony zdrowia od 1 sierpnia 2014 roku i choć brak formalnie obowiązującej definicji EDM to w jej skład ma wejść pełna dokumentacja indywidualna i zbiorcza. Oznacza to, że wszystkie dokumenty sporządzane w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia powinny mieć swój odpowiednik w formie elektronicznej. Największym wyzwaniem stojącym przed kadrą zarządzającą jest więc wybór optymalnej metody informatyzacji placówek.

Prostota i intuicyjność użytkowania długopisu cyfrowego stanowią rozwiązanie przyjazne dla wszystkich użytkowników. Zarówno lekarze, jak i inni pracownicy ochrony zdrowia, w tym pielęgniarki, fizjoterapeuci czy pracownicy recepcji mogą bez czasochłonnych szkoleń posługiwać się systemem IC Pen oraz technologią długopisu cyfrowego. Jedynym wymogiem, który należy spełnić, aby móc efektywnie korzystać z IC Pen jest naturalna umiejętność pisania odręcznego.

Recepcja

Przyjęcie do szpitala nowego pacjenta każdorazowo wiąże się z wypełnieniem przez niego formularza osobowego. Wykonywanie tej czynności ręcznie, choć szybsze i wygodniejsze, wymaga późniejszego przeniesienia danych do systemu komputerowego, co pochłania cenny czas, który pracownicy Izby Przyjęć mogliby poświęcić następnym pacjentom. Wprowadzanie zaś danych bezpośrednio do komputera potrafi nastręczyć wielu kłopotów natury technicznej. Ponadto większość pacjentów czuje się traktowanych ze zbyt małym zainteresowaniem, gdy większość uwagi recepcjonisty zaprzątnięta jest spoglądaniem co chwilę na klawiaturę lub ekran monitora. Wykorzystanie długopisów cyfrowych pozwala na połączenie wygodnego systemu wypełniania formularzy osobowych ręcznie, z tworzeniem w pamięci urządzenia w sposób automatyczny ich wersji elektronicznej, która przesłana do komputera może być zapisana i wykorzystana do tworzenia dalszej dokumentacji medycznej.

Wywiady medyczne

Wielostronicowe wywiady medyczne stanowią podstawę wiedzy o stanie zdrowia pacjenta na początku jego pobytu w szpitalu. Podobnie jak w przypadku formularzy osobowych wypełnianych w recepcji, notatki czynione podczas rozmowy lekarza z przyjętą do szpitala osobą będą mogły zostać zapisane ręcznie, na standardowym arkuszu, później zaś przeniesione do komputera i tam przechowywane i archiwizowane w elektronicznych kartotekach. To umożliwi łatwy i szybki dostęp do informacji, ułatwi również ich odczytanie dzięki systemowi rozpoznawania pisma zamieniający pismo ręczne na maszynowe.

Karty pacjenta

Każdy pacjent posiada przy swoim łóżku kartę zawierającą instrukcje dla personelu medycznego o historii choroby, stosowanych lekach, zaleconych diecie czy badaniach. Tutaj zastosowanie cyfrowych długopisów jest szczególnie szerokie i może niezwykle ułatwić funkcjonowanie pracowników oraz zapewnić pacjentom obsługę na najwyższym poziomie. Już w chwilę po wypełnieniu przez lekarza karty pacjenta, naniesione przez niego dane mogą znaleźć się na szpitalnym serwerze, skąd informacje będą mogli pobierać pozostali pracownicy. Pielęgniarki będą mogły bez wychodzenia ze swego pokoju sprawdzić, dla jakiego pacjenta, o której godzinie i jakie leki podać, w jakiej sali leży dany pacjent i jakie inne czynności należy przy nim wykonać. Również do poszczególnych laboratoriów trafić będą mogły informacje o konieczności wykonania badań, co ułatwi ich wcześniejsze przygotowanie, stworzenie listy pacjentów oczekujących na dany zabieg oraz ustalenie ich w kolejności zgodnej z kolejnością zgłoszeń na badanie oraz ich priorytetem. Dzięki temu pracownicy szpitali będą mogli zaoszczędzić wiele czasu, który tracą na konieczności osobistego przekazywania sobie podstawowych informacji dotyczących pracy z pacjentem i przeznaczyć go na pomoc swoim podopiecznym. 

