Najpopularniejszy system podpisu na tablecie w placówkach medycznych

Dzięki systemowi IC Pen można w łatwy i ważny prawnie sposób zbierać zgody pacjentów przy wykorzystaniu tabletów, które automatycznie są przekazywane do systemu HIS placówki medycznej.

System IC Pen umożliwia tworzenie cyfrowej dokumentacji w sposób w pełni zautomatyzowany dzięki integracji z takimi dostawcami HIS jak:

jak zbierać elektroniczne zgody pacjentów

Digitalizuj i przechowuj zgody pacjentów

System IC Pen współpracujący z tabletami i ekranami dedykowanymi do zbierania podpisów daje możliwości digitalizacji takich dokumentów jak:

 • zgody na hospitalizację,
 • deklarację wyboru lekarza,
 • deklarację wyboru POZ,
 • oświadczenie eWUŚ,
 • zgody RODO,
 • rejestracja i wypis pacjenta, 
 • protokoły sporządzane przez lekarzy ratownictwa medycznego,
 • zgody zabiegowe,
 • ankiety satysfakcji pacjenta.

Skala praktycznego zastosowania tabletów i systemu IC Pen sprawia, że digitalizacją mogą być objęte wszystkie dokumenty wymagające pisemnej zgody pacjentów. Podpis pacjenta złożony na tablecie jest najlepszym sposobem by efektywnie wyeliminować konieczność drukowania i przechowywania tysięcy dokumentów, zgód, czy formularzy tworzonych w procesie leczenia pacjentów.

Zgody pacjentów na tablecie są zbierane m.in. w:

Jakie korzyści daje zbieranie zgód pacjentów na tablecie?

 • usprawnia digitalizację dokumentacji,
 • optymalizuje pracę personelu medycznego,
 • ogranicza koszty związane z dokumentacją medyczną,
 • eliminuje koszty związane ze skanowaniem i archiwizowaniem dokumentacji medycznej.

Tworzenie i zarządzanie dokumentacją medyczną

Digitalizacja zgód medycznych za pośrednictwem tabletów pozwala na automatyczną weryfikację pól i wizualne wskazanie ewentualnych błędów. Dzięki temu personel medyczny może szybciej tworzyć oraz weryfikować poprawność wypełnionych oraz podpisanych dokumentów przez pacjentów.

Zbieranie zgód pacjentów na tablecie umożliwia wprowadzenie nowych udogodnień dla pacjentów, takich jak:

 • jasność wyświetlanego dokumentu,
 • kontrast wyświetlanego dokumentu,
 • powiększenie wyświetlanego dokumentu.

Tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej z pomocą systemu IC Pen ułatwia zarządzanie dokumentacją oraz dostęp do niej. Za sprawą integracji z wiodącymi dostawcami systemów HIS w Polsce digitalizowana dokumentacja jest automatycznie przypisywana do rekordu pacjenta w księdze głównej.

Proste jak obsługa tabletu

Zbieranie zgód pacjentów na tablecie jest prostą i intuicyjną czynnością. Obecnie większość społeczeństwa wraz z popularyzacją smartfonów  nabyła umiejętności potrzebne do swobodnego wypełnienia i podpisania dokumentu na tablecie. Wobec tego zastąpienie dokumentacji papierowej formą elektroniczną z pomocą tabletów nie powinna stanowić trudności. 
Wypełnienie formularza i złożenie podpisu przez pacjenta na tablecie jest na tyle intuicyjne i zbliżone do tradycyjnego podpisu, że czynność ta nie stanowi bariery nawet dla osób starszych, czy też wykluczonych cyfrowo. 

Bezpieczeństwo podpisu na tablecie

Biometria podpisu składanego przy pomocy systemu IC Pen i tabletów przez pacjentów jest przechowywana w formie zaszyfrowanej, dzięki czemu zapewnione jest jej bezpieczeństwo. Dostęp do pierwotnych danych umożliwiany jest jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach, gdy niezbędne jest porównanie próbek podpisu.

Pomagamy wdrożyć podpis elektroniczny na tablecie

Doświadczenie
Posiadamy 12 lat doświadczenia w cyfryzacji dokumentacji z zachowaniem jej ważności prawnej.
Integracja
System IC Pen posiada integrację z wiodącymi dostawcami systemów HIS w Polsce.
Wsparcie
W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie pomagamy przygotować oraz przeprowadzić placówki medyczne przez proces cyfryzacji zgód pacjentów.
Rozwój
Wdrożenie systemu IC Pen pozwalającego na zbieranie zgód pacjentów na tabletach oraz późniejszy rozwój systemu o kolejne komponenty.

