Podpisywanie dokumentacji medycznej z Comarch Optimed NXT

Dzięki podpisowi elektronicznemu, pacjent może szybko i wygodnie podpisać wszystkie niezbędne dokumenty, a personel medyczny ma natychmiastowy dostęp do nich. Przekonali się o tym uczestnicy VI Forum Innowacji Medycznych, organizowanego przez Comarch Healthcare.

Piotr Kuczewski 19 września, 2023

Podpisywanie dokumentacji medycznej przez placówki korzystające z Comarch Optimed NXT  jest jednym ze sposobów na ucyfrowienie szpitala.
System IC Pen, wykorzystując szynę integracyjną z Comarch Optimed NXT pozwala pacjentom w wygodny sposób wypełnić oraz podpisywać dokumentację, która trafia do repozytorium. Proces ten usprawnia obsługę pacjentów, skraca czas, jaki jest potrzebny na wprowadzenie dokumentacji do systemu HIS oraz redukuje koszty. Mogli się o tym przekonać dyrektorzy i prezesi szpitali, którzy byli obecni na VI Forum Innowacji Medycznych, które odbyło się w dniach 11-12 września bieżącego roku w Sopocie.

Spis treści

Połączenie dwóch światów

Zwykle wydarzenia branżowe można podzielić na dwie kategorie – teoretyczną, w czasie której odbywają się prelekcje, prezentacje czy też debaty z udziałem publiczności. Drugą z nich są warsztaty, podczas których nacisk jest kładziony na kwestie praktyczne, a formuła spotkania jest podobna do stacjonarnych szkoleń. Trwające 2 dni Forum organizowane przez Comarch Healthcare jest najlepszym dowodem na to, że te 2 światy można połączyć w jedno wydarzenie. Ogromna w tym zasługa organizatorów, którzy dla ponad 200 uczestników reprezentujących placówki medyczne zadbali o każdy szczegół, przeprowadzając niezwykle merytoryczne prelekcje i wystąpienia.
W drugim dniu forum nie zabrakło również części praktyczno – warsztatowej, do której swoją cegiełkę dołożyło również IC Solutions. To właśnie połączenie inspiracji i wiedzy z praktycznymi zajęciami jest najlepszym sposobem na adaptację nowych technologii w szpitalach.

Podpisywanie dokumentacji medycznej z Comarch Healthcare

Możliwość uczestnictwa w takich wydarzeniach jak Forum Innowacji Medycznych jest doskonałą okazją, by uczestnicy mogli przekonać się, jak w praktyce wygląda digitalizacja dokumentacji medycznej przy pomocy systemu IC Pen.
Fizyczna obecność daje realną okazję do styczności z technologią, którą z powodzeniem wykorzystują już takie placówki medyczne, jak np.:

– Białostockie Centrum Onkologii,
– Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
– Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
– Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Wśród placówek medycznych, które posiadają system Comarch Optimed NXT i wykorzystują system IC Pen do digitalizacji dokumentacji medycznej przy pomocy własnoręcznego podpisu biometrycznego należy wspomnieć o:

– Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie,
– Szpitalu w Pucku,
– ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
– PZOZ w Starachowicach.

Każdy z tych szpitali wykorzystuje szynę integracyjną, pozwalającą na sprawne przesyłanie dokumentacji wymagającej własnoręcznego podpisu pacjenta do systemu HIS. W efekcie przesyłanie dokumentacji jest sprawniejsze, czas obsługi pacjentów został skrócony oraz zredukowano ilość papierowej dokumentacji podlegającej obowiązkowej, papierowej archiwizacji.

Ile wart jest podpis elektroniczny?

Uczestnictwo w tak dużym wydarzeniu stwarza doskonałą okazję do wymiany spostrzeżeń oraz poznania wątpliwości, jakie może rodzić adaptacja nowego systemu w placówce medycznej, dlatego też dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko zostały przygotowane materiały zawierające informacje o:

– Sposobie działania systemu IC Pen,
– Dobrych praktykach placówek medycznych, wykorzystujących podpis elektroniczny,
– Case study różnych placówek medycznych, które digitalizują dokumentację wymagającą pisemnej zgody pacjentów przy pomocy systemu IC Pen.

Nie zabrakło również pytań o kwestie finansowe oraz zasadność wdrożenia podpisu elektronicznego w procesie tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Bazując na zrealizowanych wdrożeniach systemu do podpisywania dokumentacji medycznej przy pomocy własnoręcznego podpisu elektronicznego, mogliśmy podzielić się doświadczeniami oraz wnioskami wynikającymi ze zrealizowanych projektów wdrożeniowych. W trakcie wielu rozmów wskazaliśmy inne, często pomijane lub niedostrzegane koszty, które występują w momencie tworzenia papierowej dokumentacji medycznej.
Podczas zakulisowych rozmów przedstawiliśmy szereg przykładów oraz danych, które pomogły nam uzasadnić, że system IC Pen znakomicie sprawdza się nie tylko na Izbie Przyjęć czy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Co więcej dowiedliśmy, że ucyfrowienie zgód i oświadczeń woli pacjentów to generuje szereg innych oszczędności, niż tylko mniejsze zużycie papieru i tuszu do drukarki.

Podsumowanie

Podpisywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest rozwiązaniem, które zyskuje na co raz większej popularności wśród placówek medycznych. Ogromna łatwość użytkowania tej technologii zarówno przez pacjentów, jak i personel szpitala sprawia, że wykorzystanie systemu IC Pen nie stwarza praktycznie żadnych barier dla użytkowników. Ważny jest również fakt, iż konkretne korzyści wynikające z adaptacji systemu do tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej sprawiają, że takie wydarzenie jak w Forum Innowacji Medycznych przyczynia się do popularyzacji technologii i budowania większej świadomości korzyści jakie daje digitalizacja dokumentacji.
Mamy głęboką nadzieję, że współpraca z Comarch Healthcare przyniesie jeszcze więcej korzyści dla placówek medycznych, które chcą podążać ścieżką digitalizacji oraz zredukować zbędną ilość papierowej dokumentacji medycznej.

Piotr Kuczewski

Piotr Kuczewski w 2022 roku rozpoczął pracę w IC Solutions, gdzie wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w pracy ze szpitalami oraz mniejszymi placówkami medycznymi jak Regionalny Dyrektor Sprzedaży. Jest zwolennikiem pragmatycznego podejścia do nowych technologii. W czasie wolnym oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką jest wędkarstwo.