IC Solutions – Podsumowanie 2020

Rok 2020 zamknęliśmy z kolejnym rekordem sprzedaży, z poszerzonym zespołem, z nowymi produktami oraz nowymi klientami. Miniony rok miał być kolejnym spokojnym okresem 12 miesięcy, podczas których planowaliśmy kontynuować dotychczasowy model działania. Jednak nowa rzeczywistość i diametralnie inne warunki funkcjonowania oznaczały zmiany, które pozwoliły nam zrealizować więcej niż planowaliśmy na początku 2020 roku.

Łukasz Mejza 10 marca, 2021

Pomagamy chronić przed wirusem Sars-Cov-2

Rok 2020 był okresem, w którym uświadomiliśmy sobie, że na naszych rozwiązaniach spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wielu ludzi.
Wszystko za sprawą epidemii Sars-Cov-2 i konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się tego wirusa. 
System IC Pen w wielu organizacjach pozwolił wyeliminować lub ograniczyć papier jako nośnik koronawirusa, który może prowadzić do jego rozprzestrzeniania się. O roli jaką nasze rozwiązanie odgrywa w poprawie bezpieczeństwa najlepiej świadczy fakt, iż wdrożenie systemu IC Pen było jedną z pierwszych decyzji władz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie już po tym, jak został on przekształcony w szpital jednoimienny – szpital zakaźny.  

Tylko w 2020 roku nasze rozwiązanie pomogło zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w 38 placówkach medycznych. 

Nowa rzeczywistość kieruje ku nowym rynkom

Konieczność dostosowania się do nowych realiów zawsze jest okazją do rozwoju, zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji i dostrzeżenia nowych możliwości. Być może gdyby nie pandemia Sars-Cov-2 nasze nowe rozwiązanie Edulink nigdy by nie powstało lub prace nad nim byłyby wciąż na wczesnym etapie.  

W obliczu tak wielu zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, administracji i organizacji zrodził się plan stworzenia Documind. Platformy, która jest nowym sposobem na zarządzanie dokumentacją w każdej organizacji. Postanowiliśmy zbudować prosty w obsłudze i implementacji system, który ułatwia tworzenie, edytowanie i przesyłanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Dodaliśmy do tego to na czym znamy się najlepiej, czyli cyfrowe metody podpisywania dokumentów. W ten sposób powstała platforma Documind, która jest nie tylko świetnym narzędziem do zarządzania workflow, ale też oferuje zróżnicowane metody autoryzacji dokumentów bez konieczności ich drukowania, kopiowania czy skanowania. Już dziś dajemy możliwość łatwego tworzenia i wysyłania umów, raportów, aneksów itp. Jednocześnie umożliwiamy ich podpisywanie na wiele różnych sposobów tak, aby niezależnie od typu dokumentu, zapewnić jego zgodność z obowiązującym prawem. W tym celu stale udoskonalamy i integrujemy własne rozwiązania oraz łączymy siły z nowymi partnerami. Przykładem takiej współpracy jest integracja platformy Documind z eDo App, za którego stworzenie odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dzięki tej współpracy użytkownicy Documind mają również możliwość autoryzowania (podpisywania) dokumentów cyfrowych przy wykorzystaniu warstwy cyfrowej swojego nowego dowodu osobistego.

Kreowanie przyszłości

W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego “Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego “. Celem tego przedsięwzięcia jest weryfikacja podpisów składanych przez tą samą osobę na papierze i na ekranie tabletu poszukując w ten sposób cech wspólnych takich podpisów. W ramach prowadzonych od kwietnia 2020 roku badań, zamierzamy łącznie zebrać 100 000 podpisów (jest to największe tego typu badanie na świecie). Zebrane już dane umożliwiły nam zaprojektowanie bazy do zbierania podpisów pozyskiwanych za pośrednictwem długopisów cyfrowych, jak i urządzeń typu tablet. 

Kolejne etapy projektu zakładają wykorzystanie pozyskanych danych do opracowania systemu, który w sposób automatyczny będzie weryfikował składane podpisy. Finalnie pracujemy nad technologią, która pozwoli automatycznie weryfikować podpisy zarówno na papierze, jak i urządzeniach elektronicznych i znajdzie zastosowanie w administracji, czy bankowości.

Odwaga i ambicja w 2021

Konieczność dostosowania się do nowych realiów w minionym roku zmieniło wiele biznesów. Zmiany na rynku dowiodły, że łatwiej jest przetrwać i dopasować się, jeśli organizacja jest elastyczna i na tyle odważna by podejmować śmiałe decyzje w niepewnych czasach. Rok 2021 będzie dla IC Solutions czasem, który zamierzamy wykorzystać na realizację innowacyjnych i ambitnych projektów z naszymi partnerami wprowadzając na rynek nowe rozwiązania technologiczne. 

Łukasz Mejza

Łukasz Mejza, będący Marketing Managerem, odpowiada za ogół działań związanych z promocją i marketingiem IC Solutions od 2020 roku. Wykorzystuje zdobyte doświadczenie do dzielenia się wiedzą dotyczącą wpływu technologii na strategię organizacji, jej rozwój, kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewagi rynkowej poprzez transformację cyfrową.