Podpisywanie dokumentacji medycznej z Comarch Optimed NXT

Digitalizacja zgód pacjentów jest efektywna nie tylko w dużych szpitalach. Przykład dwóch wdrożeń zrealizowanych wspólnie z Comarch Healthcare dowodzi, że mniejsze placówki również mogą sprawnie cyfryzować zgody pacjentów.

Piotr Kuczewski 4 października, 2023

Podpisywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest rozwiązaniem wykorzystywanym zarówno przez duże, jak i mniejsze placówki medyczne. Przykładem tych pierwszych może być Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie czy Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach. System IC Pen doskonale sprawdza się również w mniejszych placówkach medycznych, czego przykładem jest:
– Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie,
– Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
– Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Rozwiązanie IC Pen wykorzystując integrację z najpopularniejszymi systemami HIS. Zapewnia digitalizację dokumentacji wymagającej podpisu pacjenta w większości szpitali i przychodni w Polsce. Następstwem tego jest ogromna popularyzacja tej technologii i rzeczywisty wysoki wskaźnik użytkowania w placówkach medycznych rozsianych po wszystkich częściach kraju.

Spis treści

Jedna szyna integracyjna z HIS

Wdrożenie technologii służącej do digitalizacji dokumentacji medycznej wymaga indywidualnego podejścia do każdego z projektów, a w szczególności:
– Przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego,
– Opracowania dedykowanych wzorów dokumentacji,
– Wdrożenia dostosowanych urządzeń do digitalizacji dokumentacji.

Efektem realizacji wszystkich powyższych punktów jest sprawne, dopasowane do potrzeb, a przede wszystkim działające wdrożenie systemu, który skutecznie eliminuje konieczność wykorzystania papierowej dokumentacji w procesie pozyskiwania zgód pacjentów.
Możliwość użytkowania przez pacjentów i personel szpitala takich urządzeń, jak: długopisy cyfrowe, tablety oraz ekrany pacjenta jest konsekwencją stworzenia szyny integracyjnej. Rozwiązania IT zapewniają swobodną komunikację oraz przesyłanie dokumentów do urządzeń, przy pomocy których pacjenci składają swój podpis, a po wypełnieniu trafiają do rekordu pacjenta w systemie HIS.

Opracowana Integracja z Comarch Optimed NXT stwarza możliwość digitalizacji dokumentacji medycznej przy użyciu zróżnicowanych urządzeń. Dowolność ich wyboru podczas opracowywania wdrożenia dla konkretnej placówki medycznej pozwala na:
– Ważną prawnie digitalizację dokumentacji,
– Dopasowanie do różnych warunków technologicznych występujących w placówkach,
– Uniknięcie barier użytkowania systemu przez pacjentów i personelu szpitala / przychodni.

Co ważne, wykorzystanie jednej szyny integracyjnej stwarza warunki do wdrożenia różnych typów urządzeń, które funkcjonować będą w całej placówce. Ponadto cała tworzona dokumentacja w postaci elektronicznej jest przesyłana do systemu HIS (Comarch Optimed NXT ) automatyzując w ten sposób wiele procesów związanych z obiegiem i udostępnianiem dokumentacji medycznej w obrębie placówki.

Nie tylko izba przyjęć

Podpisywanie dokumentacji medycznej przez pacjentów nie ogranicza się jedynie do Izby Przyjęć, dlatego też wdrożenie systemu IC Pen pozwala uwzględnić różne warunki i sytuacje, w których dokumenty mają być podpisane przez pacjenta w sposób ważny prawnie. Potwierdzeniem tych słów może być implementacja systemu IC Pen w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Szpital, który wykorzystuje system Optimed NXT wdrożył 40 długopisów cyfrowych, które mogą być wykorzystywane na 123 stanowiskach zainstalowanych w 29 lokalizacjach na terenie szpitala. W rezultacie stwarza to możliwość elastycznej digitalizacji dokumentacji w miejscach, gdzie rozwiązanie to jest najbardziej potrzebne w danym momencie. Wdrożenie długopisów cyfrowych umożliwia zachowanie niemalże identycznego sposobu pozyskiwania zgód jak w przypadku tradycyjnej, papierowej procedury. Dzięki zminiaturyzowanej technologii ukrytej wewnątrz długopisów pacjent wypełnia papierowy formularz z naniesionym mikrodrukiem, a kamera i czujnik znajdujące się wewnątrz urządzenia – tworzą cyfrowy odpowiednik dokumentu.

Innym przykładem wdrożenia podpisów elektronicznych w oparciu o integrację z systemem Comarch może być szpital w Skarżysku-Kamiennej. Placówka w tym roku wdrożyła: 26 ekranów pacjenta, pozwalających na digitalizację dokumentów w takich miejscach, jak: punkty rejestracji, SOR czy poradnie. Ponadto uruchomiono 3 stanowiska wykorzystujące długopisy cyfrowe służące do pozyskiwania cyfrowych zgód pacjenta, które są używane na bloku operacyjnym i szpitalnych oddziałach.

Podsumowanie

Zarówno szpital w Starachowicach, jak i szpital znajdujący się w Skarżysku-Kamiennej są przykładami tego, jak podpisywanie dokumentacji medycznej przy pomocy technologii IC Pen można w łatwy sposób zautomatyzować. Proste w użyciu urządzenia oraz integracja z systemem dziedzinowym sprawia, że wdrożenie technologii, jak i jej użytkowanie nie sprawia trudności w codziennym życiu szpitala. Przytoczone przykłady są również świetnym dowodem na to, że cyfryzacja dokumentacji jest efektywna i przydatna nie tylko w dużych placówkach medycznych, ale także na poziomie szpitali powiatowych.

Piotr Kuczewski

Piotr Kuczewski w 2022 roku rozpoczął pracę w IC Solutions, gdzie wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w pracy ze szpitalami oraz mniejszymi placówkami medycznymi jak Regionalny Dyrektor Sprzedaży. Jest zwolennikiem pragmatycznego podejścia do nowych technologii. W czasie wolnym oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką jest wędkarstwo.