System IC Pen w 2021 – Podsumowanie roku

Planowanie, realizowanie i definiowanie kolejnych długofalowych projektów – tak w kilku słowach można podsumować mijający rok w IC Solutions. Rok 2021 był okresem wyznaczania nowych celów, które pomogą nam się rozwijać i rosnąć w perspektywie kolejnych 3 – 5 lat.

Łukasz Mejza 17 grudnia, 2021

Po pierwsze klient

Bez klienta, który uwierzy w technologię, żadna firma IT nie ma szansy przetrwać. W IC Solutions mamy to szczęście, że technologia digitalizacji dokumentów, którą opracowaliśmy i wciąż rozwijamy znajduje praktyczne zastosowanie w organizacjach, które dostrzegły wartość systemu IC Pen. W kończącym się 2021 roku możemy się pochwalić kilkunastoma nowymi klientami oraz projektami, które w dużej mierze były de facto rozwojem już posiadanej przez klientów technologii IC Pen. Najlepszym tego przykładem jest historia współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, o której więcej można przeczytać tutaj. Z roku na rok rośnie liczba placówek medycznych, które wykorzystują system IC Pen m.in. do digitalizacji zgód pacjentów – do tego grona w 2021 dołączyło m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Placówka, która zdecydowała się na jednoczesne wdrożenie wszystkich komponentów opracowanej technologii (czytaj więcej – Elektroniczne zgody pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca). Tak duże i zróżnicowane wdrożenia stanowią dla nas największą motywację do ciężkiej pracy i wiary, że wspólnie z menadżerami placówek medycznych oraz firmami IT funkcjonującymi w systemie opieki zdrowotnej dokonujemy transformacji cyfrowej szeroko pojętego Healthcare’u.

Dywersyfikacja jest coraz większa

Choć system opieki medycznej jest nam szczególnie bliski, to z coraz większym powodzeniem zaczynamy realizować nasz plan dywersyfikacji portfela klientów i wykraczać poza branżę energetyczną oraz medyczną. Nieustannie szukamy nowych zastosowań dla opracowanej technologii. Jednym z ciekawszych wdrożeń w 2021 roku była współpraca z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). System IC Pen wykorzystujący tablety z aktywnymi rysikami wyeliminował konieczność tworzenia papierowej dokumentacji wewnętrznej powstającej w obszarze zarządzania zasobami sprzętowymi w Departamencie Informatyki MFiPR.
Innym przykładem zastosowania systemu IC Pen, którego wdrożenie i dostosowanie pod wymagania Klienta uruchomiliśmy w 2021 roku, a zakończy się ono w pierwszych miesiącach 2022 roku jest digitalizacja dokumentacji w szeroko rozumianym obszarze HR-owym. Tym razem IC Pen będzie wspierać procesy związane z onbordingiem nowych pracowników, a także podpisywaniem aneksów do umów i dokumentów wytworzonych wcześniej. Konkretne wyzwanie, które zostało przed nami podstawione dotyczyło digitalizacji kompletnej dokumentacji (13 różnych typów dokumentów) związanej z zatrudnianiem pracowników i ich automatyczną digitalizacją przy pomocy długopisów cyfrowych. Wprowadzenie automatycznych mechanizmów skanowania w integracji z systemami Teta i Amodit w znaczący sposób zoptymalizuje pracochłonność procesów ucyfrowienia umów i oświadczeń pracowniczych istniejących do tej pory jedynie w tradycyjnych formach papierowych. Przeniesienie w świat cyfrowy “poczciwego papieru” oferuje niedostępny do tej pory poziom szybkości dotarcia do wymaganej informacji, niweluje wszelkie bariery związane z dostępnością do niej uprawnionych osób i w znaczący sposób podnosi poziom zarządzalności dokumentacją. Doświadczenie i wiedza zdobyte w tym projekcie pozwoliły na budowanie kompetencji w zakresach cyfryzacji procesów HR-owych, z którym zmagają się tysiące firm od wielu lat.

