[kc_row use_container="yes" _id="547239"][kc_column width="100%" video_mute="no" _id="21899"][kc_spacing height="30px" _id="77015"][kc_column_text _id="483399" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-size|,p`:`15px`,`line-height|,p`:`20px`}}}}"] Podpis elektroniczny jest ważnym elementem, który wpływa na usprawnienie procedur związanych z przejęciem pacjentów. Wdrażając dokumentację medyczną w postaci elektronicznej można efektywniej zarządzać dokumentacją, która jest tworzona

Tomasz Łakota 11 kwietnia, 2022 0 Comments

Podpis na tablecie składany przez pacjenta znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Rozwiązanie to skutecznie eliminuje dokumentację papierową i ułatwia zarządzanie takimi dokumentami, jak zgody na zabieg, zgoda na leczenie i przyjęcie do szpitala, zgodę RODO, wywiady oraz

Targi SALMED, które odbyły się na Międzynarodowych Targach Poznańskich (MTP) w dniach 23-25 marca 2022 roku stanowią dla nas świetną zapowiedź współpracy w bieżącym roku. Pomimo tego, że system IC Pen jest promowany już siedem lat na

Elektroniczne zgody pacjentów pozyskiwane za pośrednictwem systemu IC eliminują konieczność tworzenia i obiegu papierowej dokumentacji w celu uzyskania pisemnej zgody przez pacjentów. Zastosowanie w pełni elektronicznego nośnika danych i zagwarantowanie spełnienia wymagań dla formy pisemnej możemy uzyskać

Elektroniczne zgody pacjentów stanowią jeden z kluczowych elementów w kontekście digitalizacji dokumentów. Ich znaczenie nabrało szczególnego znaczenia w kontekście postępującej skokowo transformacji cyfrowej w placówkach medycznych. Nie bez wpływu pozostaje również pandemia wirusa Sars-Cov-2, która determinuje sposób

Tomasz Łakota 17 stycznia, 2022 0 Comments

Bez względu na stopień ucyfrowienia dokumentacji w placówce medycznej własnoręczny podpis złożony przez pacjenta wciąż pozostaje jedyną i ważną prawnie formą wyrażenia zgody na leczenie lub odmowa hospitalizacji, zgód RODO czy zgód na wykonanie procedur medycznych. Takie

System IC Pen został wdrożony w drugiej połowie 2021 roku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu. Placówka medyczna wdrożyła długopisy cyfrowe IC Pen do digitalizacji dokumentacji podpisywanej przez pacjentów. Dzięki integracji systemu IC Pen

Elektroniczne zgody pacjentów stają się codziennością kolejnych placówek medycznych. W szpitalach, przychodniach, zakładach opieki zdrowotnej – wszędzie tam, gdzie należy przez wiele lat przechowywać dokumentację medyczną pacjentów jej digitalizacja daje wymierne korzyści. Gromadzenie dokumentacji medycznej w systemie

Łukasz Mejza 27 września, 2021 0 Comments

Elektroniczne zgody pacjentów optymalizują pracę personelu placówek medycznych, przyspieszają obsługę pacjentów i redukują koszty. Za sprawą systemu IC Pen, który został wdrożony w 39 placówkach medycznych skupionych w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie wymienione

  • 1
  • 2