System IC Pen

Digitalizacja dokumentacji medycznej zintegrowana

z systemami HIS

System IC Pen to w pełni zintegrowane z największymi dostawcami HIS (Asseco, CGM, Comarch, Gabos, Kamsoft, Nexus) rozwiązanie umożliwiające digitalizację dokumentacji medycznej wymagającej pisemnej zgody pacjentów.

System umożliwia automatyczną digitalizację zgód wykorzystując do tego długopisy cyfrowe, tablety, ekrany dedykowane do zbierania podpisów oraz import zewnętrznej dokumentacji medycznej poprzez skanowanie bezpośrednio do systemu HIS wraz z autoryzacją wprowadzanej dokumentacji.

Wiele placówek medycznych staje przed wyzwaniem zdigitalizowania wszelkich dokumentów, które wymagają pisemnej zgody złożonej przez pacjentów. Trudność ta dotyka w szczególności niezwykle istotnych dokumentów, jakimi są pisemne zgody pacjentów i inne oświadczenia objęte wymaganiami zachowania odpowiedniej formy prawnej. Rozwiązaniem tych problemów jest system IC Pen, który umożliwia automatyczną digitalizację m.in. zgód pacjentów i oświadczeń woli zgodnie z prawem.

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Mierzalne korzyści dla placówek medycznych

Całość dokumentacji w systemie HIS
Dzięki szynie integracyjnej systemu IC Pen z wiodącymi dostawcami HIS, tworzona dokumentacja medyczna trafia bezpośrednio do rekordu pacjenta znajdującego się w systemie HIS wykorzystywanym przez placówkę medyczną.
Optymalizacja czasu pracy
Cyfryzacja dokumentacji medycznej pozwala szybciej zarządzać, przekazywać i wyszukiwać dokumentację medyczną pacjentów. Dzięki temu praca personelu placówek medycznych może być efektywniejsza.
Ważna prawnie dokumentacja medyczna
System IC Pen dzięki unikatowej technologii tworzy dokumentację medyczną zawierającą podpis biometryczny, który jest składany przez pacjenta w momencie podpisywania dokumentu.
Eliminacja papierowej dokumentacji z obiegu
Digitalizacja dokumentacji medycznej umożliwia ograniczenie ilości papierowej dokumentacji, a w niektórych sytuacjach również całkowite jej wyeliminowanie.
Case study placówek medycznych

Poznaj historie sukcesu

podpis i zgody pacjentów
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
elektroniczne zgody pacjentów
Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie
System IC Pen

Automatyczna digitalizacja dokumentacji medycznej

Długopis cyfrowy
IC Pen Długopis cyfrowy to najbardziej intuicyjny sposób na digitalizację zgód pacjentów i oświadczeń woli wykorzystując do tego kartkę papieru i długopis cyfrowy, który zczytuje cechy biometryczne i automatycznie digitalizuje dokument wraz z zachowaniem podpisu biometrycznego pacjenta.
Tablet z aktywnym rysikiem
Tworzenie ważnej prawnie dokumentacji medycznej przy wykorzystaniu tabletu pozwala całkowicie zrezygnować z papieru i w wygodny, mobilny sposób tworzyć dokumentację medyczną z zachowaniem pisemnej zgody pacjentów.
Ekran dedykowane do zbierania podpisów
Technologia zbierania cech biometrycznych podpisu umożliwia również wykorzystania ekranów dedykowanych do zbierania podpisów w punktach przyjęć, czy rejestracji, gdzie pacjenci w wygodny sposób mogą podpisać zgody i oświadczenia woli.
Skanowanie dokumentacji medycznej
System IC Pen umożliwia również bezpośredni import zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta bezpośrednio do rekordu pacjenta w systemie HIS placówki medycznej.
Bezpieczne rozwiązanie

Digitalizacja dokumentacji medycznej

on premises

Digitalizacja dokumentacji medycznej przy wykorzystaniu systemu IC Pen jest w pełni bezpieczna. Nasze rozwiązanie jest zintegrowane z wiodącymi dostawcami systemów HIS.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności tworzonej dokumentacji medycznej system IC Pen jest instalowany bezpośrednio na serwerach placówki medycznej.

