Digitalizacja dokumentacji medycznej – relacja z warsztatów

Digitalizacja dokumentacji medycznej dzięki licznym wdrożeniom i organizowanym warsztatom nabiera rozpędu w mazowieckich szpitalach.

Tomasz Łakota 6 września, 2023

Digitalizacja dokumentacji medycznej w mazowieckich szpitalach rozwija się niezwykle dynamicznie. W chwili obecnej jest to województwo, na terenie którego funkcjonuje największa liczba placówek medycznych, wykorzystujących technologię IC Pen. Za pomocą długopisów cyfrowych, tabletów oraz ekranów pacjenta digitalizowane są zgody oraz oświadczenia woli między innymi w takich szpitalach, jak:

– Mazowiecki Specjalistyczny Szpital w Radomiu,
– Mazowiecki Szpitale Wojewódzki w Drewnicy,
– Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym,
– Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie,
– Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
– Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach,
– Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie,
– Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
– Instytut Matki i dziecka w Warszawie,
– Centrum Medyczne Żelazna, Warszawie.

Spis treści

Transfer wiedzy i doświadczenia

W dniach 24-25 sierpnia mieliśmy przyjemność być organizatorem warsztatów dla przedstawicieli placówek medycznych. Ich celem było przekazanie rzeczowej wiedzy dotyczącej rozwoju systemu wprowadzonych zmian oraz udogodnień, które są odpowiedzią na sugestie zgłaszane przez placówki medyczne korzystające już z IC Pen.
Wydarzenie to było także okazją do prezentacji najnowszej wersji systemu IC Pen, która została wzbogacona o nowe funkcjonalności (ważne m.in. dla szpitalnych administratorów systemu) ważne dla użytkowników (np. podgląd poprawności wypełnianego dokumentu przez pacjenta w czasie rzeczywistym).
W trakcie dwudniowych warsztatów zorganizowano także indywidualne konsultacje, podczas których przedstawiciele szpitali mogli omówić najważniejsze kwestie w kontekście aktualizacji systemu, jak i jego rozwoju o nowe moduły i stanowiska.

Digitalizacja dokumentacji w skali całego szpitala

W kontekście cyfryzacji dokumentacji medycznej warto pamiętać, że problemem są nie tylko dokumenty wypełniane i podpisywane przez pacjentów w punktach rejestracji czy w punktach przyjęć do szpitala, ale również “Świadome Zgody Pacjenta” na: leczenie, przeprowadzenie zabiegów lub wykonanie badań inwazyjnych. Z tego względu, w trakcie trwających warsztatów przedstawiliśmy schemat wykorzystania systemu IC Pen i możliwych do wykorzystania różnych urządzeń dopasowanych do indywidualnych procesów tworzenia dokumentów w poszczególnych punktach szpitala. To działanie pozwoliło nam na omówienie pełnego spektrum możliwości, jakie daje nasze rozwiązanie współpracującym z nami placówkom medycznym. Tym samym wskazane zostały dodatkowe profity, jakie mogą być osiągnięte bez konieczności wdrażania kolejnych systemów IT.

Ucyfrowienie dokumentacji medycznej w szpitalu

Digitalizacja zgód i oświadczeń woli pacjentów to nie jedyne wyzwania, z jakimi zmagają się szpitale w kontekście papierowej dokumentacji. Za dużą trudność należy postrzegać również ucyfrowienie wewnętrznej oraz zewnętrznej dokumentacji medycznej w tradycyjnej formie papierowej. Formuła spotkania pozwoliła na odniesienie się również do tych kwestii, poprzez prezentację modułu IC Skaner . Rozwiązanie to pozwala skanować papierową dokumentację medyczną, z którą pacjent zgłasza się do placówki. Za sprawą szyny integracyjnej obecnej w szpitalach korzystających z systemu IC Pen – możliwe jest sprawne zeskanowanie tej dokumentacji, a następnie podpisanie w sposób cyfrowy i przesłanie jej do rekordu pacjenta w systemie dziedzinowym szpitala (do systemu HIS np. Asseco Medical Management Solutions, CGM CLININET HIS ,Comarch Optimed NXT czy Eskulap dostarczany przez Nexus Polska).

Digitalizacja papierowego archiwum

Wspomniany moduł IC Skaner stwarza możliwość ucyfrowienia także papierowego archiwum, co w efekcie oznacza znaczne zmniejszenie ilości powierzchni przeznaczonej na przechowywanie dokumentacji podlegającej obowiązkowi archiwizacji. Ponadto, zdigitalizowana dokumentacja jest łatwiejsza w zarządzaniu, udostępnianiu oraz brakowaniu po spełnieniu ustawowego obowiązku przechowywania. W ostatecznym rozrachunku zastąpienie papierowej dokumentacji podlegającej archiwizacji postacią elektroniczną przy pomocy rozwiązania IC Skaner oznacza mierzalne korzyści dla każdej placówki medycznej, zmagającej się z obowiązkiem przechowywania papierowej dokumentacji.

Digitalizacja dokumentacji medycznej ponad podziałami technologicznymi

Tegoroczne warsztaty były również świetną okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz poglądów między placówkami medycznymi, dostawcami systemów HIS na polskim rynku medycznym i IC Solutions. Praktyczna formuła wydarzenia w połączeniu z kameralną atmosferą pozwoliła na pochylenie się nad rozwiązaniami paperless i zacieśnienie współpracy między placówkami medycznymi, a dostawcami rozwiązań IT. Mamy głęboką nadzieję, że kolejne tego typu spotkania ułatwią proces transformacji cyfrowej szpitali oraz dużych centrów medycznych, a to przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy placówkami systemu opieki zdrowotnej, a przedsiębiorstwami IT. Jesteśmy przekonani, że digitalizacja dokumentacji medycznej przy wykorzystaniu systemu IC Pen pomaga placówką medycznym osiągnąć pełny poziom transformacji cyfrowej.

Tomasz Łakota

Tomasz Łakota od 2019 roku związany z IC Solutions. Obecnie Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przede wszystkim placówki medyczne w Polsce wschodniej oraz południowej. Z pasją pomaga szpitalom digitalizować dokumentację medyczną, w tym zgody pacjentów, oraz inicjuje tworzenie cyfrowych archiwów. Entuzjasta nowych technologii, a jednocześnie pragmatyk z głębokim zrozumieniem ich praktycznego zastosowania.