Realizacja i definiowanie nowych projektów

Za każdym naszym sukcesem stoi nie tylko ciężka praca, ale również zaangażowanie i wsparcie partnerów, którym wiele zawdzięczamy. To m.in. zaufanie ze strony takich firm jak Asseco, CGM, czy Comarch Healthcare pozwala nam poszczycić się tak wieloma udanymi wdrożeniami w placówkach medycznych. Rok 2021 był momentem, kiedy to wspólnie z naszymi partnerami nakreśliliśmy nowe cele. Zdefiniowanie kolejnych wyzwań i kamieni milowych pozwala nam określić kierunek, w którym wspólnie zamierzamy podążać.
Mijający rok to także czas na realizację projektów z nowymi partnerami, czego początkiem były integracje z systemami dostarczanymi przez Gabos Software, Kamsoft, czy Nexus Polska. Każde z tych przedsiębiorstw pozwala nam budować jeszcze silniejszą pozycję zaufanego partnera i dostawcy technologii, która jest zintegrowana z wiodącymi systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi w polskich placówkach medycznych. Dzięki nowym integracjom rodzą się szersze możliwości dostarczania usług digitalizacji dokumentacji dla tysięcy placówek medycznych, które korzystają z rozwiązań naszych nowych partnerów (czytaj więcej System IC Pen w medycynie).

Nowy komponent systemu IC Pen

Liczba wdrożeń systemu IC Pen jest najlepszą rekomendacją dla jego skuteczności i przydatności w systemie opieki zdrowotnej. Nasza technologia wspiera zarówno duże, jak i mniejsze placówki medyczne. Mimo to, wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kontekście powszechnego wykorzystywania elektronicznych podpisów przez pacjentów w setkach szpitali i przychodni w całym kraju. Zamierzamy także dostarczać technologię, która pozwoli na digitalizację dokumentacji, która została już wytworzona w tradycyjnej, papierowej formie. W tym celu w 2021 roku opracowaliśmy nowy komponent systemu – IC Skaner. Rozwiązanie, które daje możliwość szybkiego skanowania papierowej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie autoryzowanie jej poprzez jedną z kilku dostępnych możliwości (podpis kwalifikowany, podpis ZUS PUE, profil zaufany ePUAP). W ten sposób placówki medyczne w łatwy sposób mogą digitalizować zewnętrzną dokumentację medyczną dostarczaną przez pacjentów, a dzięki szynie integracyjnej z wiodącymi dostawcami systemów HIS przesyłać ją bezpośrednio do rekordów pacjentów. Nowe rozwiązanie znajduje także zastosowanie w digitalizacji archiwów medycznych, w których to zalegają kilometry dokumentacji medycznej generującej znaczące koszty dla placówek medycznych.

Planujemy być komplementarni

Naszym nadrzędnym celem jest stać się wiodącym dostawcą rozwiązań pozwalających digitalizować i autoryzować dokumentację z zachowaniem jej ważności prawnej. W osiągnięciu tego celu konieczne jest, by dostarczać rozwiązania odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym oczekiwaniom klientów. Dlatego też w 2021 roku z powodzeniem przeprowadziliśmy integrację naszego systemu z aplikacją eDO App, za stworzenie której odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Nawiązanie współpracy z tak istotnym partnerem pozwala nam już dziś oferować możliwość autoryzacji dokumentów osobom, które posiadają nowe dowody osobiste i korzystają z aplikacji eDO App. Wybiegając w niedaleką przyszłość, w której to odsetek obywateli Polski korzystających z nowych dowodów osobistych będzie lawinowo rósł, jesteśmy gotowi dostarczyć milionom Polaków możliwość cyfrowego podpisu dokumentów za pośrednictwem rozwiązań IC Solutions. Integracja z PWPW pozwala również wzmocnić pozycję i wiarygodność naszego przedsiębiorstwa, które posiada zasoby oraz zaufanie jednej z najważniejszych instytucji w państwie.
By móc odpowiadać na przyszłe oczekiwania biznesu i administracji podjęliśmy również decyzję o nawiązaniu współpracy i integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), która w ciągu najbliższych lat zostanie udostępniona jednostkom administracji, szpitalom czy uczelniom. Tak zróżnicowane, a przy tym masowe wdrożenie EZD pozwala planować nowe przedsięwzięcia zakładające dostosowanie systemu IC Pen do kolejnych potrzeb i oczekiwań instytucji funkcjonujących zgodnie z ideą paperless.

