Bariery na drodze do transformacji cyfrowej

Czy transformacja cyfrowa firmy to same trudno? W tym stwierdzeniu jest wiele prawdy, ale gdyby nie była opłacalna, to przedsiębiorstwa nie podążałyby w kierunku cyfryzacji. Sprawdź, w jaki sposób poradzić sobie z barierami, które najczęściej blokują firmy przed digitalizacją.

Łukasz Mejza 31 maja, 2021

Brak wiedzy

Nikt nie przeprowadzi cyfryzacji firmy nie wiedząc, że istnieje taka możliwość lub ile taka transformacja może wnieść wartości do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. A może wnieść niesamowicie dużo, o czym przeczytasz w naszym artykule Digitalizacja dokumentów. 5 powodów by digitalizować dokumenty w biznesie. Wiele marek nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieją rozwiązania bezpośrednio umożliwiające znaczne podniesienie rentowności pracy w całej organizacji. Wystarczy zdigitalizować obieg dokumentów. Tylko tyle, czy aż tyle? Na pewno wystarczająco, by zauważyć szybkie efekty, z których będą cieszyć się zarówno pracownicy, jak i pracodawca

Niewykwalifikowana kadra

Problematyczne jest wdrożenie cyfryzacji w firmie, w której brakuje odpowiednich specjalistów. Obecność ekspertów od digitalizacji w przedsiębiorstwie ułatwia transformację cyfrową, gdyż dzięki nim koszty związane z digitalizacją nie są duże, a zmiany można wprowadzać stopniowo na drodze ewolucji, nie zakłócając codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak, jeżeli organizacji nie ma takich specjalistów, to nie należy rezygnować w obranej drogi. Istnieją firmy, które pomagają w cyfryzacji biznesu i między innymi oferują wsparcie w analizie procesów i wybraniu obszarów, które warto z perspektywy specyfiki i rozwoju przedsiębiorstwa cyfryzować. Koszty będą na pewno większe niż gdyby dział specjalistów był obecny w firmie, ale na pewno zdecydowanie mniejsze niż tworzenie nowych miejsc pracy na potrzeby digitalizacji procesów. Poza tym cała transformacja odbędzie się zdecydowanie szybciej za sprawą doświadczenia i wiedzy zewnętrznych ekspertów, którzy pomogą w pokonaniu wielu przeszkód.

Brak jasnego planu

Samo rzucenie hasła „Robimy to!” nigdy nie przynosi realnych skutków, o czym wie każdy świadomy przedsiębiorca. Potrzebny jest plan, nie ramowy i umowny, tylko rzetelny i przejrzysty. Strategia transformacji cyfrowej powinna nie tylko określać obszary i procesy, których digitalizacja przyniesie wymierne korzyści dla firmy, ale również wskazywać, w jaki sposób tę cyfryzację przeprowadzić. W planie powinny być ujęte konkretne wytyczne, jak wypracować nowe metody pracy, a nawet jak pogłębiać digitalizację o kolejne obszary w przyszłości. W strategii warto zawrzeć informacje o tym, czy i w jakim stopniu transformacja będzie przeprowadzona we wsparciu firm zewnętrznych, gdzie kluczowym czynnikiem jest wiedza i doświadczenie ekspertów z wybranego przedsiębiorstwa, a na ile będzie spoczywać na pracownikach wewnętrznych. Przygotowując plan nie można zapomnieć o szkoleniu pracowników, których trzeba przygotować do nowych standardów pracy, które choć oczywiście będą o wiele lepsze i wygodniejsze po digitalizacji, to jednak będą inne. Chodzi o to, aby każdy pracownik został na nowo wprowadzony do pracy na swoim stanowisku i mógł czuć się swobodnie, zadać wszystkie nurtujące go pytania, a w rezultacie w pełni korzystać z uroków cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Koszty

To jest zawsze trudny temat. Budżet nie jest z gumy, a i niezbędne jest zorientowanie się, jaka jest średnia cena rynkowa przedsięwzięcia oraz na czym można zaoszczędzić, a na czym nie warto. Sama odpowiedź brzmi „to zależy”. Zależy przede wszystkim od skali transformacji i wyboru narzędzi. Dlatego konkretny plan jest tak istotny – sposób, skala oraz pozostałe elementy wyżej wspomnianej strategii mają zasadniczy wpływ na koszty. Pamiętaj, że jeżeli firma zainwestuje duże środki w stworzenie odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do digitalizacji biznesu, a cyfryzacja obejmie niewiele procesów w skali firmy lub obszary, w których jest najmniej potrzebna, to może się okazać, że koszty przewyższą zyski lub inwestycja zwróci się po wyjątkowo długim czasie. Aby przedsięwzięcie miało sens i szybko przyniosło oczekiwane rezultaty niezbędne, jest dobre przygotowanie.

Podsumowanie

Oczywiście barier stojących na drodze do transformacji cyfrowej firmy może być więcej. Jednak opisane powyżej problemy są najczęściej spotykanymi wyzwaniami, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa podążające w kierunku digitalizacji.