Optymalizacja procesu zawierania umów w biurach obsługi klienta

Opis

Firma energetyczna zdecydowała się zoptymalizować proces zawierania papierowych umów w biurach obsługi klienta. Praca związana z tworzeniem papierowej dokumentacji, podpisywaniem i archiwizacją jej pochłaniała zasoby oraz czas operacyjny pracowników. Analiza procesu wskazała na pracochłonność działań związanych z manualnym skanowaniem i digitalizowaniem umów w formie papierowej. Ponadto, kosztowne okazały się również czynności związane z przekazywaniem dokumentów do centralnego archiwum organizacji.

Wdrożenie systemu IC Pen

Wszystkie biura obsługi klientów zostały wyposażone w system IC Pen, który:

  • pozwala zawierać umowy w formie papierowej przy jednoczesnym ich digitalizowaniu,
  • nie ingeruje w zmianę wypracowanych procesów i metod obsługi klientów,
  • usuwa konieczność skanowania umów podpisanych przez klientów.

Korzyści

  • optymalizacja pracy personelu biur obsługi klienta,
  • zlikwidowanie konieczności skanowania umów i drukowania ich w dwóch kopiach,
  • zmniejszenie kosztów związanych z przetwarzaniem i archiwizacją papierowej dokumentacji.

Podsumowanie

75

%

oszczędności związanych z obsługą dokumentów w biurach obsługi klienta

100% automatycznej digitalizacji zawieranych umów w biurach obsługi klienta