Transfer technologii, wiedzy i umiejętności

System IC Pen, który opracowaliśmy, a następnie sprzedaliśmy już do setek organizacji, jest tak prosty i intuicyjny jak to tylko możliwe. Umiejętność posługiwania się długopisem jest w zasadzie głównym wymogiem, który jest stawiany przed użytkownikami systemu IC Pen. Takie stwierdzenie przyświecało nam przez ostatnie lata. Zmiana na jeszcze lepsze nastąpiła w 2021 roku, kiedy to zrozumieliśmy, że konieczne jest otworzenie się na nowe i zaczęliśmy działać. Zrozumieliśmy, że jako IC Solutions musimy wyjść poza schemat prezentacji technologii i robić znacznie więcej – za pomocą szkoleń, warsztatów oraz artykułów blogowych i współpracy z naszymi partnerami, rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną edukację. Chcemy dzielić się wiedzą w zakresie przygotowania organizacji do digitalizacji, tego jak należy przeprowadzić audyt dokumentacji papierowej firmy, w jaki sposób przekonać pracowników czy zarządzających do zmiany oraz kiedy digitalizacja jest opłacalna i jak to policzyć. Ponad 10 lat funkcjonowania IC Solutions pozwoliło nam zebrać wiedzę oraz doświadczenie, którym chcemy się dzielić zarówno z klientami, partnerami, jak i organizacjami, dla których idea paperless, czy podpis elektroniczny nie są tylko PR-owymi hasłami. Dlatego też w 2021 roku zainicjowaliśmy wiele nowych aktywności nastawionych na komunikację, która inspiruje i edukuje. Praktycznym wymiarem naszych dążeń stanie się m.in. współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, której efekty będziemy mogli wkrótce zaprezentować.

Badania i rozwój

Koniec roku jest dla nas również świetną okazją do podsumowania projektu badawczego, którego realizacja zmierza do końca. Korzystając ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjęliśmy się realizacji projektu “Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego” (czytaj więcej o projekcie IC Sign). Celem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie badania cech podpisów składanych za pośrednictwem papieru i urządzeń takich jak tablety na największej na świecie bazie podpisów. Podczas realizacji tego pomysłu, udało się nam zebrać ponad 1 000 000 000 podpisów od ponad 100 000 anonimowych osób, co było dużym wyzwaniem ze względu na panującą pandemię wirusa SARS-Cov. Dziś, już po zakończonym etapie badawczym, będąc w trakcie prac nad gotowym systemem możemy poszczycić się największą bazą zebranych podpisów na świecie i pracami nad narzędziem, które w niedalekiej przyszłości pozwoli na automatyczną weryfikację tożsamości na podstawie biometrii podpisu. Co ważne realizacja tak śmiałego przedsięwzięcia dała nam okazję do zdobycia wiedzy i doświadczenia, które zostanie wykorzystane do opracowywania kolejnych rozwiązań ułatwiających digitalizację dokumentów. Od początku istnienia IC Solutions jest przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii oraz biznesu i taką wizję przedsiębiorstwa chcemy zachować na kolejne lata, stając się ekspertami w dziedzinie podpisów biometrycznych w tej części świata.

Podsumowanie

Mijający rok 2021 był pod wieloma względami wyjątkowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nawiązaliśmy współpracę z nowymi, istotnymi partnerami. Dzięki nim będziemy mogli realizować się na nowych rynkach i wzmocnić swoją obecność w branżach, w których już działamy. Z dużą satysfakcją możemy też mówić o współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami, z którymi działamy od dawna. Nakreślenie nowych i ambitnych celów pozwala nam z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość wiedząc, że kooperacja obopólnie wzmacnia nas i przybliża do sukcesów.
Ponadto pozyskaliśmy kilkunastu nowych klientów, stworzyliśmy i z powodzeniem wdrożyliśmy nowy komponent systemu IC Pen – IC Skaner, który sprawia, że nasze rozwiązanie staje się jeszcze bardziej komplementarne wobec oczekiwań rynku. Mamy nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy oraz liczne projekty zapoczątkowane 2021 pozwolą nam cieszyć się z efektów w 2022 roku.

Łukasz Mejza

Łukasz Mejza, będący Marketing Managerem, odpowiada za ogół działań związanych z promocją i marketingiem IC Solutions od 2020 roku. Wykorzystuje zdobyte doświadczenie do dzielenia się wiedzą dotyczącą wpływu technologii na strategię organizacji, jej rozwój, kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewagi rynkowej poprzez transformację cyfrową.