Higieniczne i bezpieczne rozwiązanie

Zgody pacjentów na tablecie zapewniają większe bezpieczeństwo i higienę niż dokumentacja papierowa. Dzięki digitalizacji dokumentacji za pośrednictwem tabletów i aktywnych rysików umożliwiających zbieranie cech behawioralnych składanych podpisów możliwa jest łatwa i szybka dezynfekcja urządzeń. Rezygnując z papierowej dokumentacji i jej podpisywania tradycyjnym długopisem znacząco zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów, czy bakterii za pośrednictwem dokumentacji będącej w tradycyjnym papierowym obiegu.

Elektroniczne zgody pacjentów na tablecie

Za pośrednictwem cyfrowych formularzy medycznych możliwe jest wykorzystanie tabletów do pozyskiwania elektronicznych zgód pacjentów. Duża mobilność oraz wszechstronność zastosowania urządzeń typu tablet sprawia, że są one wygodnym sposobem na pozyskiwanie elektronicznych zgód pacjentów. Dzięki systemowi IC Pen podpisywane przez pacjentów zgody i formularze w sposób automatyczny są przekazywane do systemu HIS. Ekrany dotykowe do zbierania podpisów są najczęściej wykorzystywane w punktach rejestracji oraz przyjęć przez placówki medyczne. Duży rozmiar stosowanych ekranów sprawia, że podpisy składane przy wykorzystaniu tego urządzenia nie stanowią dla nikogo problemu, a autoryzowane dokumenty są dostępne w systemie HIS. W ten sposób pacjent składający swój podpis widzi kontekst całego dokumentu i ma pewności, że jego zgoda dotyczy konkretnej, przedstawionej mu kwestii związanej z leczeniem. Zgody pacjentów na tablecie pozwalają znacząco przyspieszyć obsługę pacjentów oraz drastycznie zmniejszyć ilość tworzonej papierowej dokumentacji (czytaj więcej o zgodach pacjentów na tablecie).

Na tablecie z aktywnym rysikiem

elektroniczne zgody pacjentów na tablecie

Na ekranie dedykowany do zbierania podpisów

elektroniczna zgoda pacjenta na ekranie Wacom

Zgody pacjentów na tablecie - przykłady zastosowania

System IC Pen współpracujący z tabletami i ekranami dedykowany do zbierania podpisów jest z powodzeniem wykorzystywany już w kilkunastu placówkach medycznych w Polsce. Rozwiązanie to pozwala na całkowite wykluczenie konieczności drukowania dokumentacji w celu uzyskania pisemnej zgody przez pacjenta. Ponadto zbieranie zgód pacjentów za pośrednictwem tabletów, czy też ekranów pozwala w łatwy sposób utrzymać sterylność. Każde z tych urządzeń można w łatwy i szybki sposób zdezynfekować po złożeniu podpisu przez pacjenta. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii.

Case study: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

elektroniczne zgody pacjentów na tablecie

Case study: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

elektroniczna zgoda pacjenta na ekranie Wacom

Zgody pacjentów na tablecie, a ich ważność prawna

ważność prawna elektronicznej zgody pacjenta

Zgody pacjentów na tablecie powinna być zbierane w sposób zgodny z prawem i pozwalający na potwierdzenie autentyczności złożonego podpisu przez pacjenta. Prawo wymaga uzyskania od pacjenta zgody na leczenie w formie pisemnej w sytuacji, gdy:

 • konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego,
 • leczenie lub diagnoza pacjenta może stanowić ryzyko dla jego zdrowia lub życia.

Elektroniczne zgody pacjentów powinna być składana na wcześniej przygotowanym formularzu lub ankiecie otrzymanej od pracownika placówki medycznej. System IC Pen umożliwia zbieranie elektronicznych zgód pacjentów wykorzystując do tego papierowe formularze i długopis cyfrowy (IC Pen) lub formularze cyfrowe udostępniane za pośrednictwem tabletów i ekranów dotykowych (IC Stylus).

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę pacjent wyraża w formie pisemnej – podpisana własnoręcznie zgoda lub złożone oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 15 – 19)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 32-34)