Realizacje

Solna Municipality, Szwecja  

zastosowano tam 330 długopisów, którymi posługują się pracownicy publicznej placówki opiekujący się osobami starszymi. Dokładne rejestrowanie każdej wizyty opiekuna usprawnia sam proces opieki oraz stanowi potwierdzenie o najwyższym poziomie świadczonych usług dla rodziny oraz bliskich pacjenta. Dzięki prowadzeniu jednoczesnej dokumentacji papierowej oraz jej elektronicznego odpowiednika, rodzina osoby nad którą sprawuje się opiekę może mieć bowiem dostęp do pełnej dokumentacji. Ponadto informacje o przebiegu oraz jakości wizyty są dostępne dla pracodawcy zatrudniającego opiekunów. Takie możliwości wypływają na racjonalność zarządzania procesem opieki oraz umożliwiają dokonania oceny i niezbędnej ewaluacji podejmowanych działań. 

Kristianstad Homecare, Norwegia 

Zastosowanie długopisów cyfrowych oraz systemu prowadzenia elektronicznej dokumentacji, podopieczni mogą mieć pewność, że osoba zajmująca się nimi skupia się przede wszystkim na kontakcie z nimi i analizowaniu ich potrzeb. Sami opiekunowie przyznali również, że takie rozwiązanie umożliwiło im kontrolę nad przebiegiem wizyt domowych oraz zminimalizowało czas przeznaczany na tworzenie elektronicznej bazy danych o Pacjentach. Co więcej, wdrożenie wyżej wymienionej technologii było podyktowane troską o samopoczucie pacjenta oraz miało na celu wyeliminowanie czynników zakłócających bezpośredni kontakt z pacjentem. Wszystko po to, aby wizyta przebiegała w jak najbardziej naturalnej i przyjaznej atmosferze.

Długopisem cyfrowym posługują się także pracownicy placówek innych miast, w tym oprócz wyżej wymienionych m.in. w Sundbyberg, Lomma czy Karlskrona. Łącznie używają oni ponad 3.000 długopisów. 

Livemore Optometry Group, Kalifornia

Jedna z większych i szybciej rozwijających sie praktyk optometrycznych korzysta dziś z długopisu cyfrowego, aby sprawnie wprowadzań dane i tworzyć elektroniczną dokumentację pacjentów. Pracownicy wypełniając dokumenty papierowe tworzą jednocześnie ich cyfrową wersję, co umożliwia jej następne archiwizowanie i katalogizowanie. Doktor Steven Faith, pracownik praktyki optometrycznej stwierdził, że bardzo ciężko jest poświęcić uwagę pacjentowi jednocześnie wypełniając kartę pacjenta w komputerze. Wdrożenie technologii długopisu cyfrowego spowodowało znaczną optymalizację procesu wyszukiwania kart pacjenta i danych niezbędnych do podjęcia koniecznych kroków medycznych. Pełna informacja o pacjencie tworzona jest więc bez konieczności przepisywania czy skanowania ankiet medycznych. Pracownicy Livemore Optometry Group podkreślają również, że bezpośrednią korzyścią z wdrożenia technologii jest możliwość szybkiego dotarcia do pełnej dokumentacji pacjenta w sytuacji rewizyty i konieczności porównania wyników badań. Elektroniczne dokumenty z łatwością mogą być przesyłane pomiędzy upoważnionymi osobami, co znacznie optymalizuje proces konsultowania wyników badań przez różnych lekarzy specjalistów, czy dostarczania pacjentom ich wyników w postaci elektronicznej. 

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE