Skuteczne rozwiązanie dla usprawnienia komunikacji przedstawiciela z centralą firmy. IC Pen gwarantuje oszczędność czasu, dzięki możliwości całkowitego wyłączenia etapu skanowania lub osobistego doręczania umów zawartych z Klientem.


ZastosowanieSystem IC Pen jest rozwiązaniem uniwersalnym, którego głównym założeniem jest wyeliminowanie wszelkich czynności zakłócających naturalny proces zachodzący każdego dnia w przedsiębiorstwie. Czasochłonne etapy związane ze skanowaniem, przesyłaniem czy osobistym doręczaniem dokumentacji ograniczają możliwości rozwoju i skutkują wzrostem kosztów prowadzenia działalności. Funkcjonalność systemu IC Pen i długopisu cyfrowego umożliwia generowanie dodatkowego czasu dla Klienta, a tym samym zwiększa efektywność podejmowanych działań sprzedażowych.

Sektor finansowy jest bardzo różnorodny i skupia w sobie wiele rodzajów działalności. Nie można jednak pominąć zależności pomiędzy jego sprawnym funkcjonowaniem a wzrostem konkurencyjności gospodarek państwowych oraz znaczenia dla dynamicznego rozwoju. Działalność ubezpieczeniowa stanowi przede wszystkim rodzaj zabezpieczenia zarówno osobistego, jak i majątkowego w celu zneutralizowania niepożądanych skutków zdarzeń losowych.

Działalność finansowa wiąże się z prowadzeniem złożonej dokumentacji Klientów oraz utrzymywaniem bazy ofert oraz często wielostronicowych umów. Ponadto wiele czynności związanych z obsługą Klienta wiąże się z wymogiem prowadzenia działalności poza placówką instytucji oraz wymaga pełnej mobilności i dyspozycyjności czasowej. Niejednokrotnie mobilna praca jest dodatkowo obciążona regularnym wymogiem dopełniania formalności w centrali firmy – związana m.in. z przekazywaniem dokumentów, skanowaniem, przesyłaniem czy kopiowaniem. 

Realizacje

Kresissparkasse (Bank Oszczędności)
Kaiserslautern, Niemcy

Pracownicy banku korzystają z 250 długopisów cyfrowych w codziennej pracy. Ponadto podpis dokonywany za pomocą długopisu cyfrowego jest uważany za legalny w świetle niemieckiego prawa – podpis biometryczny. Umożliwia to sprawne i efektywne zawieranie umów oraz ich automatyczną katalogizację w systemie.   

Allianz, Francja

Punkty sprzedaży ubezpieczeń oraz ich przedstawiciele od 2013 roku są wyposażeni w długopisy cyfrowe, które pozwalają przeprowadzanie rozmów w atmosferze bezpośredniości. Ponadto wykazuje się ściślejszą kontrolę zawieranych umów i dokonywanych transakcji, dzięki możliwości dokładnego określenia czasu oraz przebiegu zapisu. 

Taiyo Life Insurance, Japonia

Firma ubezpieczeniowa Taiyo na wdrożenie technologii długopisu cyfrowego zdecydowała się w 2012 roku. Od tego czasu znaczenie usprawnili proces komunikacji z klientem oraz z siedzibą firmy. Dokumenty oraz umowy wypełniane w trakcie spotkania z Klientem automatycznie zostają przesyłane do centrali firmy. 

Equita, Wielka Brytania

Kadra zarządzająca jednego z najprężniej funkcjonujących brytyjskich przedsiębiorstw windykacyjnych zdecydowała się na implementację technologii długopisów cyfrowych w celu podniesienia standardów wizyt przeprowadzanych przez pracowników. Wypełnianie dokumentacji z wizyt długopisem cyfrowym umożliwiło ich szybkie przesyłanie oraz archiwizowanie, a wdrożenie technologii nie wiązało się z kosztownymi szkoleniami pracowników. 

KLIENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIDSSEInstytut Morski Instytut Matki i DzieckaSzpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w WarszawieMinisterstwo GospodarkiUAMMareco PolskaPracownia Testów Psychologicznych PTPNowe zdjęcieGerfin FinanseRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachPolitechnika WrocławskaPOSUMCentrum Medyczne IMICareKlinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPneuhage - serwis oponGaleria MaltaGRAFMAJXX Forum TeleinformatykiQualimo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. DOTACJE NA INNOWACJE