Kontrola jakości produkcji

Opis

Przedsiębiorstwo produkujące w sposób zautomatyzowany komponenty do samochodowych poduszek powietrznych poszukiwało rozwiązania usprawniającego proces kontroli jakości produkcji. Głównym wyzwaniem było zdigitalizowanie procesu w celu usprawnienia wewnętrznej kontroli produkcji i nadzoru nad nią. Co więcej, wdrożone rozwiązanie musiało zapewnić wiarygodność wprowadzanych danych oraz precyzyjne oznaczenie czasowe przeprowadzanej kontroli produkcji.

Wdrożenie systemu IC Pen

Optymalizacja kontroli jakości wytwarzanych podzespołów nastąpiła poprzez wdrożenie urządzeń zintegrowanych z systemem IC Pen, który:

  • pozwala precyzyjnie monitorować kilkadziesiąt parametrów związanych z produkcją i zapisywać wyniki kontroli w postaci cyfrowej,
  • nanosić znaczniki czasowe w sporządzanej dokumentacji podczas przeprowadzania kontroli jakości,
  • udostępnia automatycznie zdigitalizowane dane wprowadzane podczas kontroli produkcji przez pracownika.

Korzyści

  • automatyczny i zdalny nadzór nad czasem pracy kontrolera jakości produkcji,
  • natychmiastowy dostęp do danych tworzonych w procesie kontroli produkcji,
  • precyzyjne oznaczenie czasowe przeprowadzanej kontroli produkcji.

Podsumowanie

78

%

sprawniejsza kontrola jakości produkcji.

92% krótszy czas przesyłu informacji związanych z kontrolą produkcji.