Digitalizacja dokumentacji medycznej

Opis

Placówka medyczna chciała poprawić bezpieczeństwo swojego personelu oraz hospitalizowanych pacjentów. W tym celu zdecydowano o konieczności optymalizacji procesów związanych z tworzeniem i zarządzaniem dokumentacją medyczną. Usprawnienie działań wiązało się ze zredukowaniem obiegu papierowej dokumentacji medycznej, przyspieszenia procesu jej digitalizacji oraz integracji ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS).

Wdrożenie systemu IC Pen

Analiza procesów związanych z papierową dokumentacją medyczną doprowadziła do wdrożenia systemu IC Pen pozwalającego na:

  • digitalizację 327 formularzy medycznych poprzez wykorzystanie długopisu cyfrowego,
  • obsługę i integrację 70 sztuk długopisów cyfrowych umożliwiających tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez kilkanaście godzin ciągłej pracy i przesył zebranych danych do systemu HIS,
  • tworzenie, przetwarzanie i gromadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Korzyści

  • usunięcie konieczności skanowania papierowej dokumentacji medycznej oraz jej archiwizowania,
  • poprawa efektywności pracy personelu medycznego i administracyjnego,
  • ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2 za pośrednictwem papierowej dokumentacji medycznej.

Podsumowanie

93

%

mniej papierowej dokumentacji medycznej w szpitalu

160 000 zł oszczędności w ciągu roku wynikających z digitalizacji dokumentacji medycznej.