Zgody pacjentów na tablecie

Dzięki systemowi IC Pen można w łatwy i ważny prawnie sposób zbierać zgody pacjentów przy wykorzystaniu tabletów, które automatycznie są przekazywane do systemu HIS placówki medycznej.

System IC Pen umożliwia tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w sposób w pełni zautomatyzowany dzięki działającej i wykorzystywanej już integracji z takimi dostawcami HIS jak:

Asseco (AMMS),

Comarch (Optimed NXT),

–  Compu Group Medical (CLININET),

Kamsoft (Somed).

jak zbierać elektroniczne zgody pacjentów

Jakie korzyści daje zbieranie zgód pacjentów na tablecie?

  • usprawnia tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
  • optymalizuje pracę personelu medycznego,
  • ogranicza koszty związane z dokumentacją medyczną,
  • przyspiesza hospitalizację pacjentów,
  • eliminuje koszty związane ze skanowaniem i archiwizowaniem dokumentacji medycznej.

Elektroniczne zgody pacjentów

Za pośrednictwem cyfrowych formularzy medycznych możliwe jest wykorzystanie tabletów do pozyskiwania elektronicznych zgód pacjentów. Duża mobilność oraz wszechstronność zastosowania urządzeń typu tablet sprawia, że są one wygodnym sposobem na pozyskiwanie elektronicznych zgód pacjentów. Dzięki systemowi IC Pen podpisywane przez pacjentów zgody i formularze w sposób automatyczny są przekazywane do systemu HIS. Ekrany dotykowe typu Wacom są najczęściej wykorzystywane w punktach rejestracji oraz przyjęć przez placówki medyczne. Duży rozmiar stosowanych ekranów sprawia, że podpisy składane przy wykorzystaniu tego urządzenia nie stanowią dla nikogo problemu, a autoryzowane dokumenty są dostępne w systemie HIS. 

Na tablecie

elektroniczne zgody pacjentów na tablecie

Na ekranie dotykowym (Wacom

elektroniczna zgoda pacjenta na ekranie Wacom

Zgody pacjentów na tablecie, a ich ważność prawna

ważność prawna elektronicznej zgody pacjenta

Każda zgoda pacjenta powinna być zbierana w sposób zgodny z prawem i pozwalający na potwierdzenie autentyczności złożonej zgody przez pacjenta. Prawo wymaga uzyskania od pacjenta zgody na leczenie w formie pisemnej w sytuacji, gdy:

  • konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego,
  • leczenie lub diagnoza pacjenta może stanowić ryzyko dla jego zdrowia lub życia.

Elektroniczne zgody pacjentów powinna być składana na wcześniej przygotowanym formularzu lub ankiecie otrzymanej od pracownika placówki medycznej. System IC Pen umożliwia zbieranie elektronicznych zgód pacjentów wykorzystując do tego papierowe formularze i długopis cyfrowy (IC Pen) lub formularze cyfrowe udostępniane za pośrednictwem tabletów i ekranów dotykowych (IC Stylus).

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę pacjent wyraża w formie pisemnej – podpisana własnoręcznie zgoda lub złożone oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 15 – 19)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 32-34)

Zapraszam do kontaktu