Elektroniczne zgody na leczenie – jakie urządzenie wybrać?

Cyfrowe zgody pacjentów to praktyczne i opłacalne rozwiązanie, które wymaga wdrożenia odpowiednich urządzeń. Ich wybór nie jest oczywisty, więc przygotowaliśmy krótką listę przydatnych urządzeń pomocnych w ucyfrowieniu zgód pacjentów.

Piotr Kuczewski 29 maja, 2023

Elektroniczne zgody na leczenie są pozyskiwane zarówno przez mniejsze, jak i większe placówki medyczne. Digitalizacja zgód podpisywanych przez pacjentów odbywa się zazwyczaj w punktach rejestracji, poradniach specjalistycznych oraz na szpitalnych oddziałach. Wszędzie tam, w procesie automatycznej cyfryzacji dokumentów jest wykorzystywany system IC Pen.
Tak szerokie i zróżnicowane zastosowanie tej technologii jest możliwe dzięki wykorzystaniu systemu opartego na trzech różnych typach urządzeń, tj.:

– długopisach cyfrowych

– tabletach mobilnych

– ekranach pacjentów

Jeden system wiele możliwości

10 lat ciągłego rozwoju technologii IC Pen jest następstwem ścisłej współpracy z wieloma placówkami medycznymi. Obecny stopień zaawansowania stworzonego rozwiązania jest następstwem kooperacji m.in. z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku czy Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Te oraz wiele innych szpitali wykazały się ogromną aktywnością i chęcią współpracy, która skutkuje nieprzerwanym rozwojem technologii w kierunku codziennych potrzeb placówek medycznych.
Poza tworzeniem nowych oraz rozwojem wypracowanych już funkcjonalności systemu IC Pen, dokonano także szeregu kluczowych integracji z najważniejszymi dostawcami systemów HIS na polskim rynku (Asseco Poland, CGM, Comarch Healthcare, Gabos Software, Kamsoft, Nexus Polska). W efekcie zapewniło to realną korzyść z wdrożenia technologii IC Pen w większości szpitali w Polsce. Posiadając integrację ze wspominanymi dostawcami systemów HIS, tworzona dokumentacja w postaci elektronicznej może być przesyłana bezpośrednio do rekordu pacjenta w wykorzystywanym przez placówkę systemie dziedzinowym.

Drugą największą korzyścią, którą daje wdrożenie systemu IC Pen, jest sposobność do wykorzystania różnych typów urządzeń w ramach jednego systemu i jednej placówki medycznej. Osiągniecie takiego stanu rzeczy, było możliwe dzięki stopniowej adaptacji kolejnych urządzeń, które współpracują z technologią IC Pen i zapewniają ważną prawnie digitalizację dokumentacji medycznej. W rezultacie poza długopisami cyfrowymi, które były pierwszym w pełni funkcjonalnym urządzeniem wykorzystywanym do digitalizacji zgód pacjentów zostały wprowadzone tablety oraz ekrany pacjentów.

Długopis cyfrowy i zgody pacjentów

Długopis cyfrowy to najbardziej wszechstronne narzędzie służące do digitalizacji zgód pacjentów w sposób ważny prawnie. Sposób działania tego urządzenia umożliwia jego wykorzystanie praktycznie w każdej sytuacji wymagającej pozyskania zgody pacjenta lub wypełnienia przez niego formularza czy oświadczenia woli.
Stworzona przy pomocy długopisu cyfrowego i papierowego wzoru dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej może być łatwo przesłana do rekordu pacjenta w systemie HIS. W rezultacie zostaje całkowicie wyeliminowana konieczność skanowania i dołączania ręcznie dokumentacji medycznej. Co ważne, sposób obsługi długopisów cyfrowych jest niemalże identyczny, jak w przypadku posługiwania się zwykłym długopisem. W rezultacie wdrożenie tego typu urządzenia nie stwarza żadnych barier nawet dla osób wykluczonych cyfrowo.

