System IC Pen w 2021 – Podsumowanie roku

Planowanie, realizowanie i definiowanie kolejnych długofalowych projektów – tak w kilku słowach można podsumować mijający rok w IC Solutions. Rok 2021 był okresem wyznaczania nowych celów, które pomogą nam się rozwijać i rosnąć w perspektywie kolejnych 3 – 5 lat.

Łukasz Mejza 17 grudnia, 2021

Po pierwsze klient

Bez klienta, który uwierzy w technologię, żadna firma IT nie ma szansy przetrwać. W IC Solutions mamy to szczęście, że technologia digitalizacji dokumentów, którą opracowaliśmy i wciąż rozwijamy znajduje praktyczne zastosowanie w organizacjach, które dostrzegły wartość systemu IC Pen. W kończącym się 2021 roku możemy się pochwalić kilkunastoma nowymi klientami oraz projektami, które w dużej mierze były de facto rozwojem już posiadanej przez klientów technologii IC Pen. Najlepszym tego przykładem jest historia współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, o której więcej można przeczytać tutaj. Z roku na rok rośnie liczba placówek medycznych, które wykorzystują system IC Pen m.in. do digitalizacji zgód pacjentów – do tego grona w 2021 dołączyło m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Placówka, która zdecydowała się na jednoczesne wdrożenie wszystkich komponentów opracowanej technologii (czytaj więcej – Elektroniczne zgody pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca). Tak duże i zróżnicowane wdrożenia stanowią dla nas największą motywację do ciężkiej pracy i wiary, że wspólnie z menadżerami placówek medycznych oraz firmami IT funkcjonującymi w systemie opieki zdrowotnej dokonujemy transformacji cyfrowej szeroko pojętego Healthcare’u.

Dywersyfikacja jest coraz większa

Choć system opieki medycznej jest nam szczególnie bliski, to z coraz większym powodzeniem zaczynamy realizować nasz plan dywersyfikacji portfela klientów i wykraczać poza branżę energetyczną oraz medyczną. Nieustannie szukamy nowych zastosowań dla opracowanej technologii. Jednym z ciekawszych wdrożeń w 2021 roku była współpraca z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). System IC Pen wykorzystujący tablety z aktywnymi rysikami wyeliminował konieczność tworzenia papierowej dokumentacji wewnętrznej powstającej w obszarze zarządzania zasobami sprzętowymi w Departamencie Informatyki MFiPR.
Innym przykładem zastosowania systemu IC Pen, którego wdrożenie i dostosowanie pod wymagania Klienta uruchomiliśmy w 2021 roku, a zakończy się ono w pierwszych miesiącach 2022 roku jest digitalizacja dokumentacji w szeroko rozumianym obszarze HR-owym. Tym razem IC Pen będzie wspierać procesy związane z onbordingiem nowych pracowników, a także podpisywaniem aneksów do umów i dokumentów wytworzonych wcześniej. Konkretne wyzwanie, które zostało przed nami podstawione dotyczyło digitalizacji kompletnej dokumentacji (13 różnych typów dokumentów) związanej z zatrudnianiem pracowników i ich automatyczną digitalizacją przy pomocy długopisów cyfrowych. Wprowadzenie automatycznych mechanizmów skanowania w integracji z systemami Teta i Amodit w znaczący sposób zoptymalizuje pracochłonność procesów ucyfrowienia umów i oświadczeń pracowniczych istniejących do tej pory jedynie w tradycyjnych formach papierowych. Przeniesienie w świat cyfrowy “poczciwego papieru” oferuje niedostępny do tej pory poziom szybkości dotarcia do wymaganej informacji, niweluje wszelkie bariery związane z dostępnością do niej uprawnionych osób i w znaczący sposób podnosi poziom zarządzalności dokumentacją. Doświadczenie i wiedza zdobyte w tym projekcie pozwoliły na budowanie kompetencji w zakresach cyfryzacji procesów HR-owych, z którym zmagają się tysiące firm od wielu lat.