System IC Pen w placówce medycznej działa systemie Windows Server i wykorzystuje bazę danych MS SQL (dla większości zastosowań wystarcza darmowa wersja Express).

Wybrane placówki medyczne wykorzystujące system IC Pen do digitalizacji dokumentacji medycznej:

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Jak przygotować się do digitalizacji dokumentacji?

Finansowe uzasadnienie zakupu systemu IC Pen
Czy digitalizacja dokumentów się opłaca?
4 bariery na drodze do digitalizacji dokumentów
Digitalizacja dokumentów - 5 kwestii o których musisz pamiętać
System IC Pen

IC Pen Długopis cyfrowy

Składając swój podpis na papierowym dokumencie składamy jednocześnie podpis biometryczny na dokumencie cyfrowym, co czyni go ważnym prawnie. Zastosowana technologia zbierająca cechy biometryczne sprawia, że dokument cyfrowy zachowuje ważność prawną złożonego podpisu i wymagania przewidziane dla formy pisemnej co czyni go bezpiecznym i skutecznym prawnie dokumentem.

System IC Pen został zintegrowana z systemem HIS (Asseco, CGM, Comarch, Gabos, Kamsoft, Nexus), co sprawia, że dla przeciętnego użytkownika aplikacje klienckie pozostają niezauważalne, a do pracy z systemem wykorzystywany jest dobrze znany personelowi intuicyjny interfejs HIS. Zlecenie wygenerowania zintegrowanego formularza jest wywoływane z poziomu konta pacjenta w systemie HIS. Formularz ten zostaje jednoznacznie powiązany z powyższym pacjentem, a także z kontekstem, w którym został wygenerowany. W zależności od konfiguracji mogą zostać na nim umieszczone dane zaimportowane z HIS-u, które zostają uzgadniane z Klientem na etapie implementacji. Po wydrukowaniu formularza na dowolnej laserowej drukarce, a następnie jego wypełnieniu powiązanym z systemem długopisem cyfrowym i zgraniu danych następuje automatyczne utworzenie elektronicznej wersji dokumentu.
Powstały elektroniczny dokument w postaci pliku pdf oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu jest dostępna w aplikacji klienckiej. Równocześnie plik pdf z obrazem wypełnionego dokumentu zostaje automatycznie umieszczony na koncie powiązanego z nim pacjenta. Utworzony dokument w wersji cyfrowej może być następnie pobrany lub udostępniany do podglądu autoryzowanym użytkownikom HIS-u.

Digitalizacja dokumentacji medycznej z wykorzystaniem długopisów cyfrowych jest najbardziej przyjazną dla pacjentów formą cyfryzacji dokumentacji.

System IC Pen IC Stylus

Tablet i ekran zewnętrzny

Zastosowanie w pełni elektronicznego nośnika danych i zagwarantowanie spełnienia wymagań dla formy pisemnej możemy uzyskać poprzez wykorzystanie urządzeń z odpowiednimi rodzajami matryc-ekranów. System IC Pen wykorzystujący tablety oraz ekran zewnętrzne umożliwia całkowite odejście od drukowania formularzy medycznych. Zastosowanie rozwiązania IC Stylus pozwala zrezygnować z drukowania dokumentów. W zamian system wyświetla na zewnętrznych ekranach bądź tabletach dokument (formularz) wymagający pisemnego podpisu Pacjenta. Przy wykorzystaniu aktywnego rysika możliwe jest wypełniane na ekranie dokumentu oraz złożenie własnoręcznego podpis, który będzie stanowił ważną prawnie formę potwierdzenia zgody wyrażonej przez pacjentów.

IC Stylus współpracuje z dwoma kategoriami urządzeń: ekrany zdalne i tablety mobilne.

