Wyobraź sobie świat bez skanowania. Bez przepisywania i archiwizacji papierowych formularzy. Czy to tylko marzenie? Nie, to rzeczywistość, którą tworzymy dla naszych klientów, wykorzystując długopisy cyfrowe.

Dr Rafał Witkowski, CEO

Wyobraź sobie świat bez skanowania. Bez przepisywania i archiwizacji papierowych formularzy. Czy to tylko marzenie? Nie, to rzeczywistość, którą tworzymy dla naszych klientów, wykorzystując długopisy cyfrowe.

Dr Rafał Witkowski, CEO

System IC Pen wykorzystując długopis cyfrowy, umożliwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej dokumentów i ich elektronicznych odpowiedników. Aby automatycznie digitalizować dane spisywane ręcznie, niepotrzebne są skanery, które wydłużają czynności administracyjne, ponieważ dokumenty wypełnione długopisem cyfrowym są natychmiast dostępne jako skan i przeanalizowane w komputerze.
Platforma IC Pen może zbierać dane nanoszone przez różne interfejsy - dokumenty wypełniane długopisem cyfrowym na papierze, stylusem na tablecie lub podpisane na urządzeniu typu Wacom. Każdy z tych sposobów pozwala zestawiać oraz uwierzytelniać złożone na umowach podpisy, ponieważ zbierane są dane biometryczne. Jeśli jednak dane biometryczne nie są potrzebne w Twojej organizacji, istnieje możliwość wyłączenia ich zapisywania w systemie.

Korzyści

Intuicyjność długopisu

używanie IC Pena sprowadza się do umiejętności pisania zwykłym długopisem, zatem niemal każdy może używać systemu bez szkolenia

Prawny podpis

podpisy złożone długopisem cyfrowym mogą zawierać behawioralne cechy biometryczne, dzięki czemu wersja cyfrowa dokumentu jest ważna prawnie

Digitalizacja danych

pismo odręczne jest zamieniane na tekst cyfrowy w czasie rzeczywistym, bez dodatkowych czynności

Moblilność

wbudowana bateria i pamięć pozwalają na cały dzień pisania w terenie bez dostępu do Internetu

Bezpieczeństwo

odczytanie danych z długopisu nie jest możliwe bez połączenia z systemem informatycznym z odpowiednimi uprawnieniami

Oszczędności

IC Pen oszczędza czas i środkie niezbędne na skanowanie, przepisywanie, transport i archiwizację dokumentów papierowych

Zastosowania

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Zgody pacjenta, wywiady medyczne
System zintegrowany z największymi dostawcami HIS

Umowy uwierzytelniane behawioralnym podpisem biometrycznym
Ubezpieczenia: protokoły oceny szkód, wnioski o wykup polisy, etc.

Sporządzanie protokołów kontrolnych
Automatyczne generowanie raportów
z dokumentów wypełnianych na papierze

Dokumenty wypełniane w Biurach
Obsługi Klienta
Praca w terenie: protokoły, formularze, wnioski

Zarządzanie dokumentacją  na różnych etapach produkcji
Urządzenie odporne na upadki
Praca w trudnych warunkach

Usprawnienia obiegu dokumentów
typu CMR
Natychmiastowa aktualizacja danych dzięki aplikacji mobilnej