Realizacja i definiowanie nowych projektów

Za każdym naszym sukcesem stoi nie tylko ciężka praca, ale również zaangażowanie i wsparcie partnerów, którym wiele zawdzięczamy. To m.in. zaufanie ze strony takich firm jak Asseco, CGM, czy Comarch Healthcare pozwala nam poszczycić się tak wieloma udanymi wdrożeniami w placówkach medycznych. Rok 2021 był momentem, kiedy to wspólnie z naszymi partnerami nakreśliliśmy nowe cele. Zdefiniowanie kolejnych wyzwań i kamieni milowych pozwala nam określić kierunek, w którym wspólnie zamierzamy podążać.
Mijający rok to także czas na realizację projektów z nowymi partnerami, czego początkiem były integracje z systemami dostarczanymi przez Gabos Software, Kamsoft, czy Nexus Polska. Każde z tych przedsiębiorstw pozwala nam budować jeszcze silniejszą pozycję zaufanego partnera i dostawcy technologii, która jest zintegrowana z wiodącymi systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi w polskich placówkach medycznych. Dzięki nowym integracjom rodzą się szersze możliwości dostarczania usług digitalizacji dokumentacji dla tysięcy placówek medycznych, które korzystają z rozwiązań naszych nowych partnerów (czytaj więcej System IC Pen w medycynie).

Nowy komponent systemu IC Pen

Liczba wdrożeń systemu IC Pen jest najlepszą rekomendacją dla jego skuteczności i przydatności w systemie opieki zdrowotnej. Nasza technologia wspiera zarówno duże, jak i mniejsze placówki medyczne. Mimo to, wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kontekście powszechnego wykorzystywania elektronicznych podpisów przez pacjentów w setkach szpitali i przychodni w całym kraju. Zamierzamy także dostarczać technologię, która pozwoli na digitalizację dokumentacji, która została już wytworzona w tradycyjnej, papierowej formie. W tym celu w 2021 roku opracowaliśmy nowy komponent systemu – IC Skaner. Rozwiązanie, które daje możliwość szybkiego skanowania papierowej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie autoryzowanie jej poprzez jedną z kilku dostępnych możliwości (podpis kwalifikowany, podpis ZUS PUE, profil zaufany ePUAP). W ten sposób placówki medyczne w łatwy sposób mogą digitalizować zewnętrzną dokumentację medyczną dostarczaną przez pacjentów, a dzięki szynie integracyjnej z wiodącymi dostawcami systemów HIS przesyłać ją bezpośrednio do rekordów pacjentów. Nowe rozwiązanie znajduje także zastosowanie w digitalizacji archiwów medycznych, w których to zalegają kilometry dokumentacji medycznej generującej znaczące koszty dla placówek medycznych.

Planujemy być komplementarni

Naszym nadrzędnym celem jest stać się wiodącym dostawcą rozwiązań pozwalających digitalizować i autoryzować dokumentację z zachowaniem jej ważności prawnej. W osiągnięciu tego celu konieczne jest, by dostarczać rozwiązania odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym oczekiwaniom klientów. Dlatego też w 2021 roku z powodzeniem przeprowadziliśmy integrację naszego systemu z aplikacją eDO App, za stworzenie której odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Nawiązanie współpracy z tak istotnym partnerem pozwala nam już dziś oferować możliwość autoryzacji dokumentów osobom, które posiadają nowe dowody osobiste i korzystają z aplikacji eDO App. Wybiegając w niedaleką przyszłość, w której to odsetek obywateli Polski korzystających z nowych dowodów osobistych będzie lawinowo rósł, jesteśmy gotowi dostarczyć milionom Polaków możliwość cyfrowego podpisu dokumentów za pośrednictwem rozwiązań IC Solutions. Integracja z PWPW pozwala również wzmocnić pozycję i wiarygodność naszego przedsiębiorstwa, które posiada zasoby oraz zaufanie jednej z najważniejszych instytucji w państwie.
By móc odpowiadać na przyszłe oczekiwania biznesu i administracji podjęliśmy również decyzję o nawiązaniu współpracy i integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), która w ciągu najbliższych lat zostanie udostępniona jednostkom administracji, szpitalom czy uczelniom. Tak zróżnicowane, a przy tym masowe wdrożenie EZD pozwala planować nowe przedsięwzięcia zakładające dostosowanie systemu IC Pen do kolejnych potrzeb i oczekiwań instytucji funkcjonujących zgodnie z ideą paperless.

