IC Skaner skanowanie dokumentacji medycznej bezpośrednio do systemu HIS.

Opracowane rozwiązanie ułatwia digitalizację papierowej dokumentacji medycznej. Wykorzystując integrację z wiodącymi dostawcami systemów HIS, IC Skaner pozwala na szybkie skanowanie papierowej dokumentacji, która może być:

  • Automatycznie rozpoznana na podstawie treści OCR (bez limitu),
  • Przypisana do konkretnej klas dokumentów,
  • Zapisana w formie pliku PDF-a,
  • Podpisana przy pomocy podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, podpis ZUS-PUE).

Skanowanie dokumentacji medycznej

Skanowanie dokumentacji medycznej z systemem IC Skaner jest rozwiązaniem, które w łatwy i szybki sposób pozwala digitalizować zewnętrzną dokumentację medyczną pacjenta oraz papierowe archiwa dokumentacji medycznej.

Korzyści dla placówek medycznych

Fizyczna redukcja papierowego archiwum
Znaczne skrócenie procesu oraz ułatwienie pracy
Ochrona środowiska
IC Skaner

Najlepszy sposób na digitalizację dokumentów

Zmniejszenie ilości archiwizowanej dokumentacji
Wdrożenie IC Skaner prowadzi do zmniejszenia ilości papierowej dokumentacji, która musi być archiwizowana przez placówki medyczne.
Łatwy dostęp do cyfrowych dokumentów
Integracja platformy IC Skaner z systemami HIS umożliwia przesyłanie zeskanowanej dokumentacji bezpośrednio do rekordu pacjenta w systemie.
Ważny prawnie podpis
Platforma do skanowania IC Skaner zapewnia autoryzację zeskanowanych dokumentów wykorzystując do tego podpis kwalifikowany i podpis ZUS PUE.
Redukcja kosztów
Korzystanie z IC Skaner może służyć digitalizacji papierowego archiwum. Cyfryzacja prowadzi do redukcji kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem tradycyjnego, papierowego archiwum.