Elektroniczne zgody pacjentów – jak je zbierać?

Dzięki systemowi IC Pen można w łatwy i zgodny z prawem sposób zbierać elektroniczne zgody pacjentów, które automatycznie są przekazywane do systemu HIS placówki medycznej.

System IC Pen umożliwia tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w sposób w pełni zautomatyzowany dzięki działającej i wykorzystywanej już integracji z takimi dostawcami HIS jak:

Asseco (AMMS),

Comarch (Optimed NXT),

–  Compu Group Medical (CLININET),

Kamsoft (Somed).

jak zbierać elektroniczne zgody pacjentów

Jakie korzyści dają elektroniczne zgody pacjentów?

  • usprawnia tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
  • optymalizuje pracę personelu medycznego,
  • ogranicza koszty związane z dokumentacją medyczną,
  • przyspiesza hospitalizację pacjentów,
  • eliminuje koszty związane ze skanowaniem i archiwizowaniem dokumentacji medycznej.

Elektroniczne zgody pacjentów a zgodność z prawem

Każda zgoda pacjenta powinna być zbierana w sposób zgodny z prawem i pozwalający na potwierdzenie autentyczności złożonej zgody przez pacjenta. Prawo wymaga uzyskania od pacjenta zgody na leczenie w formie pisemnej w sytuacji, gdy:

  • konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego,
  • leczenie lub diagnoza pacjenta może stanowić ryzyko dla jego zdrowia lub życia.

Elektroniczne zgody pacjentów powinna być składana na wcześniej przygotowanym formularzu lub ankiecie otrzymanej od pracownika placówki medycznej. System IC Pen umożliwia zbieranie elektronicznych zgód pacjentów wykorzystując do tego papierowe formularze i długopis cyfrowy (IC Pen) lub formularze cyfrowe udostępniane za pośrednictwem tabletów i ekranów dotykowych (IC Stylus).

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę pacjent wyraża w formie pisemnej – podpisana własnoręcznie zgoda lub złożone oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 15 – 19)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 32-34)

Długopis cyfrowy – łatwy sposób na elektroniczne zgody pacjentów

IC Pen Długopis cyfrowy to łatwe w użyciu urządzenie pozwalające digitalizować zgody i formularze. Placówki medyczne wykorzystujące długopis cyfrowy mogą w prosty sposób cyfryzować dokumenty wymagające podpisu pacjentów. Obsługa długopisu cyfrowego jest identyczna, jak w przypadku zwykłego długopisu. Dzięki temu IC Pen może być z powodzeniem stosowane w każdej placówce medycznej bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanych szkoleń. Pozwala to na szybkie wdrożenie rozwiązania i stosowanie go przez każdego pacjenta, który posiadł umiejętność ręcznego pisania.

Elektroniczne zgody pacjentów

Za pośrednictwem cyfrowych formularzy medycznych możliwe jest wykorzystanie tabletów do pozyskiwania elektronicznych zgód pacjentów. Duża mobilność oraz wszechstronność zastosowania urządzeń typu tablet sprawia, że są one wygodnym sposobem na pozyskiwanie elektronicznych zgód pacjentów. Dzięki systemowi IC Pen podpisywane przez pacjentów zgody i formularze w sposób automatyczny są przekazywane do systemu HIS. Ekrany dotykowe typu Wacom są najczęściej wykorzystywane w punktach rejestracji oraz przyjęć przez placówki medyczne. Duży rozmiar stosowanych ekranów sprawia, że podpisy składane przy wykorzystaniu tego urządzenia nie stanowią dla nikogo problemu, a autoryzowane dokumenty są dostępne w systemie HIS. 

Na tablecie

elektroniczne zgody pacjentów na tablecie

Na ekranie dotykowym (Wacom

elektroniczna zgoda pacjenta na ekranie Wacom
Zapraszam do kontaktu