Zapanuj nad dokumentami z pomocą

Podpisu elektronicznego

na tablecie

Jakie korzyści daje podpis elektroniczny na tablecie?

Podpis elektroniczny na tablecie pozwala ograniczyć koszty oraz zoptymalizować pracę dzięki zastąpieniu dokumentacji papierowej formą cyfrową. Nasz innowacyjny system zapewnia automatyczną digitalizację dokumentów wraz z cechami behawioralnymi składanych podpisów za pośrednictwem tabletów.

Nasz system digitalizacji podpisów został wybrany m.in. przez

Podpis na tablecie w firmie to

Mierzalne oszczędności dzięki digitalizacji dokumentów

Digitalizacja dokumentacji pozwala zredukować koszty związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz archiwizowaniem dokumentacji.

Sprawniejszy obieg dokumentów

Dzięki cyfryzacji dokumentacji jej przesyłanie może się odbywać natychmiast bez zbędnych opóźnień, tak jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej, papierowej dokumentacji.

Optymalizacja procesów i poprawa efektywności

Efektywna digitalizacja dokumentacji zawierającej ważne prawnie podpisy pozwala przyspieszyć procesy, a tym samym zwiększyć wydajność pracowników.

Elastyczna organizacja

Elektroniczna dokumentacja stwarza możliwości bardziej elastycznej pracy za sprawą dostępu do dokumentów w każdych warunkach bez konieczności ich fizycznego posiadania.

Po co firmie podpis na tablecie?

Digitalizacja dokumentów i wykorzystanie do tego celu tabletów jest coraz popularniejsze. Wiele firm dąży do ograniczenia ilości dokumentacji papierowej właśnie poprzez wykorzystanie tego typu urządzenia.
Właściwy dobór urządzeń oraz sam proces wdrożenia pozwala firmom ograniczyć koszty, przyspieszyć przepływ dokumentacji oraz usprawnić funkcjonowanie całej organizacji.

Ważne jest, by implementacja podpisu elektronicznego odbywała się z należytą uwagą i optymalizowała przy tym zachodzące procesy w organizacji. 

W IC Solutions dostrzegając wszystkie te wyzwania stale pracujemy nad rozwojem naszej technologii. Nie tylko stworzyliśmy, ale nadal rozwijamy nasz system i komponenty ułatwiające digitalizację dokumentacji w sposób ważny prawnie.

Co więcej, wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zrealizowaliśmy badania dotyczące podpisów biometrycznych. W efekcie możemy jeszcze lepiej wykorzystywać opracowaną przez nas technologię i oferować ją firmom (dowiedz się więcej o projekcie IC Sign).

Twórz swój wizerunek

Z pomocą nowoczesnej technologii przedsiębiorstwa łatwiej mogą kreować swój wizerunek nowoczesnych i innowacyjnych organizacji.  Jednym ze sposobów by to osiągnąć, jest wdrożenie podpisu elektronicznego na tablecie przez firmę. Praktyczne, a zarazem nowoczesne rozwiązanie jest znakomitą okazją, by wyróżnić się na tle konkurencji i stworzyć okazję do zbudowania przewagi nad nią.

Efektywniejsza praca

Tablety są urządzeniami, które od dawna stanowią niezbędne narzędzie w procesie sprzedaży, logistyki, magazynowania, czy obsługi klientów. Dzięki systemowi IC Pen urządzenia te mogą być wykorzystywane również do takich działań jak:

 • podpisywanie protokołów,
 • składanie zamówień,
 • zawieranie umów,
 • przeprowadzanie kontroli.

Za sprawą specjalnie opracowanych, unikatowych algorytmów system jest w stanie zbierać cechy biometryczne składanych podpisów 

Bierzemy papier w 100% na poważnie

W jednym systemie integrujemy tworzenie, podpisywanie i obieg dokumentów dla front officeback office oraz zdalnego obiegu dokumentów.

Podpisuj na tablecie optymalizuje procesy

Tradycyjny, papierowy cykl obiegu dokumentów w organizacji jest długotrwały. Standardowy proces obiegu dokumentów składa się z co najmniej 5 etapów:

1. Stworzenie treści pliku tekstowego,
2. Wydrukowanie pliku,
3. Podpisanie dokumentu w formie papierowej,
4. Skanowanie podpisanego dokumentu,
5. Przesłanie zeskanowanego dokumentu,
6. Archiwizacja dokumentu w formie papierowej.

Szybciej, taniej, efektywniej z podpisem na tablecie

Dzięki ważnej prawnie digitalizacji dokumentacji każda organizacja może skrócić cykl obiegu dokumentów. Eliminując konieczność drukowania oraz późniejszego skanowania upraszczamy proces obiegu dokumentów oraz zarządzania nim.
W konsekwencji oszczędzamy czas i pieniądze wykluczając potrzebę skanowania, fizycznego wysyłania dokumentacji, a kończąc na przechowywaniu dokumentacji w tradycyjnych papierowych archiwach.
Właściwy audyt procesów przed zakupem systemu do digitalizacji dokumentacji umożliwia oszacowanie realnych oszczędności każdej organizacji (czytaj więcej Czy digitalizacja dokumentów jest opłacalna?).

