Administracja

Administracja publiczna / organizacje rządowe

IC Pen – odpowiedź na potrzebę elektronicznego gromadzenia i wymiany informacji pomiędzy urzędami. Informatyzacja instytucji publicznych bez wymogu przeprowadzania kosztownych szkoleń czy zapamiętywania złożonych instrukcji działania i procedur organizacyjnych.

System IC Pen to rozwiązanie, które łączy w sobie prostotę użytkowania z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Implementacja IC Pen i technologii długopisu cyfrowego nie wymusza zmiany dotychczasowego stylu pracy umożliwiając jednoczesne generowanie czasu poświęcany dotąd na czasochłonne i męczące czynności.

Różnorodność obowiązujących przepisów prawnych oraz hierarchiczność administracji publicznej stały się przyczyną złożoności prowadzonej dokumentacji. Obecnie instytucje publiczne dążą do wprowadzenia elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją, które usprawniłyby wykonywanie codziennej pracy, jednak ogranicza je szereg uwarunkowań prawnych oraz wypracowany system pracy. Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za dokument elektroniczny uznaje się „stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.”

Takie ustawodawstwo nie musi wiązać się z rewolucyjnymi zmianami w działalności instytucji publicznych oraz w przyjętych do tej pory normach pracy. Informatyzacja instytucji stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla zminimalizowanie czynności utrudniających codzienną pracę urzędników.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Obserwacje wyborów

Technologia IC Pen jest wykorzystywana podczas misji obserwacyjnych OBWE, których zadaniem jest ocena czy wybory przebiegają zgodnie z poszanowaniem podstawowych wartości takich jak: wolność, równość czy powszechność – misje w Rosji, Kirgistanie czy USA. IC Solutions pomaga Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europy zebrać dane od ponad 300 zespołów obserwatorów, których formularze obserwacyjne są dostępne w centralnym systemie informatycznym chwilę po wypełnieniu i przesłaniu. Dzięki długopisom cyfrowym obserwatorzy mogą zebrać więcej danych w tym samym czasie odwiedzając dodatkowe lokale wyborcze – wcześniej nie było to możliwe przez konieczność szukania faxu, aby przesłać zebrane dane.