Tworzenie protokołów z oględzin

Opis

Przedsiębiorstwo zajmujące się sporządzaniem protokołów szkód spowodowanych m.in. nagłymi zjawiskami atmosferycznymi, katastrofami transportowymi, czy szkodami w rolnictwie poszukiwało rozwiązania usprawniającego ten proces. Co więcej, tradycyjna forma digitalizacji papierowych protokołów (skanowanie) sporządzanych podczas oględzin była czasochłonna i kosztowna.

Wdrożenie systemu IC Pen

Audyt procesu związanego z tworzeniem protokołów z oględzin wykazał potrzebę wyposażenia ekspertów przeprowadzających terenowe oględziny w rozwiązanie, które:

  • poprawi wydajność pracowników w trakcie pracy na miejscu zdarzeń,
  • umożliwi tworzenie elektronicznej dokumentacji już w trakcie przeprowadzania oględzin w terenie,
  • pozwala monitorować czas poświęcony na przygotowanie dokumentacji,
  • może pracować w trudnym terenie bez konieczności zapewnienia stałego zasilania, czy dostępu do sieci WiFi/LTE.

Korzyści

  • brak konieczności skanowania dokumentacji powstałej podczas oględzin,
  • bezpośredni przesył powstałej elektronicznej dokumentacji do systemu klienta,
  • skrócenie czasu pracy związanego z przygotowywaniem dokumentacji,
  • oszczędność czasu i środków dzięki digitalizacji dokumentacji.

Podsumowanie

39

%

oszczędności czasu związanego z przygotowywaniem dokumentacji.

28% wzrost efektywności​ pracy specjalistów w trakcie oględzin​.