Łukasz Mejza 15 września, 2021 0 Comments

[kc_row use_container="yes" _id="566856"][kc_column width="100%" video_mute="no" _id="207253"][kc_title text="U3prbGFua2EgZG8gcG/Fgm93eSBwdXN0YS9wZcWCbmE=" _id="602262" type="h3" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`title-style`:{`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`}},`767`:{`title-style`:{`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`}},`999`:{`title-style`:{`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`}},`1024`:{`title-style`:{`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`}},`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`}}}}"][kc_spacing height="30px" _id="628744"][kc_column_text _id="93120" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-size|,p`:`15px`,`line-height|,p`:`20px`}}}}"]Digitalizacja biznesu otwiera wiele drzwi do rozwoju, kreuje nowe możliwości dotarcia do klientów, ich obsługę, prowadzenie działań

Paperless rozwija biznes poprzez redukcję kosztów, sprawniejszy przepływ informacji, czy lepszą obsługę klientów. Wdrożenie idei paperless pozwala tworzyć bardziej elastyczny biznes, który generuje oszczędności, staje się innowacyjny i nowoczesny, a przy tym znosi bariery stojące na drodze

Innowacja - słowo klucz Inwestując w innowacje przedsiębiorstwa wcześniej czy później osiąga przewagę nad konkurencją, wkraczają na ścieżkę, która pozwala im uzyskać przewagę nad innymi. Najsilniejszym trendem w innowacjach biznesowych niezmiennie pozostają nowe technologie. Nie tylko sprawiają,

Tomasz Łakota 15 kwietnia, 2021 0 Comments

Digitalizacja dokumentów – co to takiego? Digitalizacja dokumentów, czyli ...? Zacznijmy od początku, czyli odpowiedzi na pytanie czym jest dokument cyfrowy? Dokumentem cyfrowym jest każdy plik tekstowy, graficzny, muzyczny, filmowy lub mieszany, który został stworzony na komputerze

Łukasz Mejza 12 kwietnia, 2021 0 Comments

Jak być paperless, gdy otaczają nas koszulki, w które wkładamy umowy, faktury i inne niezmiernie ważne dokumenty wymagające przechowywania i archiwizacji? W niemal każdej firmie na regałach stoją teczki pełne kartek, notatek i pism. Czy faktycznie jesteśmy

Pomagamy chronić przed wirusem Sars-Cov-2 Rok 2020 był okresem, w którym uświadomiliśmy sobie, że na naszych rozwiązaniach spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wielu ludzi.Wszystko za sprawą epidemii Sars-Cov-2 i konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się tego