Podpis elektroniczny w izbie przyjęć

Łatwe w użyciu, wytrzymałe i dostosowane do realiów izby przyjęć. Takie są ekrany Wacom, które ułatwiają digitalizację dokumentacji i zbierania podpisów elektronicznych pacjentów.

Tomasz Łakota 9 maja, 2022

Podpis elektroniczny jest ważnym elementem, który wpływa na usprawnienie procedur związanych z przejęciem pacjentów. Wdrażając dokumentację medyczną w postaci elektronicznej można efektywniej zarządzać dokumentacją, która jest tworzona od razu w postaci cyfrowej. Ponadto cyfrowy dokument jest tańszy w wytworzeniu i zarządzaniu nim w porównaniu do wersji tradycyjnej – papierowej. Jeśli uwzględnimy przy tym ilość dokumentów, które są wypełniane przez pacjentów w izbie przyjęć przez to łatwo można sobie wyobrazić skalę oszczędności. Kwestionariusze, zgody RODO i zgody na leczenie, formularze, depozyty – wszystkie te dokumenty mogą być efektywnie digitalizowane z zachowaniem ich ważności prawnej.

Elektroniczny dokument jest ważny prawnie

Odpowiednie normy prawne regulujące kwestię dokumentacji medycznej (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia z 2020 roku) dopuszczają możliwość tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Daje to możliwość wypełniania przez pacjentów i personel placówek medycznych dokumentów elektronicznych z zachowaniem ich ważności. System IC Pen umożliwia digitalizację dokumentacji medycznej wykorzystując do tego:

– Długopisy cyfrowe,

– Tablety mobilne,

– Ekrany Wacom.

Złożony podpis elektroniczny za pośrednictwem, któregoś z wyżej wymienionych urządzeń zawiera cechy behawioralne własnoręcznego podpisu pacjenta, które sprawiają, że złożony podpis jest ważny i unikatowy. Powstały w ten sposób dokument może być przesłany automatycznie do systemu dziedzinowego, z którego korzystają szpitale (systemy HIS).

Co zamiast papieru?

System IC Pen umożliwia tworzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wykorzystując do tego wspomniane już tablety oraz ekrany Wacom. Spośród wymienionych urządzeń, najlepszym rozwiązaniem dostosowanym do wyjątkowych potrzeb izb przyjęć wydają się być ekrany Wacom do tworzenia i wypełniania dokumentów. Przemawia za tym kilka czynników:

Wygoda użytkowania – rekomendowane przez IC Solutions ekrany mają rozdzielczość co najmniej 10,6 cala. Taki rozmiar ułatwia swobodne wypełnienie dokumentu oraz co ważne pozwala zaprezentować kontekst składanego podpis. Mówiąc prościej ekran Wacom jest na tyle duży, że pacjent widzi jaki dokument podpisuje i na co się zgadza. W kontekście wygody warto wspomnieć o możliwości ustawienia ekrany zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej.
Sama obsługa ekranu jest niezwykle prosta i przypomina obsługę zwykłego tabletu przy pomocy rysiku. Wybierając ekran Wacom DTK1660EK0B ekran jest na tyle duży, że pozwala wyświetlić dokument w formacie A4 w skali 1:1 co jest niezwykle wygodne dla pacjentów. Ponadto Wacom z funkcją dotykowego ekranu pozwala na powiększenie wyświetlanego dokumentu co jest istotne dla osób słabowidzących i niedowidzących.

Trwałość użytkowania – spośród wszystkich typów urządzeń współpracujących z systemem IC Pen za najbardziej trwałe należy uznać ekrany Wacom. Przemawia za tym: wytrzymały rysik (zastosowano technologię pasywną – bezbateryjny) do pisania po ekranie, zabezpieczony estetyczną mikrolinką, przymocowaną na stałe do obudowy ekranu, mocna tylna podpora ekranu umożliwiająca dowolny sposób ustawienia ekranu (w pionie lub poziomie) i możliwość zamontowania linki kensington chroniącą samo urządzenia przed kradzieżą. Dużym atutem digitalizacji dokumentów przy pomocy ekranów Wacom jest brak konieczności ładowania urządzeń, gdyż nie posiadają baterii i są zasilane z sieci. Urządzenie w sposób stały połączone jest z komputerem użytkownika poprzez przewód HDMI i USB. Brak mobilności tego typu urządzenia w wielu sytuacjach byłby wadą, jednak w przypadku cyfryzacji dokumentacji w izbie przyjęć czy rejestracji kompensowany jest stabilnością i niezawodnością działania. Producent udziela standardowo 3-letniego okresu gwarancji.

