Technologia

W erze cyfrowej transformacji, gdzie tempo zmian definiuje przetrwanie na rynku, elektroniczna dokumentacja w firmie nie jest już tylko udogodnieniem – staje się niezbędnym elementem zapewniającym dynamiczny rozwój i

Czym firmy powinny się kierować, opracowując proces cyfryzacji na najbliższe lata? W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zachować rolę innowatora i lidera na swoim rynku, gdy warunki funkcjonowania stale się zmieniają? Jak organizacje mogą realizować swoje plany działania

W obliczu wejścia w życie regulacji eIDAS 2.0 przez Ministerstwo Cyfryzacji kluczowe staje się zrozumienie i adaptacja podpisu elektronicznego, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki obywatele europejscy będą korzystać z usług publicznych i prywatnych - od kont bankowych

Firma paperless, w dużym uproszczeniu, to organizacja, która nie wykorzystuje lub ogranicza do minimum użycie papierowej dokumentacji. Prowadzenie biznesu bez papieru w dzisiejszych czasach jest dość proste i, biorąc pod uwagę również koszty, ekonomicznie uzasadnione. Przemawia za

Podpis na tablecie, który jest ważny prawnie, pozwala zrezygnować z tysięcy dokumentów w postaci papierowej i nie wymaga późniejszego skanowania oraz przechowywania w segregatorach. Cyfrowy podpis jest rozwiązaniem w zasięgu niemalże każdej organizacji, która chce ograniczyć papierowy

Tomasz Łakota 17 stycznia, 2022 0 Comments

Bez względu na stopień ucyfrowienia dokumentacji w placówce medycznej własnoręczny podpis złożony przez pacjenta wciąż pozostaje jedyną i ważną prawnie formą wyrażenia zgody na leczenie lub odmowa hospitalizacji, zgód RODO czy zgód na wykonanie procedur medycznych. Takie

Łukasz Mejza 15 września, 2021 0 Comments

Spis treści Szklanka do połowy pusta/pełna Digitalizacja biznesu (nie) jest potrzebna Większa świadomość przedsiębiorstw Dostępność rozwiązań Finansowanie Wiedza i kompetencje pracowników Prognoza na przyszłość Szklanka do połowy pusta/pełna Digitalizacja biznesu otwiera wiele drzwi do rozwoju, kreuje nowe

Cyfrowy obieg dokumentów daje dużo korzyści, o których pisaliśmy już w tekście Digitalizacja dokumentów. 5 powodów by digitalizować dokumenty w biznesie. Jednak najłatwiej zobrazować sobie zysk z wprowadzenia cyfryzacji na przykładach innych przedsiębiorstw. Poznaj 6 case study organizacji, które funkcjonują i odnoszą sukcesy na polskim rynku, a problemy, z

Digitalizacja biznesu jako kierunek rozwoju biznesu jest ważnym aspektem strategii każdego przedsiębiorstwa. Pomimo dostępności wielu rozwiązań, które można stosunkowo łatwo zaimplementować do organizacji, ważnym jest odpowiednie przygotowanie do tego procesu. Poniżej zebraliśmy 5 istotnych elementów mających wpływ

  • 1
  • 2