Elektroniczne zgody pacjentów w Śląskie Centrum Chorób Serca

Elektroniczne zgody pacjentów stały się faktem w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Z pomocom 60 urządzeń do digitalizacji dokumentów i składania ważnych prawnie podpisów są zbierane zgody, które trafiają bezpośrednio do szpitalnego systemu informacyjnego.

Łukasz Mejza 2 lipca, 2021

Elektroniczne zgody pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca stały się faktem. 30 czerwca 2021 roku centrum zaczęło w pełni korzystać z systemu IC Pen umożliwiającego automatyczną digitalizację m.in. zgód pacjentów, formularzy, czy skanowanie zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu HIS dostarczanego przez firmę AssecoJest to pierwsze wdrożenie systemu IC Pen w placówce medycznej, które wykorzystuje wszystkie komponenty rozwiązania do zbierania i przesyłania dokumentacji medycznej

Elektroniczne zgody pacjentów w HIS-ie

Wdrożone rozwiązanie w Śląskim Centrum Chorób Serca pozwala na automatyczną digitalizację dokumentacji medycznej zgodnie z normą ISO 10781 oraz automatycznym przesyłaniem jej do szpitalnego systemu informacyjnego (HIS). Korzystając z długopisów cyfrowych, ekranów dedykowanych do składania podpisów i skanerów dokumentów, Śląskie Centrum ma możliwość szybkiego tworzenia oraz przesyłania pełnej dokumentacji do systemu AMMS. Implementacja systemu IC Pen umożliwia natychmiastową digitalizację takich dokumentów, jak zgody pacjentów na zabieg, formularze, wywiady, ankiety czy zgody RODO. Konsekwencją wdrożenia systemu jest optymalizacja pracy personelu medycznego, który poświęca mniej czasu na zbieranie i przetwarzanie dokumentacji medycznej.

Wdrożenie systemu IC Pen

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb oraz zachodzących procesów związanych z tworzeniem oraz obiegiem dokumentacji medycznej w Śląskim Centrum Chorób Serca podjęto decyzję o zakupie systemu IC Pen. Wraz z nastaniem wakacji w Śląskim Centrum został uruchomiony system digitalizujący dokumentację medyczną wykorzystując do tego 39 długopisów cyfrowych, 21 ekranów dedykowanych do składania podpisów oraz 3 skanery dokumentów. Dzięki wykorzystaniu jednego systemu i jednej szynie integracyjnej z systemem Asseco Medical Management Solutions (AMMS) możliwe jest automatyczne przesyłanie dokumentów bezpośrednio do HIS-u, z którego korzysta placówka medyczna. 
Wdrożenie tak rozbudowanego rozwiązania umożliwia zbieranie zgód bezpośrednio przy łóżkach pacjentów (wykorzystując do tego długopisy cyfrowe – IC Pen),
w punktach rejestracji (korzystając z ekranów dedykowanych do składania podpisów
 – IC Stylus).
Ostatni element systemu, czyli IC Skaner umożliwia skanowanie dokumentów medycznych, a następnie ich autoryzację przy wykorzystaniu jednej z dostępnych metod (profil zaufany, podpis ZUS, podpis kwalifikowany, warstwa elektroniczna e-dowodu osobistego), a następnie przypisanie zeskanowanego dokumentu do rekordu pacjenta w systemie HIS.

Elektroniczne zgody pacjentów, a efekty implementacji

Elektroniczne zgody pacjentów usprawniły pracę w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wdrożenie ekranów dedykowanych do składania podpisów oraz długopisów cyfrowych pozwoliło zrezygnować z konieczności skanowania papierowych zgód pacjentów, które są tworzone każdego dnia w Śląskim Centrum. W efekcie praca personelu medycznego jest wydajniejsza dzięki automatycznej digitalizacji dokumentacji medycznej, która jest natychmiast dostępna w systemie HIS.  
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest pierwszą placówką medyczną w Polsce, która wykorzystuje wszystkie komponenty systemu IC Pen. Do tej pory takie placówki medyczne, jak Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, czy Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku decydowały się na wdrożenie jednego lub dwóch komponentów systemu IC Pen. Mamy nadzieję, że tak kompleksowe wdrożenie w Śląskim Centrum stanie się precedensem, który zapoczątkuje dobre praktyki w innych placówkach i pozwoli całościowo digitalizować dokumentację medyczną w placówkach medycznych.

Łukasz Mejza

Łukasz Mejza, będący Marketing Managerem, odpowiada za ogół działań związanych z promocją i marketingiem IC Solutions od 2020 roku. Wykorzystuje zdobyte doświadczenie do dzielenia się wiedzą dotyczącą wpływu technologii na strategię organizacji, jej rozwój, kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie przewagi rynkowej poprzez transformację cyfrową.