Bez skanowania

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły podpisy cyfrowe z wykorzystaniem systemu IC Pen i tabletów drastycznie ograniczyły ilość skanowanych dokumentów. Tworzenie i autoryzacja (podpis) dokumentów cyfrowych, które dużo łatwiej przechowywać, czy też przesyłać praktycznie eliminują konieczność korzystania ze skanerów. 
Następstwem tego są również mniejsze koszty związane z przechowywaniem dokumentacji, która może być gromadzona w elektronicznych archiwach na serwerach.

Podpis elektroniczny w firmie

Dokumentacja elektroniczna na tablecie to coś więcej niż tylko elektroniczny podpis. Dzięki zastosowaniu systemu IC Pen tablety mogą służyć do podpisywania dokumentów podpisem biometrycznym zawierającym cechy behawioralne. W rezultacie stwarza to możliwość do:

 • mobilnego przechowywania danych w tablecie,
 • dodawania fotografii do dokumentacji, która jest tworzona na tablecie,
 • wstępnego wypełniania formularzy dzięki zaciąganiu danych z zintegrowanych systemów dziedzinowych,
 • podpisywania wielu różnych dokumentów w trybie offline.
podpis elektroniczny na tablecie
podpis elektroniczny na tablecie

Korzystając z tabletów i systemu IC Pen nie trzeba drukować i skanować dokumentów wymagających podpis. 

Podpis elektroniczny na tablecie znajduje zastosowanie w takich sytuacjach jak:

 • umowy wypożyczenia,
 • protokoły serwisowe, protokoły odbioru i przekazania,
 • umowy sprzedażowe,
 • dokumenty sporządzane podczas serwisu w terenie,
 • dokumenty potrzebne do przetwarzania zamówień,
 • karty pracy,
 • wewnętrzne dzienniki pracy,
 • listy obecności,
 • dynamiczne listy kontrolne do inspekcji budynków,
 • cyfrowe protokoły zmiany lokatorów i odbioru mieszkań,
 • dokumentacja związana z inspekcją budynków,
 • dokumentacja związana z przeglądami przeciwpożarowymi budynków,
 • arkusze ewidencji wyposażenie budynków.
podpis elektroniczny na tablecie

Podpis na tablecie - praktyczne zastosowanie

Sprzedaż bezpośrednia
Dzięki tabletom i podpisom cyfrowym biura obsług i klientów mogą usprawnić proces zawierania umów. Krótszy czas i mniej papieru to realne oszczędności oraz lepsza obsługa klientów.
podpis na tablecie
Human Resources
Onboarding pracownika dzięki digitalizacji może być szybki i sprawny. Wszystkie zgody, formularze oraz protokoły mogą być podpisywane przez pracowników za pośrednictwem tabletów.
Dokumentacja medyczna
Przetwarzanie danych pacjentów, jak i podjęcie leczenia wiąże się z koniecznością wyrażenia pisemnej zgody. Z pomocą podpisu elektronicznego na tablecie jest to łatwe.
Obsługa klientów
Podpis elektroniczny na tablecie pozwala usprawnić wszystkie kwestie formalne związane z obsługą klienta, usługami montażu, serwisu, dostawy, kontroli, czy wypożyczenia urządzeń.
Kontrola jakości na tablecie
Kontrola i administracja
Digitalizacja dokumentacji oraz jej podpisywanie za pośrednictwem tabletów znajduje zastosowanie także w procesie kontroli produkcji, czy administracji obiektów ułatwiając m.in. zdalny nadzór.

Digitalizuj i usprawniaj ważne procesy dla Twojego biznesu

Łatwy w użyciu i adaptacji system IC Pen umożliwia cyfryzację takich dokumentów jak np.:

 • umowy z klientami,
 • protokoły zdawczo-odbiorcze,
 • aneksy,
 • formularze,
 • ankiety,
 • protokoły kontrolne.


W konsekwencji podpis elektroniczny na tablecie pozwala wyeliminować obieg papierowej dokumentacji przyczyniając się do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

 

Podpis elektroniczny na tablecie – podpis biometryczny

System IC Pen wykorzystując tablety i ekrany do  podpisów pozwala na digitalizację dokumentacji poprzez zapewnienie ich ważności prawnej. Wspomniane urządzenia zbierają cechy biometryczne składanych podpisów, dzięki którym podpis jest unikatowy i możliwe jest potwierdzenie jego autentyczności.

 

Bądź eco

Paperless, czyli zastąpienie papierowej dokumentacji wersją cyfrową jest rozwiązaniem, które wszystkim się opłaca.

Kwestie oszczędności czasów, środków, czy też pieniędzy są oczywiste. Równie ważne jak oszczędności materialne firm i instytucji starających podążać drogą paperless są oszczędności dla naszego środowiska. Digitalizacja dokumentacji oznacza także mniejsze zapotrzebowanie na papier, drukarki, transport, czy też przechowywanie dokumentacji archiwalnej. Możliwość rezygnacji z tych wszystkich działań znacząco wpływa na zmniejszenie śladu węglowego wytwarzanego przez organizacje ograniczające papierowy obieg dokumentów (czytaj więcej Jak być paperless. 6 praktycznych wskazówek).

Napisz do nas

Porozmawiajmy o Twojej firmie i sposobie na:

 • optymalizację pracy biurowej
 • oszczędności sięgające 3 zł na każdym dokumencie
 • podpisywanie umów bez potrzeby ich drukowania
 • dostarczanie umów klientom wersji cyfrowej
 • efektywna pracę zdalną

Mamy doświadczenie w digitalizacji dokumentów m.in. na rynku medycznym, w branży energetycznej, w placówkach naukowych, organizacjach międzynarodowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.