Ekran zewnętrzny – połączone poprzez port hdmi i usb ze stanowiskiem komputerowym dają możliwość wyświetlenia wszelkich dokumentów dla Pacjenta znajdującego się przy rejestracji i ich autoryzacji. Co więcej funkcjonalność podglądu on-line pozwala personelowi na nadzór i kontrolę poprawności wypełnianego formularza. Z uwagi na najczęstsze stosowanie tego rozwiązania w miejscach, gdzie pacjent jest przyjmowany do placówki, typowymi dokumentami podpisywanymi na ekranach pacjenta są formularze „pierwszego kontaktu” takie jak:

 • Klauzula RODO,
 • Upoważnienia do udzielania informacji o stanie zdrowia i udostępniania, dokumentacji medycznej,
 • Oświadczenia eWUŚ,
 • Zgoda na pobyt w placówce i leczenie.


Tablet
– drugą grupę urządzeń tworzą mobilne tablety. Ich największą przewagą jest możliwość wykorzystania w dowolnym miejscu, w którym jest dostęp do szpitalnej sieci teleinformatycznej. Z tego względu zastosowanie znajdują w tych miejscach, gdzie występuje konieczność podpisywania dokumentów przy łóżku pacjenta, a więc na szpitalnych oddziałach. Typowym dokumentem podpisywanym przy użyciu tabletów są:

 • wszelkiego rodzaju oświadczenia woli – wymagające zachowania formy pisemnej

z autoryzacją poprzez własnoręczny podpis. (np. zgoda na zabieg operacyjny lub diagnostyczny, upoważnienie do informacji o stanie zdrowia, zgoda na chemioterapię lub zgoda na wykonanie badania TK. Podczas prezentacji dokumentu na ekranie pacjenta, na ekranie głównym użytkownika dostępny jest podgląd wypełniania formularza w czasie rzeczywistym. W przypadku popełnienia błędu pacjent ma możliwość rozpoczęcia wypełniana dokumentu od początku. Po podpisaniu formularza przez pacjenta i zatwierdzeniu przez użytkownika, dokument zostaje automatycznie przesłany do systemu HIS i umieszczony na koncie pacjenta w widoku dokumentacji medycznej. Podpis składany na urządzeniu jest podpisem biometrycznym. Dzięki temu rozwiązaniu digitalizacja dokumentacji medycznej odbywa się w 100% bez konieczności wykorzystania papierowej formy dokumentów.

System IC Pen

IC Skaner

Powszechnie używana metoda digitalizacji dokumentacji papierowej stanowi naturalne uzupełnienie funkcjonalności systemu IC Pen. Wykorzystując szybkie urządzenia skanujące Kodak Alaris zapewniamy możliwość ucyfrowienia wszelkich dokumentów wytworzonych w sposób tradycyjny w zewnętrznych systemach czy też dostarczonych przez pacjenta a ważnych z punktu widzenia procesu diagnostycznego czy leczenia.
P
omimo zastosowania różnych metod pozyskiwania danych, jest to jeden system wykorzystujący jeden i ten sam mechanizm integracyjny zapewniający wymianę danych zarówno przy zastosowaniu długopisów cyfrowych, tabletów jak i skanerów co w znaczący sposób obniża potencjalne koszty wdrożenia i utrzymania systemu.

IC Skan zainstalowany jako aplikacja kliencka obsługuje wszelkie czynności związane z obsługą podłączonego sieciowo skanera. 

Aplikacja umożliwia:

 • automatyczne skanowanie dokumentacji do systemu HIS
 • nadawanie klas dokumentów
 • obracanie zeskanowanego dokumentu
 • skanowanie pojedynczych stron
 • usuwanie pustych stron
 • zapis jedno lub wielostronicowego pdf-u
 • automatyczne dopasowanie zeskanowanych dokumentów do szablonów istniejących w systemie
 • automatyczne rozpoznanie wybranych treści
 • zapisywanie skanowanych dokumentów na nośnikach zewnętrznych
 • automatyczny mechanizm zabezpieczenia pliku hasłem
 • skanowanie długich dokumentów np. ekg, ktg

Zaufali nam

System IC Pen

Skontaktuj się z nami