Tradycyjna dokumentacja w produkcji to przeszłość? IC Pen angażuje się w digitalizację dokumentacji w branży produkcyjnej

Jeśli można działać sprawnie, a przy tym redukować koszty, to po co trzymać się papierowej dokumentacji? IC Solution nawiązało współpracę z Grasta, by efektywnie zredukować dokumentację papierową w procesach produkcyjnych.

Dominika Wiśniewska 26 czerwca, 2023

Ogrom możliwości

Nawiązanie współpracy pomiędzy IC Solutions i Grasta jest najlepszym dowodem na to, że digitalizacja przy pomocy systemu IC Pen znajduje zastosowanie również poza rynkiem medycznym. Modułowy charakter opracowanej technologii służącej do digitalizacji dokumentacji wraz z podpisami elektronicznymi doskonale sprawdza się w zróżnicowanych warunkach.
W zależności od potrzeb i okoliczności, w których jest tworzona dokumentacja mogą być do tego celu wykorzystane 3 różne typy urządzeń:
długopisy cyfrowe
tablety 
– ekrany do podpisu.
Sposobność digitalizacji dokumentacji z zachowaniem jej ważności prawnej, w połączeniu z funkcjonalnościami oferowanymi przez system ERP dostarczanym przez Grasta, stwarza ogrom możliwości. Efektem nawiązanej współpracy jest możliwość digitalizowania dokumentów przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Dokumenty są związane m.in. z:
– planowaniem produkcji
– tworzeniem protokołów kontroli jakości produkcji
– planowaniem stanów magazynowych

Produkcja a paperless. Gdzie digitalizacja dokumentacji może okazać się efektywna?

Idea bycia organizacją paperless jest słuszna i wiąże się z takimi korzyściami jak:

– mniejsze koszty
– oszczędność czasu
– usprawnienie procesów związanych z dokumentacją
– redukcja śladu węglowego
– lepsze zarządzanie dokumentacją
– poprawa bezpieczeństwa dokumentacji

Ze względów prawnych (ważność digitalizowanych dokumentów – podpisu) dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych idea ta była trudna do osiągnięcia. Dziś za sprawą wspomnianej współpracy, której efektem jest integracja systemów Grasta i IC Solutions, jest to możliwe. Potrzeby takiej współpracy nie wynikają jedynie z woli partnerów, ale co ważniejsze z oczekiwań samego rynku.
IC Solutions i Grasta będąc świadomymi dostępnych technologii oraz własnych potrzeb, poszukują rozwiązań pomagających tworzyć organizacje paperless. Jednocześnie IC Solutions jako dostawca jedynego tego typu rozwiązania na rynku, otrzymuje liczne zapytania ze strony przedsiębiorstw produkcyjnych, dotyczące integracji z systemami ERP i digitalizacji dokumentów.

Grasta i rozwiązania szyte na miarę

Firma Grasta tworzy dedykowane oprogramowanie do zarządzania procesami wewnątrzfirmowymi. Współpraca z wieloma podmiotami w przeszłości i wnikliwa obserwacja rynku pozwoliła wypracować model oparty na rozwiązaniach szytych na miarę zamiast wdrażania gotowego produktu niezaspokajającego wszystkich potrzeb klienta. Firma, która decyduje się na współpracę z Grasta uczestniczy w tworzeniu całego systemu i tym samym dostaje zapewnienie, że będzie on spełniał wszystkie jej oczekiwania.

Tworzenie dedykowanego oprogramowania ERP, w którym moduł administracyjny, logistyczny, magazynowy i księgowy tworzą kompatybilną całość to specjalność firmy Grasta. Dogłębna analiza działalności potencjalnego klienta i szczegółowe poznanie rynku, na którym on działa to klucz do prawidłowego zaprojektowania systemu. Firmy produkcyjne, z którymi pracuje Grasta cenią sobie indywidualne podejście, elastyczność produkowanego systemu oraz szybkość reakcji na sytuacje pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

Nawiązanie współpracy z firmą IC Solutions jest kamieniem milowym w rozwoju firmy Grasta i elementem, dzięki któremu jej oferta będzie jeszcze bardziej precyzyjna. System IC Pen to odpowiedź na wiele bolączek trapiących obecnych klientów  i możliwość pozyskania nowych, dzięki korzyściom, jakie daje system do digitalizowania papierowej dokumentacji.

Kompetencje w digitalizacji dokumentów

IC Solutions posiada unikatową technologię oraz know how dotyczące digitalizacji dokumentacji wymagających zachowania jej ważności prawnej przy użyciu różnych typów urządzeń. Rozwój opracowanej technologii wraz z budowanym przez lata doświadczeniem jest rezultatem licznych wdrożeń. Były one realizowane m.in. w placówkach medycznych (np. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) oraz podczas implementowania technologii dla Enea S.A., Enea Operator, Tauron Ekoenergia czy współpracując z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Zdobycie tak dużego i zróżnicowanego doświadczenia oraz realizacja największego na świecie badania nad podpisem biometrycznym (IC Sign) stawia IC Solutions, jako jednego z liderów IT w zakresie cyfryzacji dokumentacji. Praktycznym wymiarem ogromnego doświadczenia oraz zdobytej wiedzy jest współpraca m.in. z takimi partnerami jak: Asseco Poland, CGM, Comarch Healthcare, Wacom, Kodak Alaris, a od niedawna również z poznańską firmą Grasta.
Nawiązanie wraz z końcem maja 2023 roku współpracy z Grasta jest dla IC Solutions szansą na rozwój oraz popularyzację technologii i idei paperless na zupełnie nowych rynkach.
Nowy partner, zachowując swoją elastyczność w podejściu do klientów, z powodzeniem wdraża rozwiązania klasy ERP w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych. System IC Pen wraz z opracowanymi komponentami pozwala wciąż zachować spersonalizowany charakter tworzonych rozwiązań IT, które jak najlepiej odpowiadają potrzebom klientów.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca będzie nie tylko owocna dla partnerów, ale również przyczyni się do promocji paperless w szeroko rozumianej branży produkcyjnej. Wierzymy, że nasza kooperacja wzmocni proces transformacji cyfrowej wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i zainspiruje innych do działania na tym polu. Digitalizacja dokumentacji w daje ogrom możliwości wielu przedsiębiorstwom bez względu na ich wielkość czy też obszar działania.

Dominika Wiśniewska

Dominika Wiśniewska jest związana z IC Solutions od 2020 roku. Od samego początku jej praca skupia się na projektach wdrożeniowych w sektorze medycznym, produkcji i przemyśle. Obecnie pełni rolę Product Ownera, gdzie nadzoruje procesy wdrożeniowe, projektuje koncepcje, tworzy dokumentację oraz testuje nowe rozwiązania. Jej profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniają się do skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ramach IC Solutions.