e-Booki

E-booki o digitalizacji dokumentów

poznaj nasz know-how i dowiedz się jak sprawnie przeprowadzić transformację cyfrową

Firma Paperless to rozwiązanie, w którym organizacja dąży całkowitego obiegu dokumentów w formie cyfrowej. Pozwala to na tworzenie, wysyłanie, przechowywanie i zarządzanie dokumentami za pośrednictwem odpowiednich urządzeń i systemów IT.

Paperless eliminuje konieczność drukowania, skanowania i przechowywania dokumentów w formie papierowej, co znacznie zmniejsza koszty przechowywania i archiwizacji. Użytkownicy mogą tworzyć i wysyłać dokumenty cyfrowe przy użyciu szerokiej gamy narzędzi i funkcji, takich jak elektroniczne podpisy, wersje robocze, wersje wstępne, wersje do druku i wiele innych.

Tworzenie oraz obieg dokumentów zgody z ideą paperless oferuje wygodny i bezpieczny dostęp do dokumentów online, gdzie użytkownicy mogą je edytować, oznaczać i przeglądać. Użytkownicy mogą również wysyłać dokumenty za pośrednictwem e-maila, SMS i innych usług internetowych (dowiedz się więcej o tym jak być firmą paperless?). W efekcie staje się elastyczną organizacją, której dużo łatwiej jest dostosować się do zachodzących zmian lub wprowadzać nowe rozwiązania.

Ponad 100 zrealizowanych projektów związanych z digitalizacją dokumentów pozwoliło nam zdobyć unikatowy know how dotyczący budowania organizacji paperless. Z chęcią dzielimy wiedzą dotyczącą takich aspektów jak:

Określenie priorytetów podczas planowania procesu digitalizacji

przedstawiamy 5 kluczowych kwestii istotnych dla każdej firmy i instytucji dążącej do digitalizacji dokumentów.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie czy paperless się opłaca?

każda firma to inne warunki, procesy i realia. Z pomocą naszego e-booka łatwiej odpowiesz na pytanie, czy digitalizacja dokumentacji jest opłacalna w Twojej organizacji?

W jaki sposób przezwyciężyć bariery na drodze do digitalizacji dokumentów?

mając za sobą ponad 100 realizowanych projektów jesteśmy w stanie wymienić przeszkody stojące na drodze do cyfryzacji oraz wskazać sposób na ich przezwyciężenie.

Digitalizacja dokumentów

korzyści dla biznesu

Ograniczenie, a w idealnym modelu wyeliminowanie do niezbędnego minimum dokumentacji w formie papierowej oznacza konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa. Są nimi m.in.:

  • budowa zwinnej organizacji
  • redukcja stałych kosztów
  • optymalizacja procesów
  • zniesienie barier utrudniających rozwój
  • tworzenie organizacji opartej na nowoczesnej technologii

Firmy paperless są bardziej wydajne, ponieważ nie muszą przetwarzać dużej ilości papieru. Ponadto firma paperless to firma ekologiczna, która redukuje wytwarzany przez siebie ślad węglowy.
Odejście od papierowej dokumentacji na rzecz formy cyfrowej to także sposób na stworzenie elastyczne organizacji. Przedsiębiorstwa, które może dostosować swoje systemy i procesy do wymagań swoich klientów znacznie szybciej niż firma oparta na dokumentacji papierowej.

5 kwestii o których musisz pamiętać digitalizując dokumenty w biznesie

Czy digitalizacja dokumentów jest opłacalna?

Bariery na drodze do transformacji cyfrowej

Co to jest długopis cyfrowy IC Pen?