Usługi finansowe

IC Pen w usługach finansowych

Bankowość i ubezpieczenia

System IC Pen jest rozwiązaniem uniwersalnym, którego głównym założeniem jest wyeliminowanie wszelkich czynności zakłócających naturalny proces zachodzący każdego dnia w przedsiębiorstwie. Czasochłonne etapy związane ze skanowaniem, przesyłaniem czy osobistym doręczaniem dokumentacji ograniczają możliwości rozwoju i skutkują wzrostem kosztów prowadzenia działalności.  Funkcjonalność systemu IC Pen i długopisu cyfrowego umożliwia generowanie dodatkowego czasu dla Klienta, a tym samym zwiększa efektywność podejmowanych działań sprzedażowych. 

Sektor finansowy jest bardzo różnorodny i skupia w sobie wiele rodzajów działalności. Nie można jednak pominąć zależności pomiędzy jego sprawnym funkcjonowaniem a wzrostem konkurencyjności gospodarek państwowych oraz znaczenia dla dynamicznego rozwoju. Działalność ubezpieczeniowa stanowi przede wszystkim rodzaj zabezpieczenia zarówno osobistego, jak i majątkowego w celu zneutralizowania niepożądanych skutków zdarzeń losowych.

Działalność finansowa wiąże się z prowadzeniem złożonej dokumentacji Klientów oraz utrzymywaniem bazy ofert oraz często wielostronicowych umów. Ponadto wiele czynności związanych z obsługą Klienta wiąże się z wymogiem prowadzenia działalności poza placówką instytucji oraz wymaga pełnej mobilności i dyspozycyjności czasowej. Niejednokrotnie mobilna praca jest dodatkowo obciążona regularnym wymogiem dopełniania formalności w centrali firmy – związana m.in. z przekazywaniem dokumentów, skanowaniem, przesyłaniem czy kopiowaniem.

PKO Bank Polski - największy bank uniwersalny w Polsce wykorzystuje technologię IC Pen w swoich oddziałach. Umowy podpisane w wersji papierowej natychmiast widoczne są w systemie elektronicznym. Oszczędza to wiele czasu pracownikom Banku, który aktualnie poświęcany jest na skanowanie i opisywanie dokumentów po zamknięciu oddziału. Dzięki temu uzyskujemy pełny elektroniczny obieg dokumentów i likwidujemy papier w organizacji, mimo iż punktem wyjścia jest papier i długopis – technologia wygodna, zrozumiała dla każdego i zgodna z prawem.

Problem

Długie procesowanie dokumentów w back- office (podpisywane umowy/ wniosków w BOK oraz w terenie; sporządzanie protokołów oceny szkód)
Brak możliwości osadzenia w czasie wypełnianego papierowego dokumentu
Nieoptymalne wykorzystanie zasobów: wysokie zużycie papieru; dodatkowa praca polegająca na skanowaniu dokumentów, wprowadzaniu danych do komputera oraz koszty związane z logistyką i archiwizacją dokumentów

Rozwiązanie

System IC PEN wykorzystując długopisy cyfrowe, umożliwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej dokumentów i ich elektronicznych odpowiedników. Aby automatycznie digitalizować dane spisywane ręcznie, niepotrzebne są skanery lub tablety, które wydłużają czynności administracyjne. Dokumenty wypełnione długopisem cyfrowym są natychmiast dostępne jako skan i przeanalizowane w komputerze, co redukuje o 75% koszty związane z przetwarzaniem dokumentów wewnątrz organizacji.

Korzyści dla branży finansowej
Skrócenie obiegu dokumentów

Podpisane dokumenty w Biurze Obsługi Klienta lub w terenie mogą być natychmiast dostępne w Centrali Ubezpieczyciela, a proces realizacji usługi rozpoczęty w momencie złożenia podpisu.

Oszczędności

- mniejsze zużycie papieru (druk tylko 1 kopii dokumentu – dla Klienta. Organizacja posiada swoją wersję elektronicznie)
- eliminowanie czynności związanych z digitalizacją (skanowanie, przepisywanie danych, archiwizacja, logistyka)
- redukcja kosztów o 75%.

Dostępność znaczników czasu i miejsca

Długopisy cyfrowe zapisują dokładny czas/miejsce wypełnień (np. protokołu oceny szkód), dzięki czemu niemożliwe jest antydatowanie dokumentu.

Podpis biometryczny

Podpisy znajdujące się na dokumentach wypełnianych długopisem cyfrowym są zapisywane w postaci biometrycznej i jako integralna część dokumentu stanowią o jego wartości prawnej, są gwarantem bezpieczeństwa.