Łukasz Mejza 12 kwietnia, 2021 0 Comments

[kc_row use_container="yes" _id="219686"][kc_column width="100%" video_mute="no" _id="348770"][kc_title text="S3LDs3RrYSBoaXN0b3JpYSBwYXBlcmxlc3M=" _id="724116" type="h3" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`23px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`5px`}}}}"][kc_spacing height="30px" _id="511970"][kc_column_text _id="847544" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-size|,p`:`15px`,`line-height|,p`:`20px`}}}}"] Digitalizacja dokumentów (ang. paperless), bo o niej mowa, to eliminacja tradycyjnego, papierowego obiegu pism na rzecz ich cyfrowej wersji. To