Podpis cyfrowy w medycynie w 2020

38 placówek, 948 wzorów formularzy medycznych, blisko 2 000 000 wygenerowanych dokumentów i 12 najbardziej pracowitych dni w 2020 roku. Tak w skrócie można podsumować wsparcie placówek medycznych w trakcie pandemii Sars-Cov-2 jakim okazał się być IC Pen. System, który dzięki wykorzystaniu cyfrowego podpisu pomógł zwiększyć bezpieczeństwo, zoptymalizować pracę i ograniczyć koszty. 

 

 

Podpis cyfrowy, a oszczędności 

 

Zmniejszenie kosztów w placówkach medycznych za sprawą systemu IC Pen to nie tylko oszczędność papieru i tuszu w drukarkach. Koszty związane z dokumentacją medyczną są związane również z obsługą powstałej dokumentacji, jej przekazywaniem, cyfryzacją oraz archiwizacją. Bazując na zebranej wiedzy, doświadczeniu oraz przeprowadzonych dotychczas audytach w placówkach medycznych szacujemy, że średni koszt wytworzenia jednego papierowego dokumentu medycznego wynosi co najmniej 0,94 zł. Jest to niewielka kwota, która zaczyna być istotną pozycją w budżecie placówek medycznych, gdy przemnożymy ją przez ilość papierowych dokumentów medycznych tworzonych w ciągu każdego roku (średnio takich dokumentów powstaje 20 000) otrzymując kwotę 18 800 zł. Prosty rachunek zakładający 0,94 zł (koszt jednego dokumentu medycznego) przemnożony przez 1 995 000 (ilość dokumentów medycznych wytworzonych w 2020 roku z pomocą systemu IC Pen) pozwala wnioskować, że tylko w 2020 roku placówki medyczne zaoszczędziły łącznie 1 875 300 zł korzystając z systemu IC Pen 

 

Optymalizacja pracy dzięki cyfryzacji 

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej, Instytut Matki i Dziecka czy Narodowy Instytut Onkologii to tylko niektóre spośród 38 placówek medycznych, w których system IC Pen ułatwia pracę personelu medycznego. Za sprawą integracji IC Pen z najpopularniejszymi systemami HIS tworzona dokumentacja jest dostępna w wykorzystywanym systemie informacji szpitalnej. Pozwala to przyspieszyć przepływ informacji związanych z leczeniem pacjentów oraz ograniczyć czas, który personel przeznaczał na tworzenie i przekazywanie papierowej dokumentacji medycznej. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja pracy oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów osobowych placówek medycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Łatwe wdrożenie podpisu cyfrowego 

 

System IC Pen w 2020 roku umożliwił cyfryzację 948 procesów w blisko 40 placówkach medycznych. Z pomocą podpisu cyfrowego udało się wyeliminować papierowe formularze medyczne wykorzystywane w trakcie hospitalizacji pacjentów. Blisko 1000 wzorów zgód pacjentów, formularzy i ankiet wymagających podpisu pacjentów zostało w szybki i łatwy sposób ucyfrowione i zintegrowane z wykorzystywanymi systemami HIS.
Za tak dużym sukcesem stoi intuicyjna obsługa rozwiązania zintegrowanego z systemem informatycznym wykorzystywanym w danej placówce oraz dwa rodzaje urządzeń. Pierwszym z nich jest długopis cyfrowy, którego obsługa jest zbliżona do zwykłego długopisu. Dzięki wbudowanej pamięci może on gromadzić, a następnie przesyłać do systemu HIS stworzoną dokumentację. Tym samym proces skanowania i archiwizacji takich dokumentów jak papierowe formularze i zgody pacjentów został skutecznie wyeliminowane.
Drugim typem urządzeń współpracujących z systemem IC Pen są tablety, które stały się tak powszechne i proste w użyciu, że tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej z ich pomocą wydaje się być niemalże naturalne. Umożliwiło to dostosowanie systemu do codziennej praktyki wykonywanej pracy, a tym samym rezygnacje z papierowej dokumentacji medycznej. A wszystko to bez skomplikowanych i długotrwałych szkoleń.