Behawioralny podpis biometryczny zapewni bezpieczeństwo transakcji. IC Solutions i NCBR podpisały umowę na dofinansowanie projektu B+R z Funduszy Europejskich.

Behawioralny podpis biometryczny zapewni bezpieczeństwo transakcji. IC Solutions i NCBR podpisały umowę na dofinansowanie projektu B+R z Funduszy Europejskich. Spółka IC Solutions oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę na dofinansowanie innowacyjnego systemu informatycznego, który w oparciu o weryfikację tożsamości na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego, zabezpieczy podpisywane umowy czy przeprowadzane transakcje. Projekt ten uzyskał […]

Patrycja Kogut 20 kwietnia, 2020

Behawioralny podpis biometryczny zapewni bezpieczeństwo transakcji.
IC Solutions i NCBR podpisały umowę na dofinansowanie projektu B+R z Funduszy Europejskich.

Spółka IC Solutions oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę na dofinansowanie innowacyjnego systemu informatycznego, który w oparciu o weryfikację tożsamości na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego, zabezpieczy podpisywane umowy czy przeprowadzane transakcje. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 milionów złotych w ramach konkursu Szybka Ścieżka, który NCBR realizuje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

– W czasach dynamicznie postępującej cyfryzacji społeczeństwa i procesów gospodarczych bezpieczeństwo cyfrowe nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki Funduszom Europejskim możemy wspierać projekty, które będą je zwiększać. Jednym z nich jest pomysł spółki IC Solutions, który w niedalekiej przyszłości może z sukcesem zaistnieć na globalnym rynku usług z zakresu cyberbezpieczeństwa – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Czym jest behawioralny podpis biometryczny? To nic innego jak standardowy podpis składany długopisem na kartce papieru. Każdy dorosły człowiek, posiadający wyrobiony podpis odręczny, ma ustandaryzowany podpis biometryczny o cechach grafologicznych. Obecnie badanie tego typu podpisu możliwe jest wyłącznie przez grafologów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i narzędzia pozwalające na analizę czy dany podpis posiada cechy standardowe dla danej osoby i na tej podstawie stwierdzić, czy to faktycznie ona złożyła podpis pod dokumentem.

Nie ma obecnie metod pozwalających badać w taki sam sposób podpisów składanych na ekranach, np. na tabletach, czy telefonach. Tym samym tzw. podpisy „tabletowe” nie mają obecnie wartości prawnej równoważnej podpisom tradycyjnym, złożonym odręcznie. Co więcej, nie ma obecnie systemów, posiadających możliwość automatycznej weryfikacji tożsamości danej osoby na podstawie podpisu.

– W ramach projektu, którego realizację właśnie rozpoczynamy, chcemy zbudować system IC Sign, służący do automatycznej weryfikacji tożsamości osoby składającej podpis na podstawie jej podpisu biometrycznego. Gdy dana osoba podpisze dokument długopisem cyfrowym na kartce papieru lub stylusem na ekranie, system automatycznie zweryfikuje złożony w danej chwili podpis z uśrednionym wzorem podpisu biometrycznego tej osoby. Jeśli uzyska zgodność cech biometrycznych, tożsamość zostanie potwierdzona jednoznacznie, jeśli nie – będzie to podstawa do stwierdzenia próby oszustwa – wyjaśnia Patrycja Kogut, dyrektor ds. finansów i administracji w spółce IC Solutions. – W ramach projektu planujemy dogłębnie przebadać każdy z typów podpisu biometrycznego – zarówno składany odręcznie długopisem na kartce papieru, jak i stylusem na ekranie urządzenia i porównać je ze sobą tak, by ustalić czy istnieją nieoczywiste na ten moment powiązania pozwalające na podstawie biometrycznego podpisu składanego na ekranie jednoznacznie potwierdzić kto złożył ten podpis. W przypadku powodzenia badań będzie to przełom w obszarze biometrii podpisu i metod podpisywania dokumentów.