Elektroniczne zgody na leczenie na tablecie

Drugim typem urządzeń wykorzystywanym m.in. przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu są tablety mobilne. Ich największą przewagą jest brak konieczności drukowania wzorów zgód, oświadczeń woli, formularzy oraz innych dokumentów, które wymagają wypełnienia i podpisania przez pacjentów. Ponadto ogromną zaletą tych urządzeń jest mobilność. Jedynym ograniczeniem w ich użytkowaniu jest zasięg sieci WiFi/LTE oraz stan naładowania baterii znajdującej się wewnątrz urządzenia. Rekomendowane dla szpitali tablety mobilne posiadają jeden z dwóch najpopularniejszych systemów tj. Android lub IOS, dzięki czemu obsługa tych urządzeń jest tak samo łatwa, jak w przypadku smartfonów.

Zgody pacjentów na ekranie

Elektroniczne zgody na leczenie, przyjęcie na szpitalny oddział czy tak powszechne w dziś zgody RODO, mogą być podpisywane także na ekranie pacjenta. Urządzenia te ze względu na sposób działania są instalowane zazwyczaj w punktach rejestracji, przychodniach oraz na SOR-ach. Ekrany za pośrednictwem przewodów są podłączone do komputerów zarządzanych przez personel wspomnianych już punktów rejestracji. Następnie upoważniony personel generuje w systemie HIS odpowiedni dokument i wyświetla pacjentom na zewnętrznych ekranach.
Duże i wygodne ekrany umożliwiają wyświetlenie dokumentu do wypełnienia oraz podpisania w taki sposób, by pacjent widział kontekst dokumentu, pod którym składa swój podpis.
Rozwiązanie to jest wykorzystywane m.in. w takich szpitalach jak:

– Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (czytaj więcej elektroniczne zgody pacjentów na ekranach pacjentów w IMID)

– Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie

– Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

– Centrum Onkologii w Bydgoszczy

– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

– Szpital w Pucku

Elektroniczne zgody na leczenie a prawo

System IC Pen wykorzystuje długopisy cyfrowe, tablety oraz ekrany pacjentów do tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zapewnienie ważności prawnej odbywa się poprzez zbieranie przez urządzenia cech behawioralnych składanego podpisu (takimi cechami są m.in. kąt pisania i zamaszystość podpisu). Uzyskane dane stanowią ważny prawnie dowód na autentyczność złożonego podpisu, gdyż cechy te są unikatowe dla każdego człowieka.
W ramach przetworzonego dokumentu automatycznie powstaje pdf i xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentów. Co więcej, dane te są chronione przed osobami postronnymi, a każda kolejna zmiana w dokumencie – odnotowana.

Podsumowanie

Elektroniczne zgody na leczenie podpisywane za pomocą systemu IC Pen mogą być pozyskiwane przy pomocy 3 wyżej wymienionych typów urządzeń (długopisów cyfrowych, tabletów mobilnych, ekranów pacjentów). Sposobność do wykorzystania zróżnicowanych rodzajów urządzeń zapewnia łatwą oraz ważną prawnie digitalizację. Następstwem tego jest posiadanie pełnej informacji o dokumentacji medycznej pacjenta w systemie dziedzinowym jednostki medycznej bez konieczności skanowania i ręcznego dołączenia dokumentów podpisywanych przez pacjentów.
Automatyzacja digitalizacji dokumentacji z zachowaniem jej ważności prawnej umożliwia przyspieszenie wielu procesów związanych z powstawaniem oraz obiegiem dokumentacji wewnątrz placówki medycznej, co przekłada się na sprawniejszą obsługę pacjentów i skrócenie czasu potrzebnego na realizację formalnych obowiązków związanych z leczeniem pacjentów.

Piotr Kuczewski

Piotr Kuczewski w 2022 roku rozpoczął pracę w IC Solutions, gdzie wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w pracy ze szpitalami oraz mniejszymi placówkami medycznymi jak Regionalny Dyrektor Sprzedaży. Jest zwolennikiem pragmatycznego podejścia do nowych technologii. W czasie wolnym oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką jest wędkarstwo.