Biometria

Czym jest odręczny podpis biometryczny?

Podpisy biometryczne zebrane w formie elektronicznej przy użyciu odpowiednich narzędzi np. długopisów cyfrowych, czy stylusów, mogą być umieszczone na dokumencie i jednocześnie w bazie danych jako referencja, co umożliwia wykorzystanie ich do automatycznej weryfikacji klienta przy autoryzacji transakcji lub podpisywaniu kolejnych dokumentów.

Biometryczny podpis odręczny, złożony przy pomocy długopisu cyfrowego, z wyglądu oraz techniki składania niczym nie różni się od podpisu odręcznego składanego przy pomocy tradycyjnych metod na papierze (tzw. mokry podpis). Jednak to dużo więcej niż tylko elektroniczny obraz zwykłego podpisu. Dzięki zbieranym cechom grafologicznym, biegły grafolog ma możliwość weryfikacji autentyczności takiego podpisu.

System IC Pen posiada również możliwość wyłączenia zbierania danych biometrycznych, jeśli w danej organizacji nie ma potrzeby autoryzowania dokumentów w ten sposób.

W podpisie biometrycznym razem z obrazem statycznym podpisu zapisywane są między innymi: koordynaty (x,y), czas i poziomy nacisku pióra rejestrowane w trakcie składania podpisu, parametry charakteryzujące przyspieszenie dla poszczególnych części podpisu itd.

Długopisy cyfrowe oraz stylusy umożliwiają zapisanie dodatkowo informacji charakterystycznych dla danego człowieka niemożliwych do wychwycenia przy tradycyjnym podpisie poprzez składowanie tylko jego obrazu (który jest łatwo jest podrobić lub skopiować).

Te niemożliwe do zarejestrowania przy tradycyjnym podpisie parametry tworzą tzw. biometryczny profil danego podpisu (zwany także czasem behawioralnym profilem biometrycznym), unikalny dla każdego człowieka, co wiąże się z tym, że prawdopodobieństwo jego podrobienia jest niewielkie.