System IC Pen w Rosji

Już w najbliższy weekend 17 – 19 września 2021 roku obserwatorzy OBWE wykorzystujący system IC Pen będą monitorować prawidłowy przebieg wyborów parlamentarnych w Rosji.

Dominika Wiśniewska 14 września, 2021

Podczas najbliższej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zostanie wykorzystanych 300 długopisów cyfrowych do digitalizacji raportów sporządzanych przez obserwatorów wysłanych w celu śledzenia prawidłowości przeprowadzanych wyborów. Zebrane przez wysłanników OBWE uwagi i spostrzeżenia, z pomocą systemu IC Pen, będą mogły być w bezpieczny sposób zgrane z urządzeń (długopisów cyfrowych) i niezwłocznie przesłane do centrali organizacji znajdującej się w Wiedniu.

Natychmiastowy dostęp do danych

Wykorzystanie systemu IC Pen przez obserwatorów OBWE w trakcie trwania misji pozwala w czasie rzeczywistym przekazywać informacje dotyczące przebiegu wyborów. Na ich podstawie centrala OBWE może sporządzić raport końcowy wraz z wnioskami jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem ich wyniku. Za sprawą automatycznej digitalizacji tworzonych raportów przez wysłanników OBWE, podsumowanie wyborów może być opublikowane w ciągu kilku godzin po zakończeniu głosowania. Bez technologii IC Pen tak szybkie raportowanie nie byłoby możliwe i w praktyce wiązałoby się ze znacznym, nawet kilkudniowym opóźnieniem w publikacji wniosków z przebiegu wyborów przez Organizację Bezpieczeństwa.

Do tej pory system IC Pen został wykorzystany przez OBWE w kilkudziesięciu misjach obserwacyjnych, m.in. w USA, Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, Mongolii, Mołdawii, Azerbejdżanie i Gruzji. Zastosowanie długopisów cyfrowych i systemu IC Pen pozwala OBWE na automatyczną, łatwą i szyfrowaną digitalizację sporządzanych raportów, bez względu na okoliczności i dostęp do infrastruktury teleinformatycznej. Niezależność pracy systemu IC Pen od dostępnej infrastruktury jest jednym z kluczowych elementów systemu IC Pen, na który Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zwróciła szczególną uwagę. Konieczność przeprowadzania misji w tak rozległych, z nierówno rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną, państwach sprawiła, że duża mobilność długopisów cyfrowych była ważnym czynnikiem decydującym o wyborze tego rozwiązania.

Dominika Wiśniewska

Dominika Wiśniewska jest związana z IC Solutions od 2020 roku. Od samego początku jej praca skupia się na projektach wdrożeniowych w sektorze medycznym, produkcji i przemyśle. Obecnie pełni rolę Product Ownera, gdzie nadzoruje procesy wdrożeniowe, projektuje koncepcje, tworzy dokumentację oraz testuje nowe rozwiązania. Jej profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniają się do skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ramach IC Solutions.