Automatyzacja procesów w oparciu o bezpieczeństwo
System IC Sign, który ma powstać w wyniku realizacji projektu, jest odpowiedzią na potrzebę rynku, o której wielokrotnie wspominali klienci firmy, korzystający z wcześniej opracowanego przez IC Solutions systemu IC Pen, służącego do cyfryzacji dokumentów papierowych. Rynek dąży bowiem do jak największej automatyzacji procesów, jednocześnie chcąc zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa. System IC Sign ma na celu automatyczne weryfikowanie tożsamości danej osoby na podstawie biometrii podpisu. Tym samym firma dąży do poszerzenia oferty o zwiększenie bezpieczeństwa transakcji poprzez jednoznaczną biometryczną weryfikację tożsamości, która będzie w pełni automatyczna.

– System przede wszystkim ma na celu podniesienie bezpieczeństwa transakcji, np. zawieranych umów kredytowych. Podszycie się pod daną osobę nie będzie możliwe, jeśli formą weryfikacji tożsamości będzie podpis biometryczny. Z drugiej strony system przyspieszy szereg innych procesów. Unikatowość systemu oparta jest o różne formy podpisów biometrycznych i możliwość ich wzajemnej weryfikacji. Nie ma bowiem obecnie na rynku żadnych pozytywnych doniesień naukowych na temat wartości prawnej i dowodowej podpisu biometrycznego składanego na ekranach – dodaje Patrycja Kogut.

System będzie możliwy do zastosowania w każdym miejscu, gdzie zawiera się umowy czy podpisuje inne ważne dokumenty. Spółka notuje już zainteresowanie wdrożeniem systemu w firmach z branż finansowej, energetycznej i medycznej. Patrycja Kogut przyznaje, że bez wsparcia z Funduszy Europejskich realizacja projektu nie byłaby możliwa – Wsparcie, jakie uzyskaliśmy z NCBR pozwoli nam na przeprowadzenie bardzo kosztownych prac badawczych. Samodzielne finansowanie tak dużego i złożonego projektu na ten moment byłoby niemożliwe z bardzo prostego powodu – finansujemy się z prowadzonej sprzedaży i nowych wdrożeń u klientów, dlatego dotąd koncentrowaliśmy siły naszej organizacji na nowych wdrożeniach. Mamy natomiast możliwość wyodrębnienia zespołu B+R, który skupi się na zaplanowanych pracach. Przeprowadzenie badań i opracowanie nowego rozwiązania otworzy nam nowe obszary rynku i z pewnością przełoży na znaczne zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie wzrost spółki.

Szybka Ścieżka do rozwoju
Przedsiębiorstwa, które chciałyby zwiększyć swoją konkurencyjność w oparciu o innowacyjne projekty, mają jeszcze na to szansę – w aktualnej edycji horyzontalnego konkursu Szybka Ścieżka wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów można składać do 18 czerwca br. Konkurs cechuje przede wszystkim brak ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

– Utrudnienia życia gospodarczego, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej nie odbierają przedsiębiorcom szans na granty. Opracowaliśmy procedury, które pozwalają bez zakłóceń zarówno przeprowadzać konkursy, jak i kontrolować realizację projektów – zachęca do aplikowania Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – W zakresie prowadzenia konkursów, wnioski, tak jak dotąd, składa się drogą elektroniczną. Nowością jest możliwość przeprowadzenia zdalnego panelu eksperckiego za pomocą wideokonferencji.

Patrycja Kogut

Patrycja Kogut, będąca Dyrektorem ds. Finansów i Administracji, może pochwalić się jednym z najdłuższych staży pracy w IC Solutions, który rozpoczął się w 2015 roku. Na co dzień odpowiada za bieżącą realizację zobowiązań wobec klientów i partnerów IC Solutions. W wolnych chwilach oddaje się pracy w własnym ogrodzie oraz rękodziełu.