Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej

Voucher na przedwdrożeniowy audyt dokumentacji medycznej

Wdrożenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wymaga przeprowadzenia kompleksowego audytu dokumentacji oraz procesów z nimi związanych. Przedwdrożeniowa analiza pozwala dokładnie poznać zachodzące w placówce medycznej procesy związane z tworzeniem oraz obiegiem dokumentacji medycznej. Następstwem tego jest precyzyjne określenie potrzeb oraz możliwości wdrożenia najlepszych rozwiązań IT – systemu IC Pen.

Audyt przedwdrożeniowy systemu IC Pen zawiera:

Analizę procesu tworzenia dokumentacji medycznej

Opracowanie strategii wdrożenia systemu IC Pen

Kwerendę typów dokumentów podlegających digitalizacji

Realizowane działania w ramach audytu

 • Ocenienie stopnia gotowości systemu dziedzinowego (HIS) do integracji z systemem IC Pen

 • Analiza zasobów sprzętowych w aspekcie potencjalnego wdrożenia

 • Analiza pracy pracowników punktów rejestracji wraz z przeprowadzeniem wywiadów personalnych

 • Zbadanie procesu wyszukiwania papierowej dokumentacji medycznej

 • Analiza fizycznego obiegu papierowej dokumentacji medycznej po jej wypełnieniu i podpisaniu

 • Zbadanie sposobu w jaki jest składowana dokumentacji po jej wypełnieniu i podpisaniu przez pacjentów
 • Dobór urządzeń do digitalizacji dokumentacji medycznej w oparciu o środowisko pracy i rozbudowę sieci teleinformatycznej

Mamy doświadczenie!

Nasze audyty przedwdrożeniowe są przeprowadzone w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki dotyczące cyfryzacji dokumentacji papierowej.
Korzystamy z wiedzy, którą zdobyliśmy podczas realizacji projektów m.in. dla:

 • Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

Spersonalizowana strategia wdrożenia systemu do digitalizacji dokumentacji medycznej
Analiza krytycznych punktów wypełniania i podpisywania dokumentów przez pacjentów
Lista rekomendowanych urządzeń do digitalizacji dokumentacji z uwzględnieniem potrzeb placówki medycznej
Zalecenia dotyczące przechowywania i postępowania z dokumentacją medyczną
Spersonalizowany kosztorys wdrożenia systemu IC Pen w placówce medycznej
Wiedza dotycząca obszarów, w których można poszukiwać trwałych i mierzalnych oszczędności

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu IC Penjest realizowana m.in. w