Odkryj szerokie

zastosowanie systemu IC Pen

Poznaj możliwości wykorzystania systemu IC Pen.

Zastosowania

Służba zdrowia

System IC Pen w połączeniu z HIS pozwala na automatyczne tworzenie dokumentacji pacjenta z zachowaniem jej ważności prawnej (m.in. zgody pacjentów, wywiady i formularze medyczne).

Obsługa klienta

Z pomocą systemu IC Pen i długopisów cyfrowych oraz tabletów możliwe jest zawieranie umów, aneksów, podpisywanie protokołów zdawczo odbiorczych i innych dokumentów wymagających podpisu klienta.

Administracja

Łatwe sporządzenie protokołów i automatyczne generowanie raportów na podstawie dokumentów wypełnianych długopisem cyfrowym.

Sektor energetyczny

Duża mobilność systemu IC Pen sprawia, że rozwiązanie jest z powodzeniem wykorzystywane w procesie kontroli produkcji energii, administrowaniu linii przesyłowych i bezpośrednio podczas prac związanych z przyłączem do sieci energetycznej.

Przemysł i produkcja

System IC Pen jako hybrydowe rozwiązanie znakomicie sprawdza się podczas przeprowadzania kontroli jakości produkcji, monitorowania czasu pracy, czy jako narzędzie do zbierania danych dotyczących produkcji, które są w sposób automatyczny przesyłane do generowanego raportu.

Logistyka

System IC Pen usprawnia obieg dokumentów typu CMR i umożliwia natychmiastową aktualizację danych, wykorzystując do tego aplikację mobilną.