Logistyka i transport

IC Pen w transporcie

Funkcjonalność systemu IC Pen umożliwia zarówno tworzenie formularzy i dokumentów transportowych, wypełnianie ich długopisem oraz ich automatyczną katalogowanie i archiwizację. IC Pen to nie tylko narzędzie prowadzenia elektronicznej bazy dokumentów, ale i ich analizy w ramach modułu analitycznego poszerzonego o funkcje określania czasu i chronologii zapisu, numeru długopisu (najczęściej przypisanego do pracownika) i wielu innych danych.

Logistyka i transport to sektor, który stanowi filar rozwoju gospodarczego, będąc jednocześnie nierozerwalnie związany z formalnościami tożsamymi dla kolejnych etapów przepływu towarów. Dzięki systemowi IC Pen oraz projektowi wykorzystania długopisów cyfrowych można znacznie zoptymalizować wszelkie procesy związane z obsługą formalną sieci transportu czy całego procesu logistycznego.

Wszystkie etapy dostawy i transportu mogą być opatrzone kolejnymi formularzami (a nawet rozbudowanymi dokumentami). Zastosowanie długopisu cyfrowego pozytywnie wpływa na szybkość przekazywania informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za kolejne etapy transportu. Ta funkcja umożliwia również informowanie centrali firmy lub osoby nadającej towar o wszelkich problemach logistycznych, a także o dokonywaniu ewentualnych adnotacji.

Obecnie największym wyzwaniem, z którym mierzą się przedstawiciele przedsiębiorstw logistycznych i transportowych jest kwestia podpisu i jego uznania prawnego. System IC Pen dostarcza możliwość zbierania i porównywania biometrycznych podpisów behawioralnych. Ponadto elektroniczna baza dokumentów umożliwia sprawny dostęp wszystkich upoważnionych osób do konkretnych dokumentów czy umów – jest to istotny aspekt dla prowadzenia efektywnej kontroli zachodzących w firmie procesów.