IC Solutions wspierało OBWE w Mołdawii

Polska technologia digitalizacji dokumentów kolejny raz wykorzystana została przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) podczas misji obserwacyjnej w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych w Mołdawii.

Łukasz Mejza 12 lipca, 2021

11 lipca 2021 roku w Mołdawii odbyły się przyspieszone wybory do parlamentu, które wygrała Proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS). Swój udział w monitorowaniu przebiegu wyborów miał system IC Pen. Z pomocą długopisów cyfrowych, formularzy zawierających mikrodruk oraz unikatowego systemu opracowanego przez IC Solutions międzynarodowi obserwatorzy sporządzali raporty z przebiegu wyborów.

Standardowe misje OBWE organizowane w związku z wyborami są krótkoterminowe i trwają zwykle 7 dni. W tym czasie międzynarodowa i niezależna grupa obserwatorów monitoruje prawidłowość organizacji oraz przeprowadzenia wyborów. Obserwacji podlega czy wszystkie procesy zgodne były z demokratycznymi zasadami. Podczas ostatniej misji w Mołdawii do tego celu wykorzystano system IC Pen z blisko 150 długopisami cyfrowymi, które pozwoliły zebrać około 10 tys. raportów w wersji cyfrowej. Dzięki automatycznej digitalizacji raportów, które sporządzali obserwatorzy możliwe było zorganizowanie konferencji podsumowującej misję OBWE już dzień po wyborach. W jej trakcie stwierdzono, że nie doszło do żadnych rażących naruszeń zasad dotyczących organizacji i przeprowadzania demokratycznych wyborów (czytaj więcej o wynikach misji obserwacyjnej OBWE). 

Źródło: Facebook OSCE Parliamentary Assembly

Dotychczas system IC Pen wykorzystywany był podczas misji obserwacyjnych OBWE w takich państwach, jak Ukraina, Mołdawia, Mongolia, Gruzja, Rosja, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, czy USA. Współpraca OBWE z IC Solutions trwa od 2015 roku i pozwoliła na stworzenie blisko 900 tys. cyfrowych raportów z przebiegu wyborów. Tak rozproszone i krytyczne zastosowanie systemu IC Pen przez OBWE, tylko potwierdza bezpieczeństwo i wszechstronność wykorzystania tego rozwiązania do digitalizacji dokumentów nawet w najtrudniejszych warunkach w dowolnym miejscu na świecie.