Klienci

Z IC Pen korzystają między innymi:

 

Instytut Morski w Gdańsku

Enea Operator

Instytut Matki i Dziecka

Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu

System IC Pen nagrodzono: