Dokumentacja elektroniczna w urzędzie to sprawniejsza praca i oszczędności dzięki wdrożeniu systemu IC Pen w obszarach, gdzie wymagane jest zachowanie pisemnej zgody. Opracowana technologia oraz różnorodność kompatybilnych urządzeń pozwala zastosować najlepsze rozwiązanie do digitalizacji dokumentacji z zachowaniem jej ważności prawnej – podpis biometryczny behawioralny.

Dokumentacja elektroniczna w urzędzie

bez wykluczenia cyfrowego

Elektroniczna dokumentacja tworzona przy wsparciu systemu IC Pen pozwala zredukować ilość papierowej dokumentacji w urzędach. Technologia IC Pen ułatwia ograniczenie kosztów związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz archiwizowaniem dokumentacji.

System IC Pen w oparciu o powszechnie znane urządzenia takie jak: długopisy cyfrowe, tablety, czy skanery dokumentów ułatwia cyfryzację dokumentów. Dzięki temu proces wdrożenia jest prosty, nie wymaga gwałtownych zmian dotychczas wypracowanych procedur ani skomplikowanego szkolenia.

Technologia IC Pen jest rozwiązaniem, które z powodzeniem wykorzystywane jest przez placówki medyczne, przemysł energetyczny, czy organizację międzynarodową i placówki badawczo-naukowe do automatycznej digitalizacji dokumentów z zachowaniem jej ważności prawnej.

Efektywna digitalizacja

Dokumentacja elektroniczna w urzędzie z systemem IC Pen to

Cyfryzacja przyjazna ludziom
System IC Pen pozwala wypełniać i podpisywać dokumenty m.in. za pomocą długopisów cyfrowych. Dzięki temu każdy kto posiada umiejętność ręcznego pisania jest w stanie zdigitalizować dokument przy pomocy systemu IC Pen.
Pełna cyfryzacja dokumentacji
Technologia wykorzystywana przez IC Pen pozwala zbierać ważne prawnie podpisy (podpis biometryczny), wypełniać formularze, ankiety, sporządzać protokoły, raporty, wnioski oraz podania z zachowaniem ważności prawnej i łatwości tworzenia zbliżonej do tradycyjnej papierowej formy.
Wszechstronne zastosowanie
Wykorzystanie długopisów cyfrowych pozwala tworzyć dokumentację elektroniczną w każdych warunkach. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi długopisów cyfrowych mogą one być wykorzystywane do digitalizacji dokumentacji zarówno w urzędzie, jak i podczas kontroli czy sporządzania protokołów w terenie przez urzędnika.
Zgodnie z prawem
System IC Pen wykorzystuje technologię zbierania cech behawioralnych składanych podpisów. Dzięki temu każdy podpis złożony za pośrednictwem długopisu cyfrowego lub tabletu jest ważny prawnie. Unikatowe cechy podpisu takie jak kąt pisania, zamaszystość, czy czas pozwalają precyzyjnie potwierdzić autentyczność złożonego cyfrowego podpisu.

Urządzenia dostosowane do potrzeb i warunków pracy

  • Długopis cyfrowy jest urządzeniem, którego sposób wykorzystania jest zbliżony do zwykłego długopisu. Za pośrednictwem tych urządzeń oraz opracowanych papierowych wzorów (formularzy, wniosków itd.) zawierających mikrodruk możliwe jest automatyczne tworzenie cyfrowej wersji każdego dokumentu zawierającego podpis behawioralny złożonego podpisu (czytaj więcej o IC Pen).
  • Tablet i ekran dedykowany do zbierania podpisów jest rozwiązaniem, które w 100% eliminuje konieczność wykorzystywania papieru w sytuacji, gdy wymagana jest pisemna zgoda pracownika urzędu lub petenta. Wykorzystując system IC Pen oraz tablety lub ekrany współpracujące z aktywnymi rysikami (zbierającymi cechy behawioralne składanego podpisu) możliwe jest uzyskanie ważnego prawnie podpisu (czytaj więcej o IC Stylus).
  • IC Skaner jest rozwiązaniem umożliwiającym skanowanie dowolnej dokumentacji papierowej do zintegrowanego repozytorium wraz z możliwością cyfrowej autoryzacji zdigitalizowanego dokumentu (czytaj więcej o IC Skaner).

Dokumentacja elektroniczna to rozwój i korzyści

Podpis

Elektroniczny podpis biometryczny pozwala zrezygnować z drukowania formularzy, raportów, wniosków i innych dokumentów, które wymagają pisemnej zgody petenta lub urzędnika.

Archiwum

Cyfryzacja dokumentacji ogranicza koszty związane z prowadzeniem archiwum za sprawą zmniejszenia wolumenu nowych dokumentów, które powinny być zarchiwizowane.

Optymalizacja

Digitalizacja dokumentacji znacząco poprawia przepływ informacji, skraca procesowanie oraz przyspiesza pracę za sprawą łatwego dostępu do dokumentacji w formie cyfrowej.

Ekologia

Dzięki cyfryzacji dokumentów możliwe jest zredukowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne wynikającego z druku dokumentacji papierowej, jej obiegu oraz archiwizacji.

Administracja publiczna realizuje wiele projektów dla społeczeństwa, a system IC Pen ułatwia ich wykonanie.
Za sprawą stworzonej technologii oraz intuicyjnych urządzeń tworzenie dokumentacji elektronicznej
w urzędzie jest łatwe, zgodne z prawem oraz efektywne.

Sprawniejsza obsługa petenta to przede wszystkim wygoda digitalizacji dokumentów w sposób, który nie zmienia dotychczas wypracowanych metod pracy. Intuicyjne urządzenia zapewniają ogromną swobodę oraz łatwość użytkowania nawet przez osoby wykluczone cyfrowo.

Bezpieczny podpis składany za pośrednictwem systemu IC Pen gwarantuje ważność prawną. Opracowana technologia umożliwia zbieranie unikatowych cech behawioralnych każdego podpisu bez względu na fakt, czy jest on składany za pośrednictwem długopisów cyfrowych, tabletów, czy też ekranów dedykowanych do zbierania podpisów. Dzięki temu dokumentacja elektroniczna w urzędzie może być tworzona w sposób ważny prawnie, a przy tym minimalizujący wykorzystanie papieru.

Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, administracja podobnie jak inne obszary przechodzi transformację cyfrową. Jednym z jej elementów jest dokumentacja elektroniczna w urzędzie, z pomocą której urzędnicy mogą pracować efektywniej, a przy tym w sposób minimalizujący niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Referencje