Transformacja cyfrowa. Nie tylko zyski się liczą

Nie tylko oszczędności lub zwiększenie zysków może motywować firmy do innowacji. Stawianie pozafinansowych celów w dłużej perspektywie bywa bardzo opłacalne.

Dominika Wiśniewska 20 września, 2022

Transformacja cyfrowa jest wielowymiarowym procesem, który może dotyczyć każdej dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na ogół działania prowadzące do wdrożenia nowoczesnej technologii są motywowane chęcią uzyskania oszczędności lub zwiększenia dochodów. Inwestycja w e-commerce pozwala otworzyć się na nowych klientów, a nawet na nowe rynki, które dzięki cyfryzacji są dużo bardziej dostępne. W założeniu ma to wprost przełożyć się na zwiększenie przychodów przez firmę.
Innym przykładem realizacji działań w ramach cyfryzacji może być wprowadzenie systemu ERP, który będzie służył poprawie planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. W prosty sposób powinno skutkować to oszczędnościami. Powyższe przykłady są dość często spotykane w wielu przedsiębiorstwach. Podobnie jak motywy za nimi stojące, czyli zwiększenie zysków i redukcja kosztów. Nie są to jednak jedyne powody, dla których firmy decydują się na transformację cyfrową. W obszernym tekście opublikowanym przez McKinsey Digital możemy przeczytać, że firmy, które wynoszą najwięcej z digitalizacji, to te, które chcą poprawić zaangażowanie klientów, czy wdrożyć nowe technologie w celu zbudowania obecności na strategicznych rynkach i obecności nowych technologii w organizacji.

Jeśli nie oszczędności to co?

Transformacja cyfrowa jest swoistym symbolem wielu działań i procesów, które mogą zachodzić w organizacjach. Można uznać również, że za tym pojęciem skrywa się wiele nowych możliwości i korzyści. Analiza działań i ich efektów przeprowadzona przez autorów wspomnianego tekstu wskazuje, że jedną z korzyści wynikających z digitalizacji może być większe zaangażowanie klientów. Cel, który sam w sobie nie oznacza korzyści finansowych, ale w perspektywie czasu przekłada się na poprawę zysków.
Można zatem pokusić się o sformułowanie hipotezy stwierdzającej, że lepsza efektywność wynikająca z cyfryzacji jest możliwa, kiedy pieniądze (zarobione lub oszczędzone) nie są priorytetem podczas wdrażania innowacji. Warto zatem szukać i wyznaczać cele, które przekładają się na lepszą komunikację (wewnętrzną/zewnętrzną), poprawę jakości obsługi klientów czy ich doświadczenia związane z marką firmy.
Przykładem takich działań może być digitalizacja dokumentów, która z jednej strony wpływa na zmianę doświadczeń klientów, a z drugiej strony wpisuje się w nurt cyfryzacji. Odejście od papierowej dokumentacji i jej podpisywania, skanowania oraz wysyłania to realna zmiana procesów. Co więcej, można zaryzykować stwierdzenie, że w większości branż będzie to innowacja, która pozwoli wyróżnić się na rynku. Idąc dalej tym tokiem rozumowania dochodzimy do stwierdzenia, że ucyfrowienie procesów związanych z dokumentacją może pomóc nam w budowaniu innowacyjnej marki, która jest odbierana przez klientów jako nowoczesna i oparta na technologii. Wszystkie te korzyści mogą ostatecznie prowadzić do poprawy pozycji na rynku czego następstwem będą lepsze wyniki finansowe.

Wprowadzenie nowej technologii

Odchodząc od uniwersalnego celu, którym jest dbanie o jak najlepszy wynik firmy można dostrzec zupełnie nowe możliwości. Tworząc odmienną od klasycznego podejścia hierarchię zadań, które można postawić przed kardą zarządzającą zmianie ulega również postrzeganie transformacji cyfrowej i jej rezultatów. Jeśli osiągnięcie lepszych zysków, czy redukcja wydatków nie są głównym celem, to zaczynamy dostrzegać wiele nowych możliwości dla przedsiębiorstw.
Obierając za priorytetowe cele takie kwestie jak implementacja nowoczesnej technologii, usprawnienie procesów, lepsze zarządzanie zasobami oraz poprawa warunków pracy, dostrzegamy nowe możliwości i korzyści.
Tak jak poprzednio, tak i w tym przypadku transformacja cyfrowa sama w sobie nie ma prowadzić do powiększenia zysków czy redukcji kosztów. Podstawowym motywem jest usprawnienie procesów, wykluczenie pewnych działań lub wprowadzenie zupełnie nowych w oparciu o technologię. Dopiero rezultatem tych zamiarów jest lepszy wynik finansowy przedsiębiorstwa. Autorzy tekstu Three new mandates for capturing a digital transformation’s full value  (link) dość wnikliwie, w oparciu o przeprowadzone badania, dowodzą, że właśnie takich efektów doświadczają najlepsze firmy inwestujące w transformację cyfrową.

Podsumowanie

Digitalizacja procesów jako sposób na oszczędności czy większe dochody nie ma w sobie nic złego. Tego typu założenie jest z powodzeniem stosowane w wielu organizacjach. Również IC Solutions oferując takie rozwiązania jak podpis na tablecie, wprost wskazuje na oszczędności będące wynikiem digitalizacji dokumentacji.
Mimo to warto spojrzeć na cyfryzację i możliwości, które za nią stoją z innej perspektywy. Dostrzeżenie innych, nie mierzalnych lub nie przekładających się od razu na pieniądze korzyści, w perspektywie czasu może i tak skutkować lepszym bilansem finansowym.

Dominika Wiśniewska

Dominika Wiśniewska jest związana z IC Solutions od 2020 roku. Od samego początku jej praca skupia się na projektach wdrożeniowych w sektorze medycznym, produkcji i przemyśle. Obecnie pełni rolę Product Ownera, gdzie nadzoruje procesy wdrożeniowe, projektuje koncepcje, tworzy dokumentację oraz testuje nowe rozwiązania. Jej profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniają się do skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ramach IC Solutions.