Kontrola jakości produkcji

Opis

Przedsiębiorstwo produkujące w sposób zautomatyzowany komponenty do samochodowych poduszek powietrznych poszukiwało rozwiązania usprawniającego proces kontroli jakości produkcji. Głównym wyzwaniem było zdigitalizowanie procesu w celu usprawnienia wewnętrznej kontroli produkcji i nadzoru nad nią. Co więcej, wdrożone rozwiązanie musiało zapewnić wiarygodność wprowadzanych danych oraz precyzyjne oznaczenie czasowe przeprowadzanej kontroli produkcji.

.

Wdrożenie systemu IC Pen

Optymalizacja kontroli jakości wytwarzanych podzespołów nastąpiła poprzez wdrożenie urządzeń zintegrowanych z systemem IC Pen, który:

  • pozwala precyzyjnie monitorować kilkadziesiąt parametrów związanych z produkcją i zapisywać wyniki kontroli w postaci cyfrowej,
  • nanosić znaczniki czasowe w sporządzanej dokumentacji podczas przeprowadzania kontroli jakości,
  • udostępnia automatycznie zdigitalizowane dane wprowadzane podczas kontroli produkcji przez pracownika.

Korzyści

  • automatyczny i zdalny nadzór nad czasem pracy kontrolera jakości produkcji,
  • natychmiastowy dostęp do danych tworzonych w procesie kontroli produkcji,
  • precyzyjne oznaczenie czasowe przeprowadzanej kontroli produkcji.

Podsumowanie

78

%

sprawniejsza kontrola jakości produkcji.

92% krótszy czas przesyłu informacji związanych z kontrolą produkcji.