Elektroniczne zgody pacjentów w Centrum Medycznym Żelazna

Elektroniczne zgody pacjentów, które są następstwem wdrożenia systemu IC Pen pozwoliły odejść na dobre od papieru i zoptymalizować pracę oraz koszty placówki medycznej.

Łukasz Mejza 26 maja, 2021

Centrum Medyczne Żelazna to wielowymiarowa placówka, która prowadzi szpital specjalistyczny oraz przychodnię specjalistyczną św. Zofii, szkołę rodzenia, a także działalność naukową. Ze względu na mnogość oddziałów szpitalnych oraz poradni, każdego dnia Centrum Medyczne „Żelazna” przyjmuje ogromnie dużo pacjentów. Elementem większości wizyt jest podpisywanie przez pacjenta różnych zgód, wymaganych prawnie. Papierowe zgody pacjentów, a także inne dokumenty medyczne z czasem stały się problematyczne. Oczywiście, nie można było ich wyeliminować, ale dalsze prowadzenie formalności w formie tradycyjnej również nie mogło mieć miejsca. Sytuację uratowało wdrożenie systemu IC Pen.

Analiza problemu

Centrum przede wszystkim potrzebowało usprawnienia pracy, ponieważ duża ilość pacjentów przyjmowanych i leczonych każdego dnia wiązała się z ogromną liczbą papierowych dokumentów, których ręczna digitalizacja zabierała zbyt wiele czasu. Wobec tego koniecznym stało się usprawnienie dotychczasowych procedur w taki sposób, by zoptymalizować pracę, a przy tym dopełnić wszystkich obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozwiązanie, czyli automatyczna cyfryzacja zgód pacjentów

Centrum medyczne poszukiwało rozwiązania pozwalającego na automatyczną digitalizację dokumentacji medycznej z zachowaniem jej ważności prawnej wszędzie tam, gdzie wymagany jest podpis pacjenta. Odpowiedzią okazał się system IC Pen, który służy do zbierania danych w formie elektronicznej w czasie rzeczywistym. W styczniu 2021 roku Centrum zostało wyposażone w ekrany dotykowe Wacom (IC Stylus). Wspomniana technologia pozwala na zapis z taką samą precyzją jak na zwykłej kartce papieru. Dzięki temu dokument jest nie tylko od razu tworzony w formie cyfrowej, ale również podpisany przy wykorzystaniu podpisu biometrycznego, posiadającego unikatowe cechy podpisującego.
Wdrożony system IC Pen dzięki integracji z systemem Asseco Medical Management pozwala nie tylko zbierać elektroniczne zgody pacjentów, ale także przesyłać je do systemu HIS (AMMS). Co w konsekwencji eliminuje konieczność przepisywania dokumentacji, czy jej skanowania i pozwala gromadzić wszystkie dokumenty pacjenta w jednym miejscu.

Korzyści dla placówki medycznej!

Przede wszystkim więcej czasu dla pacjentów. Elektroniczne zgody pacjentów uwolniły personel medyczny od ręcznej digitalizacji (skanowania), która zajmowała zbyt wiele czasu. Dzięki odejściu od papierowej dokumentacji medycznej został skrócony czas potrzebny na tworzenie i przetwarzanie dokumentacji oraz wyeliminowano koszty wynikające ze skanowania i archiwizowania papierowej dokumentacji. Implementacja systemu IC Pen wraz z ekranami Wacom pozwoliła w pełni wyeliminować papier ze wszystkich sytuacji, w których potrzebny jest podpis pacjenta. Możliwość zbierania elektronicznych zgód pacjentów znacząco poprawiła efektywność pracy personelu medycznego.
Ważnym jest również aspekt finansowy, gdyż wdrożenie systemu IC Pen generuje realne oszczędności. Zbieranie elektronicznych zgód pacjentów pozwala zrezygnować z konieczności skanowania dokumentów i wprowadzania ich do systemu HIS (oszczędność czasu pracy) oraz odejść od fizycznej archiwizacji papierowej dokumentacji medycznej, która również jest kosztownym procesem. 

Podsumowanie

Wdrożone rozwiązanie w Centrum Medycznym Żelazna jest kolejnym przykładem na to, jak technologia biometryczna może realnie usprawnić pracę wielu osób i wnieść poziom pracy całej placówki na zupełnie nowy poziom.

Łukasz Mejza

Łukasz Mejza, będący Marketing Managerem, odpowiada za ogół działań związanych z promocją i marketingiem IC Solutions od 2020 roku. Wykorzystuje zdobyte doświadczenie do dzielenia się wiedzą dotyczącą wpływu technologii na strategię organizacji, jej rozwój, kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewagi rynkowej poprzez transformację cyfrową.