Tomasz Łakota 30 września, 2022 0 Comments

[kc_row use_container="yes" _id="578033"][kc_column width="100%" video_mute="no" _id="484256"][kc_column_text _id="743188" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-size|,p`:`15px`,`line-height|,p`:`20px`}}}}"] Elektroniczny obieg dokumentów medycznych usprawnia przepływ informacji, optymalizuje pracę personelu medycznego oraz ułatwia nadzór nad dokumentacją i generuje oszczędności. Pomimo tych wszystkich mierzalnych korzyści wynikających z prowadzenia e-dokumentacji wciąż

Digitalizacja dokumentacji medycznej w szpitalach wciąż pozostaje pewnym novum. Mimo tego, że takie rozwiązania jak e-recepty, e-skierowania, internetowe konto pacjenta i systemy HIS stają się codziennością systemu opieki zdrowotnej, to wciąż papierowa dokumentacja medyczna nie jest czymś

Digitalizacja dokumentacji medycznej przy wykorzystaniu systemu IC Pen jest praktyką dla ponad 200 placówek medycznych w Polsce. Miliony zdigitalizowanych podpisów złożonych przez pacjentów to sukces nasz i naszych partnerów, którzy zechcieli nam zaufać. Mimo to nadal większość

Digitalizacja dokumentacji medycznej rozwija się i obejmuje już każdy aspekt leczenia pacjentów. Jednym z ostatnich “papierowych bastionów” były zgody pacjentów, które stanowią nieodłączny element leczenia. Elektroniczne zgody pacjentów są o tyle istotnym elementem tworzenia i obiegu dokumentacji

Digitalizacja dokumentacji medycznej jest procesem, który postępuję w sposób skokowy. Obieg dokumentów, e-recepty i e-skierowania jeszcze 10 lat temu były czymś osobliwym. Obecnie są tak naturalne, że już nikt nie zastanawia się jak to jest iść z

Podpis elektroniczny jest ważnym elementem, który wpływa na usprawnienie procedur związanych z przejęciem pacjentów. Wdrażając dokumentację medyczną w postaci elektronicznej można efektywniej zarządzać dokumentacją, która jest tworzona od razu w postaci cyfrowej. Ponadto cyfrowy dokument jest tańszy

Tomasz Łakota 11 kwietnia, 2022 0 Comments

Podpis na tablecie składany przez pacjenta znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Rozwiązanie to skutecznie eliminuje dokumentację papierową i ułatwia zarządzanie takimi dokumentami, jak zgody na zabieg, zgoda na leczenie i przyjęcie do szpitala, zgodę RODO, wywiady oraz

Targi SALMED, które odbyły się na Międzynarodowych Targach Poznańskich (MTP) w dniach 23-25 marca 2022 roku stanowią dla nas świetną zapowiedź współpracy w bieżącym roku. Pomimo tego, że system IC Pen jest promowany już siedem lat na

Elektroniczne zgody pacjentów pozyskiwane za pośrednictwem systemu IC eliminują konieczność tworzenia i obiegu papierowej dokumentacji w celu uzyskania pisemnej zgody przez pacjentów. Zastosowanie w pełni elektronicznego nośnika danych i zagwarantowanie spełnienia wymagań dla formy pisemnej możemy uzyskać