Transfer technologii, wiedzy i umiejętności

System IC Pen, który opracowaliśmy, a następnie sprzedaliśmy już do setek organizacji, jest tak prosty i intuicyjny jak to tylko możliwe. Umiejętność posługiwania się długopisem jest w zasadzie głównym wymogiem, który jest stawiany przed użytkownikami systemu IC Pen. Takie stwierdzenie przyświecało nam przez ostatnie lata. Zmiana na jeszcze lepsze nastąpiła w 2021 roku, kiedy to zrozumieliśmy, że konieczne jest otworzenie się na nowe i zaczęliśmy działać. Zrozumieliśmy, że jako IC Solutions musimy wyjść poza schemat prezentacji technologii i robić znacznie więcej – za pomocą szkoleń, warsztatów oraz artykułów blogowych i współpracy z naszymi partnerami, rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną edukację. Chcemy dzielić się wiedzą w zakresie przygotowania organizacji do digitalizacji, tego jak należy przeprowadzić audyt dokumentacji papierowej firmy, w jaki sposób przekonać pracowników czy zarządzających do zmiany oraz kiedy digitalizacja jest opłacalna i jak to policzyć. Ponad 10 lat funkcjonowania IC Solutions pozwoliło nam zebrać wiedzę oraz doświadczenie, którym chcemy się dzielić zarówno z klientami, partnerami, jak i organizacjami, dla których idea paperless, czy podpis elektroniczny nie są tylko PR-owymi hasłami. Dlatego też w 2021 roku zainicjowaliśmy wiele nowych aktywności nastawionych na komunikację, która inspiruje i edukuje. Praktycznym wymiarem naszych dążeń stanie się m.in. współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, której efekty będziemy mogli wkrótce zaprezentować.

Badania i rozwój

Koniec roku jest dla nas również świetną okazją do podsumowania projektu badawczego, którego realizacja zmierza do końca. Korzystając ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjęliśmy się realizacji projektu “Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego” (czytaj więcej o projekcie IC Sign). Celem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie badania cech podpisów składanych za pośrednictwem papieru i urządzeń takich jak tablety na największej na świecie bazie podpisów. Podczas realizacji tego pomysłu, udało się nam zebrać ponad 1 000 000 000 podpisów od ponad 100 000 anonimowych osób, co było dużym wyzwaniem ze względu na panującą pandemię wirusa SARS-Cov. Dziś, już po zakończonym etapie badawczym, będąc w trakcie prac nad gotowym systemem możemy poszczycić się największą bazą zebranych podpisów na świecie i pracami nad narzędziem, które w niedalekiej przyszłości pozwoli na automatyczną weryfikację tożsamości na podstawie biometrii podpisu. Co ważne realizacja tak śmiałego przedsięwzięcia dała nam okazję do zdobycia wiedzy i doświadczenia, które zostanie wykorzystane do opracowywania kolejnych rozwiązań ułatwiających digitalizację dokumentów. Od początku istnienia IC Solutions jest przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii oraz biznesu i taką wizję przedsiębiorstwa chcemy zachować na kolejne lata, stając się ekspertami w dziedzinie podpisów biometrycznych w tej części świata.

Podsumowanie

Mijający rok 2021 był pod wieloma względami wyjątkowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nawiązaliśmy współpracę z nowymi, istotnymi partnerami. Dzięki nim będziemy mogli realizować się na nowych rynkach i wzmocnić swoją obecność w branżach, w których już działamy. Z dużą satysfakcją możemy też mówić o współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami, z którymi działamy od dawna. Nakreślenie nowych i ambitnych celów pozwala nam z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość wiedząc, że kooperacja obopólnie wzmacnia nas i przybliża do sukcesów.
Ponadto pozyskaliśmy kilkunastu nowych klientów, stworzyliśmy i z powodzeniem wdrożyliśmy nowy komponent systemu IC Pen – IC Skaner, który sprawia, że nasze rozwiązanie staje się jeszcze bardziej komplementarne wobec oczekiwań rynku. Mamy nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy oraz liczne projekty zapoczątkowane 2021 pozwolą nam cieszyć się z efektów w 2022 roku.