Firmy, organizacje i instytucje

korzystające z systemu IC Pen

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Enea S.A.
Enea Operator
Tauron Ekoenergia
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Instytut Morski w Gadańsku
Wojskowy Instytut Medyczny
SP ZOZ w Głubczycach
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie
Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Szpital Powiatowy w Złotoryjach
AAAAAAAAAAAA
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie
Klinika Kosma Medycyna i Kosmetologia Estetyczna w Bytowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Otwocku
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu
Dębica S.A.