IC Solutions wspierało OBWE w Mołdawii

Polska technologia digitalizacji dokumentów kolejny raz wykorzystana została przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) podczas misji obserwacyjnej w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych w Mołdawii.

Łukasz Mejza 12 lipca, 2021

11 lipca 2021 roku w Mołdawii odbyły się przyspieszone wybory do parlamentu, które wygrała Proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS). Swój udział w monitorowaniu przebiegu wyborów miał system IC Pen. Z pomocą długopisów cyfrowych, formularzy zawierających mikrodruk oraz unikatowego systemu opracowanego przez IC Solutions międzynarodowi obserwatorzy sporządzali raporty z przebiegu wyborów.

Standardowe misje OBWE organizowane w związku z wyborami są krótkoterminowe i trwają zwykle 7 dni. W tym czasie międzynarodowa i niezależna grupa obserwatorów monitoruje prawidłowość organizacji oraz przeprowadzenia wyborów. Obserwacji podlega czy wszystkie procesy zgodne były z demokratycznymi zasadami. Podczas ostatniej misji w Mołdawii do tego celu wykorzystano system IC Pen z blisko 150 długopisami cyfrowymi, które pozwoliły zebrać około 10 tys. raportów w wersji cyfrowej. Dzięki automatycznej digitalizacji raportów, które sporządzali obserwatorzy możliwe było zorganizowanie konferencji podsumowującej misję OBWE już dzień po wyborach. W jej trakcie stwierdzono, że nie doszło do żadnych rażących naruszeń zasad dotyczących organizacji i przeprowadzania demokratycznych wyborów (czytaj więcej o wynikach misji obserwacyjnej OBWE). 

Źródło: Facebook OSCE Parliamentary Assembly

Dotychczas system IC Pen wykorzystywany był podczas misji obserwacyjnych OBWE w takich państwach, jak Ukraina, Mołdawia, Mongolia, Gruzja, Rosja, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, czy USA. Współpraca OBWE z IC Solutions trwa od 2015 roku i pozwoliła na stworzenie blisko 900 tys. cyfrowych raportów z przebiegu wyborów. Tak rozproszone i krytyczne zastosowanie systemu IC Pen przez OBWE, tylko potwierdza bezpieczeństwo i wszechstronność wykorzystania tego rozwiązania do digitalizacji dokumentów nawet w najtrudniejszych warunkach w dowolnym miejscu na świecie.

Łukasz Mejza

Łukasz Mejza, będący Marketing Managerem, odpowiada za ogół działań związanych z promocją i marketingiem IC Solutions od 2020 roku. Wykorzystuje zdobyte doświadczenie do dzielenia się wiedzą dotyczącą wpływu technologii na strategię organizacji, jej rozwój, kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewagi rynkowej poprzez transformację cyfrową.