Optymalizacja pracy punku rejestracji

Cyfrowy dokument i podpis elektroniczny to nie jedyne korzyści wynikające z wdrożenia systemu IC Pen w izbie przyjęć. Personel obsługujący pacjentów ma możliwość podglądu dokumentu, który właśnie jest wypełniany i podpisywany przez pacjenta. Funkcja ta pozwala wskazać pacjentowi ewentualne braki w wypełnianym dokumencie lub korektę wypełnionego dokumentu Dzięki temu jeszcze przed przesłaniem dokumentu do systemu HIS można zweryfikować, czy został on poprawienie wypełniony i podpisany.
Digitalizacja wszelkich zgód i formularzy poprawia również pracę personelu izby przyjęć poprzez eliminację wszelkich czynności związanych ze skanowaniem dokumentacji, jej kompletowaniem, a długookresowo eliminujemy wszelkie koszty związane z archiwizacją tradycyjnych dokumentów papierowych.

Najlepsze rozwiązanie dla izby przyjęć

Podpis elektroniczny pacjenta na elektronicznym dokumencie może być pozyskany za pośrednictwem różnych urządzeń. Jednak biorąc pod uwagę specjalne warunki pracy w izbie przyjęć, ilość obsługiwanych pacjentów oraz tworzonej dokumentacji, warto wybrać jeden z trzech modli ekranów Wacom.

Ekran Wacom DTU-1141B jest idealnym rozwiązaniem do digitalizacji dokumentów w punktach recepcyjnych i innych miejscach, gdzie dokumenty są wypełniane stacjonarnie. Ekran dedykowany do zbierania podpisów poprzez połączenie przewodowe wyświetla na matrycy LCD 10,6 cala dokument w formie elektronicznej. Dołączony do ekranu rysik ułatwia wypełnianie oraz poruszanie się po dokumencie. Ekrany Wacom są wyposażone w zintegrowaną podstawkę umożliwiającą zmianę kąta pochylenia urządzenia (urządzenie może pracować w pionie lub poziomie).

Ekran DTH-1152 jest jednym z najwygodniejszym urządzeniem z rodziny Wacom. Ekran LCD (10.1 cala) w połączeniu z funkcją Multi-Touch pozwala na intuicyjną nawigację po wyświetlanym dokumencie za pomocą palców. Naturalna łatwość powiększania wyświetlanego dokumentu i jego swobodne “przewijanie” w znakomity sposób ułatwia pracę z dokumentem. Podobnie jak model DTU-1141B posiada wbudowane podstawki umożliwiający pracę zarówno w pionie, jak i poziomie. Tak jak pozostałe modele mamy możliwość instalacji uchwytu VESA, dla którego producent przewidział fabryczne miejsca mocowania.

Ekran Wacom DTK1660EK0B daje możliwość swobodnego wypełniania dokumentów na dużym ekranie 15,6 cala Full HD. Nowoczesne rozwiązanie zastosowane w modelu DTK1660EK0B sprawia, że współpracujący z nim rysik jest w stanie przechwycić 8192 poziomów nacisku podczas składania podpisu. Jest to kluczowe dla zapewnienia ważności prawnej złożonego podpisu (zebrania cech biometrycznych). Rozmiar ekranu DTK1660EK0B daje możliwość wyświetlenia dokumentu A4 w skali 1:1 co znakomicie poprawia czytelność wyświetlanych dokumentów bez konieczności dodatkowego powiększania. Ponadto 15,6 calowy Wacom podobnie, jak inne urządzenia tej marki pozwala na pracę w orientacji pionowej jak i poziomej.

Wacom DTK1660EK0B

Podsumowanie

Podpis elektroniczny w izbie przyjęć dzięki technologii IC Pen może usprawnić obsługę pacjentów i zoptymalizować proces tworzenia oraz zarządzania dokumentacją medyczną. Brak konieczności drukowania dokumentacji, jej papierowego obiegu oraz i przechowywania jest całkowicie wyeliminowany. Cyfryzacja zgód pacjentów z pomocą ekranów Wacom jest efektywna, generuje oszczędności i pozwala na natychmiastowy dostęp do stworzonej e-dokumentacji za sprawą integracji z wiodącymi dostawcami systemów HIS w Polsce. Więcej informacji o wykorzystaniu systemu IC Pen w procesie digitalizacji dokumentacji znajdziesz na stronie icpen.pl/medycyna.

Tomasz Łakota

Tomasz Łakota od 2019 roku związany z IC Solutions. Obecnie Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przede wszystkim placówki medyczne w Polsce wschodniej oraz południowej. Z pasją pomaga szpitalom digitalizować dokumentację medyczną, w tym zgody pacjentów, oraz inicjuje tworzenie cyfrowych archiwów. Entuzjasta nowych technologii, a jednocześnie pragmatyk z głębokim zrozumieniem ich praktycznego zastosowania.