Automatyczna digitalizacja papierowych tabel z danymi

Opis

Nowopowstały punkt szczepień poszukiwał rozwiązania pozwalającego na efektywne zarządzanie listą osób zaszczepionych. Procedura związana z przyjmowaniem szczepionki przeciw wirusowi Sars-Cov-2 wymaga prowadzenia precyzyjnego rejestru osób zaszczepionych, który następnie jest porównywany z listą osób posiadających skierowanie do szczepienia. Doświadczenia innych punktów szczepień dowiodły, że dotychczasowy proces prowadzenia rejestru osób zaszczepionych jest obciążony ryzykiem błędu ludzkiego z racji na ręczne porównywanie list (listy osób zaszczepionych z listą osób skierowanych do szczepienia) oraz jest działaniem czasochłonnym. Dlatego też nowy punkt szczepień poszukiwał rozwiązania, które usprawni proces weryfikacji list i pozwoli na tworzenie ważnych prawnie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szczepień.

Wdrożenie systemu IC Pen

Nowy punkt szczepień został wyposażony w system IC Pen, który:

  • pozwala zbierać ważne prawnie podpisy osób zaszczepionych (podpisy biometryczne),
  • automatycznie tworzy wersję cyfrową dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie szczepień (tabela szczepień),
  • umożliwia łatwe wypełnianie tabel szczepień przy wykorzystaniu długopisu cyfrowego.

Korzyści

  • automatyczna digitalizacja dokumentów pozwalająca na szybką weryfikację listy osób zaszczepionych i przekazanie jej do NFZ,
  • optymalizacja czasu pracy personelu punktu szczepień,
  • digitalizacja dokumentu (tabeli szczepień) z zachowaniem ważności prawnej podpisów składanych przez osoby zaszczepione.

Podsumowanie

91

%

oszczędności czasu podczas tworzenia cyfrowych tabel

27% wzrostu efektywności pracy personelu punktu szczepień